Home / Diensten / Bodemonderzoek en -advisering

Bodemonderzoek en -advisering

Bodemonderzoek is de eerste schakel in een keten die uiteindelijk kan leiden tot sanering of beheersing van een verontreiniging. Lievense houdt zich bezig met alle verschillende schakels in die keten, ook als het gaat om waterbodems. Advisering omtrent hergebruik van verontreinigde grond en andere secundaire grondstoffen vormt een logisch verlengstuk van deze activiteit.

Aan de basis van een goed bodemonderzoek ligt de onderzoeksopzet. Lievense is gecertificeerd op grond van BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 en zorgt ervoor dat het onderzoek en advies aan de wettelijke eisen voor jouw doel voldoet.

De door ons uitgevoerde onderzoeken variëren van kleinschalige bodemonderzoeken voor particulieren tot grootschalige verkennende bodemonderzoeken en complexe saneringsonderzoeken voor bedrijven, gemeenten en provincies.

Ook in de uitvoeringsfase van saneringsprojecten is Lievense actief met het opstellen van saneringsbestekken en het ondersteunen van aanbestedingen, alsmede met de directievoering en milieukundige begeleiding van saneringen.