Home / Gasunie kiest Lievense I WSP wederom voor raamovereenkomst Ingenieursdiensten voor bodem- en grondzaken

Gasunie kiest Lievense I WSP wederom voor raamovereenkomst Ingenieursdiensten voor bodem- en grondzaken

De Gasunie heeft Lievense I WSP opnieuw aangewezen voor de raamovereenkomst voor ingenieursdiensten bodem- en grondzaken. Op basis van kwaliteit en prijs is Lievense I WSP via openbare aanbesteding als eerste geëindigd. De overeenkomst loopt van medio 2020 tot omstreeks 2028.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit vooronderzoek op gebied van milieutechniek (bodemonderzoek en -sanering), geohydrologie, grondmechanica, cultuurtechniek, niet-gesprongen explosieven, archeologie, ecologie en bouwkundige opnames.

“De raamovereenkomst met de Gasunie past uitstekend in onze integrale aanpak van infrastructurele projecten, waarbij de verschillende vakdisciplines binnen ons bedrijf aan bod komen”, aldus Paul Zandstra, afdelingshoofd milieuonderzoeken.

Warmtenetten

Naast de onderhoudswerkzaamheden en aanleg van aardgasinstallaties werkt de Gasunie steeds vaker samen aan warmtenetten met andere partijen, zoals Havenbedrijf Rotterdam en Eneco. Het project WarmtelinQ is een voorbeeld van zo’n samenwerkingsproject. Het bestaat uit de aanleg van een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Lievense ǀ WSP gaat binnen het raamcontract meewerken in het voortraject en draagt ook zo bij aan de toekomstige opgave van de energietransitie in Nederland.

Dit bericht is geplaatst op 26 juni 2020

Nieuws

Aquathermie: hoe kunnen we versnelling realiseren?

Met aquathermie, de verzamelnaam voor TEO, TEA en TED: thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater, zou Nederland in tot Lees verder »

Slim, sociaal en duurzaam ‘van het gas’ met Buurt Bouwdoos Warmte

De stad Utrecht wil nog vóór 2030 40.000 bestaande woningen ‘van het gas’ halen en zet bij deze lastige opgave Lees verder »

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Meer nieuws