Home / Diensten / Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Nog voordat het woord omgevingsmanagement gebruikt werd, hielden de adviseurs van Lievense zich hier al mee bezig. Stakeholdergesprekken, klantwensen, bestuurlijke besluitvorming, dat is de dagelijkse praktijk onze adviseurs (tegenwoordig omgevingsmanagers genoemd).

Onze omgevingsmanagers organiseren en faciliteren het besluitvormingsproces om uw doel te realiseren. Wij zorgen ervoor dat de omgeving een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw product. In een zorgvuldig proces verbinden wij de belangen van verschillende partijen op inhoud, waar nodig ondersteund met specialistische onderzoeken. De milieueffectrapportage benutten wij om dit proces te structureren. Door belangen te vertalen in ontwerpvarianten en onderzoeksvragen geven wij in een participatief proces de omgeving een stem in uw project.

Belangrijk onderdeel van de besluitvorming is de vergunbaarheid; door juristen van Lievense worden de plannen en ideeën getoetst en vertaald naar de juridische werkelijkheid. Daarbij schakelen wij zoveel als mogelijk parallel. Zo besparen we kostbare projecttijd. Het resultaat is een sprekende verbeelding waarop besluitvorming plaatsvindt.

Onze kracht

Wij zijn proactief, communiceren helder en eerlijk én zijn niet bang het (slecht nieuws)gesprek aan te gaan. Wij zorgen dat stakeholders regelmatig geïnformeerd worden over ontwikkelingen. Daarnaast werken wij graag met beeldmateriaal en visualisaties, om de ideeën en besluitvorming helder te maken. Wij weten als geen ander hoe informatiebijeenkomsten kunnen worden benut als waardevolle sessies die waardevolle informatie opleveren.