Home / Diensten / Kostencalculaties infra

Kostencalculaties infra

Een uitermate belangrijk onderdeel voor bijna elk project. Lievense kan door haar jarenlange ervaring op het gebied van ontwerp en aanleg van ondergrondse infrastructuur betrouwbare en terzake kundige kostencalulaties uitvoeren voor alle fasen van een project, variërend van business cases tot en met gedetailleerde uitvoeringsramingen. Onze ramingen zijn gebaseerd op kengetallen en onze uitgebreide en jarenlang opgebouwde  database van specifieke ondergrondse infrastructurele kosten, zodat wij de resultaten zondermeer met vertrouwen kunnen verstrekken aan onze klanten. Door onze kostendatabase kunnen wij indien gewenst ook ramingen uitvoeren op basis van het SSK-model, waarbij wij eventuele onzekerheden in de ramingen beargumenteerd kunnen vaststellen. Zodoende kunnen wij plausibele probabilistische ramingen opleveren, waarbij onze klanten een goed inzicht krijgen in de eventuele risico’s en deze calculaties.