Home / Adaptief waterbeheer – Klimaatbestendig watersysteem

Adaptief waterbeheer - Klimaatbestendig watersysteem

Klimaatverandering zet de waterhuishouding in Nederland flink onder druk. Weersextremen maken de grenzen van ons watersysteem steeds zichtbaarder. Veranderende neerslagpatronen, langdurige periodes van droogte, verzilting, stijging van de zeespiegel en sterke fluctuaties in rivierafvoer zorgen voor veranderende omstandigheden die vragen om een aanpassing van ons waterbeheer. Er is behoefte aan een klimaatbestendig watersysteem dat met deze extremen om kan gaan.

Onze experts werken voor deze opgave graag aan integrale oplossingen en gebiedsspecifieke maatregelen. Zij zijn gespecialiseerd in landelijke, regionale en lokale duurzame hervormingen waarbij rivieren, meren, oppervlaktewater en grondwater als samenhangend geheel wordt beschouwd.

Op het schaalniveau van het hoofdwatersysteem werken we in opdracht van Rijkswaterstaat aan het monitoren en evalueren van het flexibel peilbeheer in het IJsselmeergebied. Hierbij bekijken we of alle functies en belangen in én rond de meren goed tot hun recht blijven komen, terwijl tegelijkertijd flexibeler ingespeeld kan worden op een veranderend klimaat.

Ook maken we gebruik van het instrumentarium Waterwijzer, waarmee verschillen in landgebruik en waterbehoefte in relatie tot peilbeheer inzichtelijk gemaakt worden.

PROJECTEN

Dit bericht is geplaatst op 24 juni 2020

Nieuws

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Lievense | WSP werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan de verkenningsfase van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Donderdag 2 juli werd Lees verder »

Meer nieuws