Home / Veilig wonen in een delta – Hoogwaterbescherming

Veilig wonen in een delta - Hoogwaterbescherming

Hoogwaterbescherming is een van de belangrijkste maatschappelijke opgave van Nederland. Leven in een delta betekent dat we ons moeten beschermen tegen de zeespiegelstijging en grotere afvoeren in de rivieren.

Duurzame klimaatadaptieve oplossingen in waterveiligheid vinden we in de combinatie van rivierkundige en waterbouwkundige oplossingen. Ons handelsmerk is een integrale en landschappelijk samenhangende visie waarin we zoveel mogelijk de kracht van het gehele systeem van rivier tot en met achterland benutten.

Al jaren dragen onze experts op gebied van waterveiligheid bij aan planvorming in rivierkundige inrichting. In het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP adviseren we waterschappen in het realiseren van robuuste klimaatbestendige oplossingen voor de waterkeringen. Daarnaast werken we ook aan beleidsmatige en projectoverstijgende studies.

PROJECTEN

 

Dit bericht is geplaatst op 24 juni 2020

Nieuws

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Lievense | WSP werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan de verkenningsfase van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Donderdag 2 juli werd Lees verder »

Meer nieuws