Home / Diensten / Prefab engineering

Prefab engineering

Door de uitvoering dichter bij de ontwerpfase te brengen en door prefab in 3D te modelleren, wordt het eindproduct alleen maar beter. Lievense kan het volledige prefab casco van een gebouw compleet uitwerken in 3D, in Revit. Dit kan in een bestaand 3D model, of in een apart model. Dit proces zorgt ervoor dat je al in het ontwerpstadium elementen (en oplossingen) aan het modelleren bent.

Momenteel ontplooit de BIM methode zich als de belangrijkste vorm van samenwerken tussen bouwpartners. Zowel de ontwerpende als de uitvoerende partijen zien snel het voordeel van BIM ontstaan. Het resultaat is dat de uitvoering dichter op de ontwerpfase komt. Door slimmer te ontwerpen kan er dan veel bespaard worden!

Naast de taak van hoofdconstructeur kan Lievense het ontwerp van de prefab engineering leveren, maar ook elementdelingen, stapelingen en constructieve koppelingen. Dit alles kan uiteindelijk resulteren in een bijdrage aan BIM op een LOD400 niveau, waarbij alles geheel in 3D is uitgewerkt.

De kwaliteit van het eindproduct, de prefab elementtekening, is met de uitwerking in 3D nog hoger. Opzet van de door ons gekozen methodiek is dat informatie op elk gewenst tijdstip kan worden toegevoegd. Wij noemen dat de verrijking van het 3D prefab model. Informatie die beschikbaar (ontworpen) is kan direct worden toegevoegd aan het model. De informatie gaat niet verloren en kan ingezet worden voor de eigen vervolgwerkzaamheden en die van andere disciplines. Al in een vroeg stadium kan Lievense een volledige uittrekstaat van de elementen en in te storten voorzieningen aanleveren. Calculeren wordt hierdoor nauwkeuriger en sneller. Door gelijkheid van informatie is het makkelijker om een prijsvergelijk te maken.

Essentieel in onze manier van werken is tijdwinst in de totale doorloop van het engineerings-traject. Doordat afstemmingen eerder gemaakt kunnen worden middels 3D-modellen worden controle tijden verkort of zelfs weggenomen. Daarmee kan Lievense ook projecten met een snelle doorlooptijd realiseren in prefab en daarmee de voordelen van dit bouwsysteem, snelle en probleemloze bouwperiode, mogelijk maken voor het project
Controle op niveau van element tekeningen is overbodig geworden, dit betekend naast grote tijdwinsten ook besparingen op budgetten voor alle betrokken partijen.