Home / Blog > Groene energiebuffer onder onze voeten

Groene energiebuffer onder onze voeten

Nederland werkt aan een energieneutrale toekomst. De lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, hebben afgesproken dat in 2030 70% van alle elektriciteit en minimaal 27% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. In 2050 moet vrijwel alle energie duurzaam worden opgewekt. Om deze doelstelling te halen, moet er een grote hoeveelheid energie duurzaam opgewekt worden, bijvoorbeeld met behulp van wind en zon. Dit zorgt voor een aantal uitdagingen. Er is een manier nodig om vraag en aanbod op een slimme manier met elkaar te verbinden. Flexibiliteit is hierin essentieel.

Lievense | WSP heeft als oplossing om groene waterstof op te slaan in een netwerk van ondergrondse buizen die worden aangelegd in de bestaande buisleidingenstraat van LSNed. Omdat er gebruik wordt gemaakt van een al bestaande basisinfrastructuur, heeft dit nauwelijks impact op de leefomgeving. Heeft deze slimme ondergrondse groene energiebank inderdaad de toekomst? Hoe kunnen we daarbij het beste omgaan met de aanloopkosten? Het stimuleren van deze ontwikkeling is noodzakelijk om de onzekerheid over de terugverdientijd van investeerders te overbruggen.

Elektriciteit geproduceerd door windturbines en zonnepanelen kan gebruikt worden om schone waterstof te produceren. In een electrolyzer wordt elektrische energie gebruikt om water op te splitsen in zuurstof en waterstof. De energie kan vervolgens in de vorm van waterstofgas getransporteerd en opgeslagen worden. Hiervoor kunnen bestaande aardgasleidingen gebruikt worden, of kunnen buisleidingen gelegd worden in een ruimte die nu al gereserveerd is voor buisleidingen, zoals de buisleidingenstraat van LSNed, een strook van 100 meter breed tussen Rotterdam en Antwerpen. In vergelijking met een hoogspanningslijn heeft een buisleiding voor waterstof veel minder impact op de omgeving. Het grote voordeel is dat de buisleidingen als buffer gebruikt worden, een waterstof-accu: door de druk te variëren kunnen ze meer of minder waterstof bevatten. Zo kunnen variaties in de beschikbaarheid van zonne- en windenergie opgevangen worden en dat is een van de grote uitdagingen in de energietransitie.

Nu al wordt op grote schaal waterstof verbruikt door de industrie. Deze waterstof wordt nu geproduceerd uit aardgas (grijze waterstof). Bij dit proces komt CO2 vrij. Deze waterstof vervangen door waterstof uit een electrolyzer (groene waterstof) levert dus direct een CO2-besparing op. Wanneer er voldoende waterstof beschikbaar komt, kan deze ook ingezet worden om bijvoorbeeld auto’s en schepen aan te drijven, of kan deze in fabrieken en huizen worden gebruikt om warmte te produceren. De waterstof zou zelfs weer omgezet kunnen worden in elektriciteit op momenten dat er echt te weinig zonne- en windenergie beschikbaar is.

Zo ver is het nu nog niet. Electrolyzers zijn nog erg duur en het vermogen nog beperkt, en groene waterstof is nu nog vele malen duurder dan grijze waterstof. Ook gaat er bij de omzetting van elektriciteit in waterstof al snel 30% van de energie verloren in de vorm van warmte. Er is nog veel werk aan de winkel om electrolyzers goedkoper te maken, op te schalen en de restwarmte beter te benutten. Maar als we, door het plaatsen van steeds meer zonnepanelen en windturbines, steeds vaker momenten zullen hebben dat er elektriciteit over is (en de elektriciteitsprijs dus negatief is), wordt groene waterstof steeds rendabeler. Dit zal ook steeds meer nodig zijn als buffer voor de momenten dat er weinig zon en wind is. Het lijkt ons goed om de kansen die waterstof als energiebuffer biedt serieus te onderzoeken. Lievense | WSP en Petersburg Consultants | WSP: leading in energy transition!

 

Lees meer over de energietransitie.

Dit bericht is geplaatst op 8 mei 2020

Nieuws

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Meer nieuws