Home / Diensten / Stedenbouwkundige visualisaties

Stedenbouwkundige visualisaties

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Al kan een stedenbouwkundig plan nog zo goed zijn, als een opdrachtgever of eindgebruiker geen helder beeld krijgt van het gewenste ontwerp kan het lastig zijn om draagvlak te creëren. Onze plannen worden visueel ondersteund om de ruimtelijke impact en beleving van een stedenbouwkundig plan inzichtelijk te krijgen. Onze visualisaties spreken een uniforme no-nonsense taal die voor iedereen te begrijpen is. Zij vormen een krachtige schakel in de communicatie.

Waarom Lievense?

Onze beelden kunnen helpen om de doelgroep te overtuigen en kunnen, van concept stedenbouwkundig plan tot aan detaillering van het inrichtingsplan, als leidraad dienen voor het nemen van goed onderbouwde beslissingen.

Wanneer Lievense?

Wij onderscheiden ons door het beoogde stedenbouwkundig ontwerp al in een vroeg stadium ruimtelijk te schetsen. Zo voorzien wij onze klanten al vroeg in het ontwerpproces van conceptuele visualisaties waardoor het streefbeeld van de ruimtelijke kwaliteit al vroeg inzichtelijk wordt gemaakt. Hierdoor kan er gerichter worden ontworpen.

Wij werken zowel voor opdrachtgevers en ontwikkelaars, als ontwerpers, adviseurs, aannemers en andere uitvoerende partijen.