Home / Internationaal

Internationale activiteiten

Naast een stevige positie op de Nederlandse markt is Lievense ook international actief, voornamelijk in de civiele branche maar ook in de bouw. Wij hebben een partnership in Saudi Arabië en daarnaast verzorgen we vanuit Nederland werkzaamheden voor (inter)nationale opdrachtgevers in het buitenland.

Sinds 2002 is Lievense international zeer actief, vooral op gebied van waterbouw en havens. In 2002 werden op Sint Maarten de eerste toonaangevende projecten uitgevoerd, zoals de uitbreiding van de zeehaven in 2010 en de 1200 m lange brug over Simpson Bay in 2012.

Ook op andere Nederlandse eilanden werden projecten uitgevoerd zoals op Saba, St Eustatius, Bonaire en Curaçao. Veel werk werd ook verzet in Suriname, een 10 jarig haven project in Paramaribo, de verdieping van de Suriname rivier, de werken voor Billiton in het kader van de bauxiet mijnbouw en de haven van Nieuw Nickerie. Daarbuiten ook in Grenada, de Bahamas, de Dominicaanse Republiek, en Venezuela. Door de projecten in het Caraïbisch gebied werd veel ervaring met de cruise industrie opgebouwd, hetgeen leidde tot projecten in Kaap Verdië en Hong Kong. Ook in Afrika zijn veel projecten uitgevoerd waaronder Sierra Leone, Ghana en Mozambique. In 2013 is een partnership in Saudi Arabië opgestart waardoor grote projecten werden verworven in Ras Al Kheir en Jubail.

De expertises waar we ons internationaal mee profileren hebben in het bijzonder betrekking op landaanwinning, ruimtelijke ordening, hoogwaterbescherming, waterveiligheid, kust- en overwerken, milieuzorg en engineering. We onderscheiden hierbij de volgende specialisaties:

  • Havens en vaarwegen
  • Waterveiligheid en hoogwaterbescherming
  • Baggeren, landaanwinning, kust- en oeverwerken
  • Leidingeninfrastructuur

Onze internationale projecten