Home / Diensten / Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Een toekomstbestendige succesvolle stedelijke gebiedsontwikkeling start met het zo vroeg mogelijk nadenken over de meerwaarde die het gebied kan hebben voor de gebruikers, omwonenden en bezoekers. Als integraal adviesbureau zijn wij in staat om op vele gebieden de opdrachtgever te ontzorgen en te inspireren op zowel het gebied van het proces als de inhoud. Vanaf het invullen van een ambitieweb tot het aanvragen van omgevingsvergunningen, het schrijven van ontwikkelingsplannen of het aantonen van de meerwaarde op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en gezondheid. In onze aanpak van gebiedsontwikkeling worden steeds vaker infrastructurele ingrepen meegenomen als één integrale ontwikkeling, bijvoorbeeld rondom spoor of binnenstedelijke autowegen.

Waarom Lievense?

Bij Lievense werken zeer betrokken adviseurs die vanuit hun eigen expertise in staat zijn om met opdrachtgevers, stakeholders en collega’s in teamverband te streven naar op elkaar afgestemde geoptimaliseerde oplossingen. Waarbij het eindresultaat een stuk meer is dan de som der delen.

Wanneer Lievense?

Wij zijn graag vanaf de start van een ontwikkeling betrokken omdat daar vaak bepalende essentiële keuzes gemaakt moeten worden die het eindresultaat beïnvloeden. Juist door een vroegtijdige integrale afweging van verschillende belangen ontstaan de beste resultaten.

Onze expertises

 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Stedenbouwkundig ontwerp
 • Omgevingsvergunning
 • Gebiedsvisie
 • Bestemmingsplan
 • Utiliteitsbouw
 • Woningbouw
 • Zorg
 • Onderwijs
 • BREEAM
 • Brandveilheid
 • Luchtkwaliteit en geur
 • Geluid
 • Transformatie