Home / Diensten / Ontwerp wegconstructies

Ontwerp wegconstructies

Voor het inpassen van nieuwe wegen en kunstwerken in het wegennet of de renovatie van bestaande wegeninfrastructuur, kan Lievense het volledige traject begeleiden en/of uitvoeren.

We hebben ervaring met alle typen voorstudies als verkeersstudies, milieu-effecten rapportages en haalbaarheidsstudies. En kunnen eveneens de inventarisatie van landeigenaren en de organisatie en begeleiding van inspraakdagen op ons nemen. In het hierop volgende stadium bieden we volledige begeleiding en/of uitvoering: grondonderzoek, landmetingen, funderingsadvies en ontwerp, de aanbesteding, project management en toezicht op de werken.

Lievense is ProRail erkend in de categorieën:

  • Spoordragende civieltechnische constructies ‘Ontwerp tbv GC’
  • Niet-spoordragende civieltechnische en utilitaire constructies ‘Ontwerp t.b.v. GC’