Home / Veilig wonen in een delta – Hoogwaterbescherming

Veilig wonen in een delta - Hoogwaterbescherming

Hoogwaterbescherming is een van de belangrijkste maatschappelijke opgave van Nederland. Leven in een delta betekent dat we ons moeten beschermen tegen de zeespiegelstijging en grotere afvoeren in de rivieren.

Duurzame klimaatadaptieve oplossingen in waterveiligheid vinden we in de combinatie van rivierkundige en waterbouwkundige oplossingen. Ons handelsmerk is een integrale en landschappelijk samenhangende visie waarin we zoveel mogelijk de kracht van het gehele systeem van rivier tot en met achterland benutten.

Al jaren dragen onze experts op gebied van waterveiligheid bij aan planvorming in rivierkundige inrichting. In het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP adviseren we waterschappen in het realiseren van robuuste klimaatbestendige oplossingen voor de waterkeringen. Daarnaast werken we ook aan beleidsmatige en projectoverstijgende studies.

PROJECTEN

 

Dit bericht is geplaatst op 24 juni 2020

Nieuws

Rijksvastgoedbedrijf gunt Lievense I WSP raamovereenkomst bodemonderzoeken

Lievense I WSP doet via raamovereenkomsten al jaren werkzaamheden voor het Rijksvastgoedbedrijf. Sinds 2014 worden er asbestinventarisaties uitgevoerd in diverse Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan verbouwing gemeentehuis West Betuwe

Het gemeentehuis van gemeente West Betuwe wordt verbouwd. Gekozen is voor het ontwerp van architectenbureau cepezed uit Delft. Lievense | Lees verder »

Gasunie kiest Lievense I WSP wederom voor raamovereenkomst Ingenieursdiensten voor bodem- en grondzaken

De Gasunie heeft Lievense I WSP opnieuw aangewezen voor de raamovereenkomst voor ingenieursdiensten bodem- en grondzaken. Op basis van kwaliteit Lees verder »

Plan Lievense | WSP buffert groene energie voor de deur van gebruikers: ‘Simpel, betaalbaar én snel te realiseren’

Het bufferen en voor later gebruik beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie is een actuele, brandende kwestie in de energietransitie. Lees verder »

Meer nieuws