BIM

BIM staat voor Building Information Modelling. BIM maakt het mogelijk om alle relevante informatie gedurende het complete bouwproces met elkaar te koppelen en daarna digitaal op te slaan, te gebruiken en te beheren. Het grote voordeel van BIM is dat alle betrokken partijen in het bouwproces met dezelfde informatie werken. Informatie is continu te raadplegen en altijd actueel. Betrokkenen zien van elkaar waar ze mee bezig zijn en blijven zo goed op de hoogte van elkaars werkzaamheden.

BIM is niet alleen ideaal voor de partijen die ermee werken, ook voor de opdrachtgever en/of eindgebruiker is het een erg handig systeem. Het geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om digitaal door het gebouw te lopen (3D). Dit vergroot niet alleen het inzicht, maar ook het enthousiasme.

Al sinds 2008 werkt Lievense projecten in 3D uit, met behulp van het programma Revit Structure. Sinds die tijd experimenteren wij ook met BIM, waardoor we intussen enorm veel kennis hebben vergaard en blijven innoveren met interessante mogelijkheden en toepassingen. Wij zijn een volmaakt BIM partner die zowel in het ontwerp- als uitvoeringstraject meerwaarde kan creëren. Samenwerking, communicatie en coördinatie staan hierbij centraal.

Wij kunnen werken volgens alle standaarden, met de Gesloten (alle partijen met dezelfde software) of Open BIM (partijen met verschillende soorten software) werkmethode. Naar onze mening levert momenteel een BIM traject met de Gesloten methode het beste resultaat op. In ieder geval tot de ontwerpfase is afgerond. Deze werkmethode zorgt voor weinig dataverlies is en bovendien blijft betrokken partijen verantwoordelijk voor hun eigen model.

Lievense gelooft in de toekomst van BIM en wil deze werkmethode blijven uitbouwen. Wij vervullen hierin een voortrekkersrol. De verdere ontwikkeling met een koppeling naar 4D (tijd en planning) en 5D (kosten) BIM is bij ons al mogelijk. Ook kijken we al naar 6D BIM, waarbij het onderhoud en beheer van het bouwwerk in het BIM model kan worden bijgehouden.