Home / Diensten / RAW besteksvoorbereiding

RAW besteksvoorbereiding

Het ontwerp met bestek is één van de voornaamste contractdocumenten welke opdrachtgevers en opdrachtnemers hanteren bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Aan een bestek worden om die reden dan ook hoge eisen gesteld.

Wij zijn gespecialiseerd in ontwerpen en RAW besteksvoorbereiding op het gebied van beton- en waterbouw. Met name op gebied van kunstwerken en kades hebben wij ervaren en kundige specialisten in huis.

Dit leidt tot een interessante paradox: voor de opdrachtgever zijn de omschreven eisen en specificaties in het bestek de minimumeisen, voor de opdrachtnemers zijn het maximale eisen van hetgeen men beoogt te leveren.

Voor een rationele voorbereiding en begeleiding van het bouwproces is de RAW-systematiek ontwikkeld. Het schrijven van bestekken vraagt echter niet alleen inzicht in de RAW-systematiek, maar vooral ook kennis en ervaring van de verschillende aspecten als bouwfasering, levensduur, kosten en ontwerp.

Het maken van een adequaat ontwerp met bijbehorend bestek vraagt zorgvuldigheid, kennis en ervaring. Lievense werkt per project met één vast projectteam. Dit projectteam voert zelf alle verschillende fases uit, mede hierdoor verloopt het proces zo optimaal mogelijk.

Wij denken actief met u mee en letten scherp op details en mogelijke kostenbesparende uitvoeringsprincipes. Onze kennis van zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase, zorgt ervoor dat we samen met u tot een passend ontwerp en bestek komen. Een kostenbewuste oplossing waarbij mobiliteit, veiligheid en productiviteit maximaal gewaarborgd zijn en die voldoet aan de vigerende richtlijnen en eisen.