Home / Blog > Energietransitie – van aardgas naar grachtenwater

Energietransitie – van aardgas naar grachtenwater

Wist jij al dat er energie gewonnen kan worden uit oppervlaktewater? Met een warmtewisselaar kan warmte worden onttrokken en gebruikt voor de verwarming van bijvoorbeeld woningen. Met deze techniek wordt maar liefst 80% van de energie benodigd voor verwarming gehaald uit oppervlaktewater!

Thermische energieonttrekking als duurzame vervanger voor aardgas
Ik vind het altijd leuk en interessant om te kijken naar mogelijkheden die verder reiken dan standaardoplossingen. Durven pionieren en innoveren houdt je scherp en daagt je uit om te ontdekken wat de grenzen en mogelijkheden zijn in je vakgebied. Ook bij Lievense houden we ons bezig met vraagstukken die hedendaagse thema’s als energietransitie en klimaatadaptatie met zich meebrengen. Vanuit onze expertise zien wij de integratie van warmtewisselaars als een mooie, innovatieve kans voor duurzame energiewinning.

Met behulp van de warmtewisselaar wordt thermische energie onttrokken uit het oppervlaktewater. Deze energie kan vervolgens worden gebruikt om woonruimtes en gebouwen te voorzien van warmte. Voor de werking van de warmtewisselaar en het rondpompen van water is ook energie nodig. Dit bedraagt slechts 25% van de totale energie die gewonnen wordt en kan worden opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. Een erg duurzaam alternatief dus! Dit kan het gebruik van aardgas volledig vervangen. En dat allemaal met een al bewezen techniek.

Prachtige duurzame kans
Voor een dergelijk duurzame bron van energie ben ik met mijn collega’s op zoek gegaan naar een toepassing. Die hebben wij gevonden in onze hoofdstad Amsterdam.

Amsterdam is een stad met vele grachten en daardoor ook vele kades en oevers. Een groot deel hiervan is inmiddels ruim 100 jaar oud en daardoor aan het eind van zijn levensduur. De gemeente Amsterdam staat momenteel voor een grote uitdaging om maar liefst 200 kilometer kwetsbare kades te renoveren, versterken of vervangen. Een grootschalige en complexe klus, maar ook een uitgelezen kans om andere functies binnen de dichtbebouwde stad te integreren. Met andere woorden, een mooie kans voor het inzetten van de warmtewisselaar!

Het toepassen van de warmtewisselaar in Amsterdam is in mijn ogen een prachtige kans op gebied van duurzaamheid. Ik ben benieuwd naar jouw ideeën over het toepassen van de warmtewisselaar bij de Amsterdamse grachten. Welke voor en nadelen zie jij?

 

Dook Ligthart (25) is projectingenieur bij Lievense. Hij houdt zich bezig met vraagstukken in, op en rond het water, zowel op het gebied van waterbouw als waterbeheer. In zijn volgende blog gaat hij in op de ingezonden reacties en ideeën over winning van thermische energie uit oppervlaktewater.

Dit bericht is geplaatst op 19 juli 2019

Nieuws

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Meer nieuws