Home / Diensten / Stedenbouwkundig ontwerp

Stedenbouwkundig ontwerp

Zonder ontwerp geen ruimtelijke ontwikkeling! Elke ingreep in het ruimtelijk domein heeft effect op de plek en haar omgeving. Een zorgvuldig proces om met deze ingreep een maximale meerwaarde mee te geven is voor de adviseurs en ontwerpers van Lievense I WSP het uitgangspunt. De ontwikkeling en de inrichting van het gebied moeten zowel ruimtelijk als functioneel kloppen en in de omgeving passen.

Waarom Lievense I WSP?

Bij Lievense I WSP werken de adviseurs en ontwerpers al vanaf de start van het project in integrale teams samen. Dit heeft als voordeel dat ontwerpers en onderzoekers samen tot optimale en innovatieve oplossingen kunnen komen. Een ontwerper wordt daarbij niet met een voldongen conclusie geconfronteerd, maar werkt bijvoorbeeld al tijdens het veldwerk samen met de ecoloog om kansen optimaal te onderzoeken en te gebruiken in het ontwerp. Naast het werken met experts werken wij ook intensief samen met opdrachtgever en, niet in de laatste plaats, de gebruikers. Wij werken veelal in interactieve sessies samen met bewoners aan gezamenlijk geformuleerde randvoorwaarden, dus bottom-up, om op deze manier al vroeg in het proces draagvlak te creëren.

Wanneer Lievense I WSP?

Wij zijn graag vanaf de start van een ontwikkeling betrokken, omdat daar vaak bepalende essentiële keuzes gemaakt moeten worden die het eindresultaat beïnvloeden. In de ontwerpen streven we altijd naar een gezonde, en dus klimaatadaptieve, leefomgeving. Vervolgens kunnen wij deze ontwerpen ook verankeren in beleidsstukken als omgevingsvergunningen- en plannen.