Home / Diensten / Funderingsadvies en geotechniek

Funderingsadvies en geotechniek

Bouwen in de Nederland gebeurt doorgaans op een weinig draagkrachtige ondergrond met een hoge grondwaterstand. Lievense kan u adviseren met bouwen op en in de grond.

De activiteiten van Lievense op het gebied van geotechnische adviezen richten zich met name op funderingen en civiele constructies. Bodemopbouw en omgevingskenmerken eisen maatwerk oplossingen voor bouwkuipen en funderingen. Bouwen beneden maaiveld vraagt om creativiteit en vakmanschap. Hoewel de bouwkuip vaak wordt beschouwd als “hulpwerk”, is het veelal een kritische succesfactor in het bouwproject.

Onze expertise:

  • funderingsadvies;
  • integraal ontwerp bouwkuipen;
  • ontwerp onderwaterbeton;
  • stempelconstructies;
  • folieconstructies;
  • gewapende grond;
  • zettingen;
  • remming- en geleidwerken.

Naast de complexere constructies kunnen wij u ook van dienst zijn met eenvoudige damwand- en beschoeiingsberekeningen.