Home / Diensten / Dijkontwerp en -toetsing

Dijkontwerp en -toetsing

Hoogwaterbescherming is essentieel voor Nederland. Door klimaatverandering kunnen rivierafvoeren sterker gaan variëren, zal de zeespiegel versneld stijgen en het rivierpeil omhoog gaan. Weersinvloeden worden heftiger qua kracht en duur. Grondwatersystemen in kustgebieden wijzigen. Dat vraagt om heldere visies waarbij, naast degelijke waterkeringen, ook voldoende balans is voor natuur en ruimtelijke ordening.

Lievense speelt zowel nationaal als internationaal een rol van betekenis. Onze civiele technische kennis gaat hand in hand met kennis van milieu, water, bodem en ruimtelijke ordening.

Wij zijn actief in verschillende fasen van het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierbij maken wij ontwerpen en voeren berekeningen uit voor dijkversterkingen conform OI2014, van verkenningsfase tot realisatiefase. Daarnaast beoordelen wij bestaande primaire waterkeringen binnen de eerste beoordelingsronde conform het WBI2017.

Eveneens nemen wij de begeleiding bij de uitvoering voor onze rekening, regelen wij de benodigde vergunningen en zijn wij bedreven in omgevingsmanagement.