Home / Diensten / Waterbeheer en klimaat

Waterbeheer en klimaat

Waterbeheer gaat over waterafvoer, waterveiligheid en bevaarbaarheid maar ook over verschijnselen als vernatting en verdroging. Het vergt dan ook een integrale aanpak. Lievense begrijpt dit en benadert het waterbeheer vanuit een breed perspectief. We hebben ruime kennis van de verschillende disciplines.

Vanuit onze expertise zijn we betrokken bij uiteenlopende projecten en opdrachtgevers. Zo hebben we te maken met havenbeheerders, die de kwaliteit en waterveiligheid nauwlettend willen monitoren en eventuele uitbreidingsplannen willen toetsen. We zijn ook verbonden aan waterveiligheids- en rivierverruimingsprogramma’s. Ruimte voor de Rivier is hierbij een belangrijke opdrachtgever. Ook voor het Deltaprogramma vervullen we verschillende functies vanuit onze kennis en kunde op het gebied van waterveiligheid.