Home / Diensten / Multidisciplinaire projecten

Multidisciplinaire projecten

Marktontwikkelingen vragen erom dat we de traditionele werkwijze van adviesdiensten loslaten en juist innovaties en technologische ontwikkelingen omarmen. Lievense kent en weet als geen ander de impact van vooruitstrevende noviteiten die, samen met menselijke kennis en vaardigheden, projecten tot een succes (kunnen) maken. Wij kijken graag over grenzen heen en juichen de inzet van innovatieve tools zoals BIM en System Engineering (Relatics) toe.

Een goede samenwerking leidt tot een perfect eindresultaat

Het integreren van expertises uit verschillende disciplines leidt tot een vergroting van de professionalisering van de samenwerking in een complex bouwproject. Onze multidisciplinaire aanpak reikt daarbij veel verder dan enkel de coördinatie van onze experts. Onze vakinhoudelijke expertise kan in alle fases worden ingezet, van initiatie- en ontwerpfase tot de realisatie- en exploitatiefase van een bouwproject. Voor elk project maken wij een optimale selectie van best passende experts uit verschillende specialismen, allen vertegenwoordigd door één expert als vast aanspreekpunt.

Bij Lievense werkt een breed scala aan experts met aanzien in hun vakgebied. Hun gezamenlijke, cumulatieve kennis van ruim 130 jaar bundelen we in multidisciplinaire projecten, met als resultaat een integrale en slagvaardige bijdrage aan een project, klein of groot.

State of the art hulpmiddelen

Transparantie en herleidbaarheid van informatie zijn sleutelwoorden in deze multidisciplinaire aanpak. Lievense zet Building Information Modeling (BIM) in als instrument om ontwerpideeën duidelijk te communiceren en misverstanden te vermijden. De consequenties van een ontwerpbeslissing komen dankzij BIM al in een vroegtijdig stadium aan het licht, waardoor tijdig bijsturen mogelijk is.

Met behulp van de web-based applicatie Relatics, onze verbindende schakel in het informatienetwerk, houden wij grip op alle verschillende processen. Hierbij verliezen wij uw eisen en wensen in het bouwproject nimmer uit het oog. En alle betrokken partijen werken volgens exacte dezelfde systematiek, wel zo prettig.

De meerwaarde van Multidisciplinaire Projecten

Synergie, flexibiliteit, controle, eenvoud, kostenbesparing, tijdwinst en helder inzicht. Continue streven onze experts samen met u naar de meest efficiënte en beste oplossing!