Home / Diensten / Directievoering, bouwbegeleiding en toezicht

Directievoering, bouwbegeleiding en toezicht

Bouw

Het bouwproces is een bijzonder complex proces, waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In praktijk leidt dit tijdens de uitvoering nog wel eens tot grote fouten. Een goed bouwtoezicht en extra controle op de bouwplaats is daarom zeer belangrijk. Hiermee worden deze fouten, die tot vertraging en grote schade leiden, tijdig geconstateerd.

Lievense biedt opdrachtgevers, projectontwikkelaars, aannemers en gemeenten deze dienst. Uitgevoerd door vakbekwame en ervaren medewerkers die de taal van de bouwplaats kennen, met gevoel voor bouwkundige constructies, installaties en de juiste autoriteit. Ook bieden wij opdrachtgevers toezicht (begeleiding en rapportage), controle zowel constructief en bouwkundig en heitoezicht.

Infra

Aanleg van ondergrondse infrastructuur is voor veel van onze klanten geen dagelijkse kost. Bij de aanleg daarvan kunnen wij echter onze klanten ondersteunen door namens hen directie te voeren en/of toezicht te houden om er voor zorg te dragen dat het werk binnen de gestelde termijnen, kwaliteitseisen en budget wordt uitgevoerd. Wij zijn vertrouwd met de traditionele vorm van directievoering en toezicht houden (op basis van UAV) en ook de modernere vormen van bouwbegeleiding (UAV-GC) zijn bij ons in goede handen.