Home / Blog > Energietransitie – van aardgas naar grachtenwater

Energietransitie – van aardgas naar grachtenwater

Wist jij al dat er energie gewonnen kan worden uit oppervlaktewater? Met een warmtewisselaar kan warmte worden onttrokken en gebruikt voor de verwarming van bijvoorbeeld woningen. Met deze techniek wordt maar liefst 80% van de energie benodigd voor verwarming gehaald uit oppervlaktewater!

Thermische energieonttrekking als duurzame vervanger voor aardgas
Ik vind het altijd leuk en interessant om te kijken naar mogelijkheden die verder reiken dan standaardoplossingen. Durven pionieren en innoveren houdt je scherp en daagt je uit om te ontdekken wat de grenzen en mogelijkheden zijn in je vakgebied. Ook bij Lievense houden we ons bezig met vraagstukken die hedendaagse thema’s als energietransitie en klimaatadaptatie met zich meebrengen. Vanuit onze expertise zien wij de integratie van warmtewisselaars als een mooie, innovatieve kans voor duurzame energiewinning.

Met behulp van de warmtewisselaar wordt thermische energie onttrokken uit het oppervlaktewater. Deze energie kan vervolgens worden gebruikt om woonruimtes en gebouwen te voorzien van warmte. Voor de werking van de warmtewisselaar en het rondpompen van water is ook energie nodig. Dit bedraagt slechts 25% van de totale energie die gewonnen wordt en kan worden opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. Een erg duurzaam alternatief dus! Dit kan het gebruik van aardgas volledig vervangen. En dat allemaal met een al bewezen techniek.

Prachtige duurzame kans
Voor een dergelijk duurzame bron van energie ben ik met mijn collega’s op zoek gegaan naar een toepassing. Die hebben wij gevonden in onze hoofdstad Amsterdam.

Amsterdam is een stad met vele grachten en daardoor ook vele kades en oevers. Een groot deel hiervan is inmiddels ruim 100 jaar oud en daardoor aan het eind van zijn levensduur. De gemeente Amsterdam staat momenteel voor een grote uitdaging om maar liefst 200 kilometer kwetsbare kades te renoveren, versterken of vervangen. Een grootschalige en complexe klus, maar ook een uitgelezen kans om andere functies binnen de dichtbebouwde stad te integreren. Met andere woorden, een mooie kans voor het inzetten van de warmtewisselaar!

Het toepassen van de warmtewisselaar in Amsterdam is in mijn ogen een prachtige kans op gebied van duurzaamheid. Ik ben benieuwd naar jouw ideeën over het toepassen van de warmtewisselaar bij de Amsterdamse grachten. Welke voor en nadelen zie jij?

 

Dook Ligthart (25) is projectingenieur bij Lievense. Hij houdt zich bezig met vraagstukken in, op en rond het water, zowel op het gebied van waterbouw als waterbeheer. In zijn volgende blog gaat hij in op de ingezonden reacties en ideeën over winning van thermische energie uit oppervlaktewater.

Dit bericht is geplaatst op 19 juli 2019

Nieuws

Routekaart naar duurzame energiehuishouding

De energietransitie is een complexe puzzel van techniek, economie, omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke belangen. Hoe geven wij antwoord op Lees verder »

Blog > Groene energiebuffer onder onze voeten

Nederland werkt aan een energieneutrale toekomst. De lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, hebben afgesproken dat in 2030 70% Lees verder »

Nieuwe data kennissessie rookwerendheid

Wist je dat rook meestal een groter gevaar vormt dan de brand zelf? Een goede rookwerendheid is cruciaal voor de Lees verder »

Samen werken in tijden van corona

Beste relatie, De impact van het coronavirus raakt ons allemaal. De verstrekkende gevolgen zijn waarneembaar in onze samenleving, in onze Lees verder »

Meer nieuws