Home / Diensten / Grondstromen

Grondstromen

Het omgaan met grond is voor infrastructurele projecten een belangrijk aspect. Grond heeft een belangrijk effect op de kosten van een project. Zowel ontgraven, transport, aanvoer en afvoer dragen hier in belangrijke mate aan bij.

In diverse grootschalige projecten worden deskundigen van Lievense ingezet voor ondersteuning bij het omgaan met grondstromen. Dit zijn met name Ruimte voor de Rivier-projecten (Ontpoldering Noordwaard, Ruimte voor de Lek, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en IJsseldelta) maar ook projecten in het buitenland, bijvoorbeeld voor de aanleg van de ringweg voor Philipsburg.

Planfase

Meer specifiek zetten wij ons in de planfase in voor:

 • Het opstellen van een grondbalans
 • Het opstellen van een grondstromenplan, een uitvoeringsplanen de daaruit voortvloeiende kostenramingen

Dergelijke plannen worden opgesteld met gebruikmaking van onze kennis van land- en waterbodemverontreiniging en waterbouwkundige constructies. Vaak maken een grondbalans en aanverwante plannen deel uit van een opgestelde MER (zie project Dijkverbetering Hagestein en Locatieafweging overnachtingshaven Lobith) of een ontwerp, bijvoorbeeld voor de Zeesluis Terneuzen.

Realisatiefase

In de realisatiefase zetten deskundigen van Lievense zich in voor:

 • het begeleiden als opdrachtgever van aannemerscombinaties
 • inhoudelijke ondersteuning van de projectteams bij technische kwesties aangedragen door opdrachtgever, opdrachtnemer, stakeholders en belanghebbende partijen
 • het ondersteunen bij het toetsproces volgens een contractbeheersplan met als doel het signaleren risico’s
 • het begeleiden eventuele veldonderzoeken en het analyseren en interpreteren van resultaten en het geven van advies
 • als sparringpartner voor kwesties rondom grond
 • voor kennisoverdracht van planstudie naar Opdrachtnemer
 • het scopebeheer (denk hierbij aan een inhoudelijke bijdrage aan de beoordeling van wijzigingsvoorstellen, – afwijkingen)
 • het bijwonen van steekproeven, testen in het veld, enzovoorts
 • het beoordelen van het technische dossier bij (deel)opleveringen
 • het voor aannemers(-combinaties) zoeken naar bestemmingen voor vrijgekomen grond

Zo begeleidde Lievense bijvoorbeeld het proces waarbij de, bij een havenproject vrijgekomen, baggerspecie na rijping getransporteerd werd en voor landaanwinnnig werd toegepast bij de aanleg van de ringweg voor Philipsburg (Sint Maarten).