Home / Diensten / Second opinion en review

Second opinion en review

De risico’s bij bouwprojecten zijn complex en van veel factoren afhankelijk. Door toenemende druk op de bouwbranche komen tarieven onder druk te staan. Met de lagere tarieven wordt de hoeveelheid te besteden tijd aan een project ingekort. De gevolgen van de verminderde aandacht voor een project kunnen aanzienlijk zijn. Je kunt dan behoefte hebben aan een second opinion. In het kader van constructieve veiligheid verzorgen wij desgewenst ook een review op je constructieve ontwerp. Daarin toetsen wij in korte tijd het ontwerp op hoofdlijnen.

Lievense biedt adviseurs die je kunt raadplegen om jouw project op constructieve aspecten te beoordelen. Waarom zou je een second opinion of review nodig kunnen hebben?

Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:

  • is de constructieve veiligheid in het geding? (kwaliteit)
  • zijn er optimalisaties mogelijk in het ontwerp om de bouwkosten te reduceren? (geld) door verandering van de bouwtechniek of door de uitgewerkte constructie verder te minimaliseren
  • kan de bouwsnelheid verhoogd worden? (tijd) door verandering van de bouwmethodiek
  • welke risico’s op bouwfouten worden er gelopen? (kwaliteit)

De voordelen bij een second opinion of review zijn dat je weet of je project voldoende veilig is en met de meest efficiënte en kostenbewuste uitvoering uitgewerkt wordt.

Bij een second opinion wordt er getwijfeld aan de deskundigheid en uitwerking van het constructieve ontwerp, derhalve wordt de mening van een tweede deskundige gevraagd. Bij een review wordt ervan uitgegaan dat verschillende deskundigen verschillende fouten op zullen merken, waardoor de kans dat een fout of tekortkoming ontdekt en gecorrigeerd wordt, ruimschoots toeneemt.

Zowel bij een second opinion als review geldt dat onze adviseurs onafhankelijk zijn en over praktische vakkennis en kwaliteit beschikken. Wij voeren dit snel, accuraat en deskundig uit.