Home / Diensten / Engineering hoogspanning

Engineering hoogspanning

Hoe transporteren wij energie (stroom) op een veilige, betrouwbare en beheerbare wijze? In essentie is dat de vraag waarmee onze klanten naar ons toe komen en waar wij hen bij helpen.​

Net als bij andere boven en ondergrondse infrastructuren, beïnvloedt de infrastructuur de omgeving en vice versa. De externe en onderlinge beïnvloedingen spelen bij hoogspanning een enorm grote rol. Omdat deze invloeden wederzijds zijn, zijn ook onze klanten divers. Wij werken onder meer voor netbeheerders, aannemers, buisleidingeigenaren, spoorbeheerders, gemeenten en projectontwikkelaars. Ondanks de diversiteit aan klanten, willen zij allemaal antwoord op dezelfde onderliggende vraag:

Gebeurt het transport van energie(stroom) op een veilige, betrouwbare en beheersbare wijze voor mijn omgeving of in relatie tot mijn infrastructuur?

Lievense is hierin een uitstekende kennispartner die alle aspecten beheerst, een diagnose kan stellen bij complexe vraagstukken, die state-of-the-art oplossingen kan aandragen, de omgevingsinvloed (her)kent en ook eigenaarschap toont voor jouw infrastructuur. Onze expertise en diensten op dit gebied zijn wijd uiteenlopend, maar specifiek willen wij hier melden: tracéstudies en tracéontwerp, technische en omgevingsonderzoeken voor tracé en aanleg.

Onze diensten richten zich tevens specifiek op het beheersen van risico’s als gevolg van beïnvloeding op buisleidingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • beïnvloeding bij nieuwe buisleidingen
  • beïnvloeding bij nieuwe beïnvloedingsbronnen
  • beïnvloeding bij aanpassingen aan buisleidingen
  • beïnvloeding bij aanpassingen aan beïnvloedingsbronnen
  • beïnvloeding in een bestaande situatie
  • mitigerende maatregelen; ontwerp, toetsing en effectiviteit
  • beheer van beïnvloeding op buisleidingen
  • beïnvloeding, (tracé-)ontwikkeling en engineering van hoogspanningstracés
  • onderzoek bij door meting vastgestelde beïnvloeding
  • uitvoeren magneetveldberekening conform RIVM handreiking

Naast onze dienstverlening op het gebied van hoogspanning en leidinginfrastructuur kunnen wij u ook ondersteunen in bouwkundige en constructieve diensten, voor bijvoorbeeld fundering van hoogspanningsmasten en energiestations.