Home / Nieuwe data kennissessie rookwerendheid

Nieuwe data kennissessie rookwerendheid

Wist je dat rook meestal een groter gevaar vormt dan de brand zelf? Een goede rookwerendheid is cruciaal voor de veiligheid. Met ingang van 2021 gelden nieuwe wettelijke eisen aan rookwerendheid. Aan welke eisen moeten toekomstige bouwwerken voldoen? En welke consequenties heeft dit voor detaillering en uitvoering?

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geeft eisen omtrent rookdoorgang voor nieuwe gebouwen. De ‘echte’ rookwerendheid moet door middel van experimenteel onderzoek worden aangetoond. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Rook bij een beginnende brand (S-ambient of kortweg Sa genoemd, koude rook 20 °C)
  • Rook bij een lokale brand (S200, rookwerend bij 200 °C)
  • Geen eis

Subbrandcompartimenten dienen in eerste instantie te voldoen aan de koude rook-eis. Voor een beschermde vluchtroute geldt de S200-eis.

Wees voorbereid op de toekomst

De nieuwe eisen hebben consequenties op de detaillering en uitvoering. In de toekomst zal beter nagedacht moeten worden over naad- en kierafdichting, zoals bij deuren, wanden en doorvoeringen.
Er zal dus specifieker worden gelet op de risico’s van rookverspreiding in een gebouw. Gezien de maatregelen worden afgestemd op het gebouw en de gebruiker, zal dit ook financiële gevolgen met zich mee brengen. Uiteindelijk zal dit zich terugbetalen in een hoger veiligheidsniveau en rookveilig Nederland.

In september en november verzorgt consultant brandveiligheid Dick Schenkeveld de kennissessie: Rookwerendheid in de praktijk. Meer informatie en aanmelden.

Dit bericht is geplaatst op 21 april 2020

Nieuws

Routekaart naar duurzame energiehuishouding

De energietransitie is een complexe puzzel van techniek, economie, omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke belangen. Hoe geven wij antwoord op Lees verder »

Blog > Groene energiebuffer onder onze voeten

Nederland werkt aan een energieneutrale toekomst. De lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, hebben afgesproken dat in 2030 70% Lees verder »

Nieuwe data kennissessie rookwerendheid

Wist je dat rook meestal een groter gevaar vormt dan de brand zelf? Een goede rookwerendheid is cruciaal voor de Lees verder »

Samen werken in tijden van corona

Beste relatie, De impact van het coronavirus raakt ons allemaal. De verstrekkende gevolgen zijn waarneembaar in onze samenleving, in onze Lees verder »

Meer nieuws