Home / Diensten / Externe veiligheid (QRA)

Externe veiligheid (QRA)

Voor het uitvoeren van Kwantitatieve Risico Analyses (QRA’s) voor buisleidingen in Nederland is Lievense dé expert. Maar ook bij infrastructurele projecten buiten deze branche en ten behoeve van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, kunnen opdrachtgevers rekenen op een ruime ervaring en expertise.

Onze klanten hebben te maken met het gebruik, de opslag en/of het vervoer van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bij het opstellen van een risicoanalyse beoordelen we de externe veiligheid van deze activiteiten en adviseren we over risicoreducerende maatregelen. We bieden hiermee een heel inzichtelijke en betrouwbare kwantificering van de daadwerkelijke risico’s voor de omgeving.

De regelgeving is complex en voortdurend in ontwikkeling. Lievense is in staat om deze materie begrijpelijk toe te passen en met de juiste diepgang te analyseren, zodat we to the point adviezen kunnen geven waar onze klanten daadwerkelijk wat aan hebben. We brengen additionele faalkansen in kaart en zijn ook gespecialiseerd in het berekenen van de effecten die naastgelegen windturbines teweeg brengen.

Lievense stelde onder andere risicoanalyses op voor de meeste grote transportleidingen in het Rotterdamse havengebied en een deel van het aardgasleidingnetwerk in Noord-Nederland. Wij werken onder andere voor BP, Lyondell, MultiCore, Odfjell, Shell, Taqa, Team Terminal, Tulip Oil, Vermilion en Vopak.

Een mooi voorbeeld van een project buiten de ondergrondse transportbranche wordt gevormd door het project Grote Zeesluis Terneuzen, waarbinnen onze ingenieurs een QRA opstelden ten behoeve van het veilig passeren van (onder andere) een groot aantal zeeschepen. Deze situatie vroeg om een speciale beoordeling en specifiek engineerings-inzicht.

Voor het uitvoeren van de risicoanalyses gebruiken we de volgende software:

  • SAFETI NL
  • CAROLA
  • RBM II
  • TNO effects