Home / Diensten / Afvalwateronderzoek

Afvalwateronderzoek

Water is de essentie van het leven. De kwaliteit van water staat en komt steeds meer onder druk te staan door de invloeden van de mens. Monitoring van de kwaliteit en de samenstelling van water is en blijft belangrijk.

In 1970 is wet- en regelgeving opgesteld op het gebied van het lozen van water om het milieu te beschermen. In 1965 had de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken echter al de visie om een afvalwaterdienst op te richten om het afvalwater te onderzoeken. Na het afstoten van deze activiteiten door de zuivelindustrie is in 1991 Milfac BV opgericht, waaruit de huidige afdeling afvalwateronderzoek is ontstaan. De oorspronkelijke activiteiten waren gericht op afvalwater, kwaliteitscontrole, gezondheid en hygiëne.

Een groot deel van deze aspecten vormen nog steeds de basis van onze werkzaamheden. Deze bestaan uit:

 • onderzoek in het kader van zuiverings-/ verontreinigingsheffing en controle op de lozingseisen
 • optimalisatie van productieprocessen en besparing op grondstofverliezen, water gerelateerde energieverliezen en advisering hergebruik “afvalstoffen” (circulaire economie)
 • aanvragen van meetbeschikkingen, aangifte zuiverings- en verontreinigingsheffing, het beoordelen van voorlopige of definitieve aanslagen opgelegd door de waterkwaliteitsbeheerder en het verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften
 • advisering op het gebied van meet- en bemonsteringsapparatuur en het verzorgen van kalibraties
 • het adviseren op en het verzorgen van analyses in afvalwater, grondwater, oppervlaktewater en drinkwater

Wat voor ons belangrijk is, is dat we korte lijnen met onze opdrachtgevers hebben, proactief meedenken en onze opdrachtgevers ontzorgen. Om dit te realiseren werken we met een vast team van mensen.

Onze diensten verzorgen wij voor onder andere:

 • zuivel- en (dier)voedingsmiddelenindustrie
 • slachterijen en visverwerkende bedrijven
 • stortplaatsen en composteerinrichtingen
 • waterschappen, provincies en gemeenten
 • ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstellingen
 • defensie