Home / Diensten / Akoestiek/geluid

Akoestiek/geluid

Geluid is overal en iedereen komt er dagelijks mee in aanraking. Geluiden afkomstig van verkeer, industrie, evenementen of van de buren kunnen hinder veroorzaken voor bewoners, op de werkvloer, op de schoolbanken. Geluidhinder houdt ons – soms letterlijk – wakker en dat is niet gezond. Daarom zijn er in wettelijke normen voor geluid.

Onze ervaren geluidadviseurs toetsen voor u of voldaan is aan de wettelijke eisen maar gaan verder dan dat, ze geven ook sturing, vanaf het prille begin van uw plan. Wij denken out-of-the box en leveren maatwerk, steeds opnieuw. Wij zijn specialist in bouwen op geluidbelaste locaties. En bedenken creatieve maatregelen voor bedrijven die binnen de wettelijke kaders de beschikbare geluidruimte in de volle breedte wensen te benutten voor hun activiteiten. Wij zijn in het bezit van klasse I meetapparatuur om geluidmetingen te verrichten indien nodig en beschikken over gesofisticeerde software voor diverse geluidberekeningen.

Onze geluidonderzoeken worden meestal uitgevoerd in het kader van bestemmingsplannen, milieueffectrapportages, omgevingsvergunningen. En vaak in combinatie met de overige milieuaspecten:

  • Luchtkwaliteit
  • Externe veiligheid
  • Stikstofdepositie
  • Bodemkwaliteit
  • Waterbeheer
  • Flora & fauna