Home / De toekomst van het kanaal Almelo – De Haandrik

De toekomst van het kanaal Almelo – De Haandrik

De provincie Overijssel bekijkt momenteel welke rol het kanaal Almelo – De Haandrik in de toekomst zou moeten hebben. Dit kanaal kreeg de provincie in 1994 cadeau van Rijkswaterstaat. Intussen is er al enkele keren onderhoud uitgevoerd en zijn er investeringen gedaan om het kanaal vaarbaar te maken en houden voor binnenvaartschepen met een maximaal laadvermogen van 700 ton. Onderhoud blijft een continu proces. De huidige boordvoorzieningen langs het kanaal voldoen niet meer op alle plekken. Damwanden op delen van het traject zijn aan het eind van hun levensduur, op andere plekken moeten damwanden worden verankerd of moeten gordingen worden vervangen. Nu is er 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om een gedeelte van de 60 kilometer beschoeiing langs het gehele kanaal aan te pakken. Daarbij moet gekeken worden of enkel onderhoud gepleegd wordt, of dat het kanaal geschikt gemaakt wordt voor schepen met een laadvermogen van 1.000 ton of voor scheepvaart in twee richtingen. Om de juiste keuze te maken, werkt de provincie Overijssel samen met een bouwteam drie mogelijke scenario’s uit.

Lievense maakt onderdeel uit van het bouwteam en adviseert de provincie Overijssel bij het onderzoek naar de juiste aanpak om de damwanden te vervangen. Onze omgevingsadviseurs hebben een omgevingsanalyse gemaakt. Hierin staat alle relevante informatie over kabels en leidingen, beperkingen van het ontwerp, de eigendomssituatie, een stakeholderanalyse en een vergunningenscan. Daarnaast heeft Lievense een Notitie Duurzame oplossingen opgesteld, met daarin als basis een Ambitieweb, en biedt het ondersteuning aan de technisch manager van de provincie door reviews op de door de aannemer op te stellen documenten.

Dit bericht is geplaatst op 6 november 2018

Nieuws

Voorkom verstoring in het broedseizoen

Het broedseizoen staat weer voor de deur. De meeste vogels broeden in de periode maart tot en met juli. Onze ecologen Lees verder »

Staalkaarten omgevingsplan beschikbaar

Onder de nieuwe Omgevingswet worden bestemmingsplannen en bepaalde gemeentelijke verordeningen vervangen door één Omgevingsplan per gemeente, waarin regels komen voor Lees verder »

Lievense erkend door RIVM voor uitvoeren magneetveldberekeningen

Lievense is erkend door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het uitvoeren van magneetveldberekeningen. We zijn daarmee opgenomen Lees verder »

Lievense medewerkers doneren kerstgeschenk aan Nationaal Fonds Kinderhulp

Medewerkers van Lievense kregen de mogelijkheid om de waarde van hun kerstgeschenk dit jaar te doneren aan het goede doel Lees verder »

Meer nieuws