Home / Diensten / Buitenstedelijke gebiedsontwikkeling

Buitenstedelijke gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling wordt het totaalpakket van wonen, werken, water, natuur én infrastructuur afgewogen en afgestemd, zodat alle aspecten en belangen volledig tot hun recht komen. Een integrale benadering zorgt voor het beste resultaat.

Wij begeleiden initiatiefnemers van verkenningen en planstudies tot aan de realisatie van projecten. Klanten waarderen onze aanpak omdat de lijnen tussen proces en inhoud kort zijn. Hierdoor zijn we flexibel en goed in staat om met de veranderende omgeving van onze opdrachtgevers mee te bewegen en hun te ondersteunen. Wij zorgen ervoor dat de omgeving een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw project. In een zorgvuldig proces verbinden wij de belangen van verschillende partijen op inhoud, waar nodig ondersteund met specialistische onderzoeken. De milieueffectrapportage benutten wij om dit proces te structureren.