Home / Diensten / Schade expertise

Schade expertise

Waar gebouwd wordt, ontstaat regelmatig schade. Dit kan gedurende het bouwproces optreden, maar ook daarna. Uiteraard zien wij liever dat dit op tijd wordt ontdekt of voorkomen, maar vaak is dit niet het geval.

Wanneer je schade hebt geconstateerd aan een bouwwerk, kun je de experts van Lievense inschakelen voor een deskundig advies. Door onze uitgebreide kennis van materialen en bouwtechnieken én onze werkwijze in de huidige civiele- en utiliteitsbouw, zijn wij in staat een gedegen schaderapport op te stellen. Belangrijk bij de start van het onderzoek is de reden voor het onderzoek; wil je het rapport gebruiken als deskundigenbericht of als aanzet tot schadeherstel? Beide vragen om een andere opzet.

Neem contact met een van onze adviseurs op voor uitgebreide informatie over schaderapportage en hoe hiermee om te gaan.