Home / Diensten / Gezonde leefomgeving

Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving bereiken en in stand houden, dat is een van de doelen van de Omgevingswet. Maar wanneer is een gebied gezond? Hoe maak je in de praktijk keuzes voor een gezonde leefomgeving? En hoe vertaal je gezondheid in omgevingsbeleid?

In de visie van Lievense is een gezonde leefomgeving een omgeving die mensen als prettig ervaren en waar gezonde keuzes makkelijk zijn. Wij adviseren en ontwerpen in de openbare ruimte om plekken gezonder te maken. Ook vertalen we gezondheid in omgevingsvisies, omgevingsplannen en in het ontwerp van de omgeving. De verbinding tussen het sociale en ruimtelijke domein is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Daarom kijken wij naar een opgave vanuit beide invalshoeken.

Waarom Lievense?

Door de zeer brede expertise van de medewerkers van Lievense zijn wij als geen ander in staat de leefomgeving zodanig te analyseren, te onderzoeken en te ontwerpen dat de leefomgeving ook daadwerkelijk gezonder wordt. Dit creëert dus meerwaarde voor de ontwikkelaar en de gebruikers van de buitenruimte. Iedere plek is uniek en we kijken dan ook wat een gebied nodig heeft om er zo gezond mogelijk te kunnen wonen en verblijven. Lievense heeft diverse vakgebieden in huis en kan ook technisch advies leveren wanneer nodig. Wij kunnen onder meer het volgende bieden:

  • een gezondheidsscan die inzicht geeft in de gezondheidssituatie van een gebied en kansen en knelpunten voor een gezondere leefomgeving inzichtelijk maakt. Op basis van de feitelijke gezondheidssituatie formuleren we gezondheidsambities
  • het stedenbouwkundig ontwerp van een gezonde, duurzame en klimaat adaptieve openbare ruimte
  • een omgevingsvisie en omgevingsplan waarin de gezondheidsambities van het plan gemotiveerd en verantwoord worden