Home / Gasunie kiest Lievense I WSP wederom voor raamovereenkomst Ingenieursdiensten voor bodem- en grondzaken

Gasunie kiest Lievense I WSP wederom voor raamovereenkomst Ingenieursdiensten voor bodem- en grondzaken

De Gasunie heeft Lievense I WSP opnieuw aangewezen voor de raamovereenkomst voor ingenieursdiensten bodem- en grondzaken. Op basis van kwaliteit en prijs is Lievense I WSP via openbare aanbesteding als eerste geëindigd. De overeenkomst loopt van medio 2020 tot omstreeks 2028.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit vooronderzoek op gebied van milieutechniek (bodemonderzoek en -sanering), geohydrologie, grondmechanica, cultuurtechniek, niet-gesprongen explosieven, archeologie, ecologie en bouwkundige opnames.

“De raamovereenkomst met de Gasunie past uitstekend in onze integrale aanpak van infrastructurele projecten, waarbij de verschillende vakdisciplines binnen ons bedrijf aan bod komen”, aldus Paul Zandstra, afdelingshoofd milieuonderzoeken.

Warmtenetten

Naast de onderhoudswerkzaamheden en aanleg van aardgasinstallaties werkt de Gasunie steeds vaker samen aan warmtenetten met andere partijen, zoals Havenbedrijf Rotterdam en Eneco. Het project WarmtelinQ is een voorbeeld van zo’n samenwerkingsproject. Het bestaat uit de aanleg van een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Lievense ǀ WSP gaat binnen het raamcontract meewerken in het voortraject en draagt ook zo bij aan de toekomstige opgave van de energietransitie in Nederland.

Dit bericht is geplaatst op 26 juni 2020

Nieuws

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Lievense | WSP werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan de verkenningsfase van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Donderdag 2 juli werd Lees verder »

Meer nieuws