Home / Diensten / Vloerenadvies

Vloerenadvies

De ideale vloer bestaat niet. Er zijn een behoorlijk aantal verschillende wensen die gesteld worden aan vloeren. Deze hangen samen met het gebruik van de vloer. Iedere vloer vraagt daarom om een ander ontwerp en uitvoering.

Lievense helpt en adviseert opdrachtgevers bij het ontwerpen van vloeren en het begeleiden van de uitvoering. Denk hierbij aan bouwtoezicht, controles van wapening, ondergrond en eindresultaat.

Voor nieuw te realiseren vloeren verrichten wij constructief en materiaalkundig advies. Daarnaast verrichten onafhankelijk schadeonderzoek, inclusief analyse en advies.

Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat vloeren in bedrijfshallen kampen met scheurvorming. Diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Het optreden van uithardingskrimp, het ontbreken van dilataties, maar ook uitvoeringsfouten zijn oorzaken die kunnen leiden tot schade aan de vloer. Wij brengen alle risico’s zorgvuldig in kaart, zodat de kans op het ontstaan van een niet functionerende vloer aanzienlijk wordt verkleind.