Home / Diensten / Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies

Wist je dat er in Nederland circa 14.000 branden per jaar ontstaan? Elke dag hebben we te maken met brandrisico’s. Maar wat is brandveiligheid nou eigenlijk?

In de regelgeving is vastgelegd waaraan een bestaand of nieuw gebouw minimaal dient te voldoen. Maar stel nu dat een gebouw hieraan voldoet? Is er dan sprake van een brandveilig gebouw? De huidige regelgeving waarborgt dat het veiligheidsrisico niet groter is dan maatschappelijk wordt aanvaard en gaat enkel in op de bouwkundige en installatietechnische aspecten. Bij de brandveiligheid van gebouwen speelt echter het organisatorische aspect ook een belangrijke rol. Maar wat is dan een brandveilig gebouw?

Een gebouw is brandveilig als:

 • de kans dat er brand uitbreekt (en zich uitbreidt) is geminimaliseerd
 • de gebruikers van het gebouw veilig en snel kunnen vluchten
 • de kans dat brand slachtoffers maakt zo klein mogelijk is
 • de kans dat brand blijvende schade aanricht minimaal is
 • de gebruikers zich veilig voelen in een gebouw
 • de gebruikers voldoende zijn toegerust en geoefend zijn om hulp te verlenen
 • het gebouw brandveilig wordt gebruikt

Wij bieden integrale brandveiligheidsoplossingen gebaseerd op een heldere en pragmatische manier van adviseren. Onderstaand een overzicht van diverse brandveiligheidsvraagstukken waarbij wij van dienst kunnen zijn.

Brandveiligheid:

 • opstellen integrale brandveiligheidsconcepten
 • brandveiligheidsscans (o.a. onderzoeken brandveilige gevels)
 • kwaliteitsborging nieuwbouw
 • beheersbaarheid van brand concepten
 • gelijkwaardige veiligheid
 • brandoverslagberekeningen
 • opvang- en doorstroomcapaciteit ten behoeve van gebouwontruiming