Home / Diensten / Klimaatadaptieve leefomgeving

Klimaatadaptieve leefomgeving

In de visie van Lievense is een klimaatadaptieve leefomgeving sterk gekoppeld aan een Gezonde Leefomgeving, het één kan volgens ons niet zonder het ander. Met een gezonde en dus klimaatadaptieve leefomgeving richten wij een plek, buurt of wijk zo in dat deze uitnodigt tot bewegen, ontmoeten stimuleert en voorzien is van een basiskwaliteit. In het aspect basiskwaliteit is uitgangspunt dat deze leefomgeving op milieuaspecten als geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid én de klimaatadaptieve aspecten: hitte en droge voeten goed scoort.

Waarom Lievense?

Door de zeer brede expertise van de medewerkers van Lievense zijn wij als geen ander in staat de leefomgeving zodanig te analyseren, onderzoeken en te ontwerpen dat de leefomgeving ook daadwerkelijk beter wordt. Hierbij wordt in co-creatie met opdrachtgever en belanghebbenden conclusies uit onderzoeken juist geïnterpreteerd. Daarna wordt samen met de experts gezocht naar oplossingen die zowel technisch als functioneel en esthetisch de meeste meerwaarde opleveren binnen de maatschappelijke als economische haalbaarheid van het plan.

Wanneer Lievense?

Als betrokken adviseurs kunnen wij vele fasen in een planproces ondersteunen, waarbij meestal geldt dat de impact op onze adviezen groter zijn naarmate we eerder in het proces zijn betrokken. Wij bieden naast integrale adviezen ook specifieke deeladviezen op bijvoorbeeld uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress of windhinder.