Home / Diensten / Ontwerp en engineering infra

Ontwerp en engineering infra

Bij Lievense houden we ons dagelijks bezig met havenprojecten, (her)ontwikkelingslocaties, oevers- en kadeprojecten, dijkverzwaringsprojecten, (natte)kunstwerken en kleinschalige ingrepen in dorpskernen en steden. Lievense is in staat integraal in te spelen op de behoeften van de klant om de hieraan gerelateerde infrastructurele projecten voor te bereiden. We combineren technische ontwerp-disciplines met een brede expertise op het gebied van bodem, waterbeheer, natuur en milieu om de duurzame ontwikkeling van woon- en werkgebieden vorm te geven en/of te reconstrueren. We ontwerpen kruisingen van waterlopen, hoge druk leidingen en andere transportmodaliteiten.

Lievense adviseert over thema’s als planvorming, ruimtelijke inrichting, milieueffecten, waterbeheer, de inrichting van de ondergrond en geotechniek. Alsmede over het ontwerp van wegconstructies, kabels en leidingen, kunstwerken en waterbouwkundige werken. Ook het asset-management van bovengenoemde projecten/werkvelden kunnen we compleet verzorgen.

Belangrijke opdrachtgevers zijn het Rijk, provincies, gemeentes, water- en havenschappen, ontwikkelaars, nutsbedrijven en aannemers.

Lievense is ProRail erkend in de categorieën:

  • Spoordragende civieltechnische constructies ‘Ontwerp tbv GC’
  • Niet-spoordragende civieltechnische en utilitaire constructies ‘Ontwerp t.b.v. GC’