Home / Diensten / Nadeelcompensatie en vergoedingsregelingen kabels en leidingen

Nadeelcompensatie en vergoedingsregelingen kabels en leidingen

Sinds haar oprichting midden jaren zestig ontwerpt en begeleidt Lievense kabel- en leidingprojecten die in andermans gronden worden aangelegd en gehouden. Dit betekent dat kabel- en leidingexploitanten regelingen moeten treffen en contracten met elkaar moeten sluiten over aanleg, compensatie, eventuele vergoedingen, etc. Als onderdeel van haar dienstenpakket kan Lievense namens een kabel- of leidingexploitant deze regelingen en vergoedingen in kaart brengen, taxeren, voorbereiden en afhandelen.