Home / Gasunie kiest Lievense I WSP wederom voor raamovereenkomst Ingenieursdiensten voor bodem- en grondzaken

Gasunie kiest Lievense I WSP wederom voor raamovereenkomst Ingenieursdiensten voor bodem- en grondzaken

De Gasunie heeft Lievense I WSP opnieuw aangewezen voor de raamovereenkomst voor ingenieursdiensten bodem- en grondzaken. Op basis van kwaliteit en prijs is Lievense I WSP via openbare aanbesteding als eerste geëindigd. De overeenkomst loopt van medio 2020 tot omstreeks 2028.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit vooronderzoek op gebied van milieutechniek (bodemonderzoek en -sanering), geohydrologie, grondmechanica, cultuurtechniek, niet-gesprongen explosieven, archeologie, ecologie en bouwkundige opnames.

“De raamovereenkomst met de Gasunie past uitstekend in onze integrale aanpak van infrastructurele projecten, waarbij de verschillende vakdisciplines binnen ons bedrijf aan bod komen”, aldus Paul Zandstra, afdelingshoofd milieuonderzoeken.

Warmtenetten

Naast de onderhoudswerkzaamheden en aanleg van aardgasinstallaties werkt de Gasunie steeds vaker samen aan warmtenetten met andere partijen, zoals Havenbedrijf Rotterdam en Eneco. Het project WarmtelinQ is een voorbeeld van zo’n samenwerkingsproject. Het bestaat uit de aanleg van een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Lievense ǀ WSP gaat binnen het raamcontract meewerken in het voortraject en draagt ook zo bij aan de toekomstige opgave van de energietransitie in Nederland.

Dit bericht is geplaatst op 26 juni 2020

Nieuws

Rijksvastgoedbedrijf gunt Lievense I WSP raamovereenkomst bodemonderzoeken

Lievense I WSP doet via raamovereenkomsten al jaren werkzaamheden voor het Rijksvastgoedbedrijf. Sinds 2014 worden er asbestinventarisaties uitgevoerd in diverse Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan verbouwing gemeentehuis West Betuwe

Het gemeentehuis van gemeente West Betuwe wordt verbouwd. Gekozen is voor het ontwerp van architectenbureau cepezed uit Delft. Lievense | Lees verder »

Gasunie kiest Lievense I WSP wederom voor raamovereenkomst Ingenieursdiensten voor bodem- en grondzaken

De Gasunie heeft Lievense I WSP opnieuw aangewezen voor de raamovereenkomst voor ingenieursdiensten bodem- en grondzaken. Op basis van kwaliteit Lees verder »

Plan Lievense | WSP buffert groene energie voor de deur van gebruikers: ‘Simpel, betaalbaar én snel te realiseren’

Het bufferen en voor later gebruik beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie is een actuele, brandende kwestie in de energietransitie. Lees verder »

Meer nieuws