Home / Aangenaam wonen – Klimaatrobuuste gebouwen

Aangenaam wonen - Klimaatrobuuste gebouwen

Klimaatadaptief ontwerpen is een deel van de grote gereedschapskist waar Lievense | WSP als multidisciplinair ontwerper van gebouwen en gebieden uit kan putten om samen de wereld mooier en beter te maken. Wereldwijd streven we naar steden en gebouwen die duurzaam, circulair, klimaatadaptief, robuust, toekomstbestendig en sociaal plezierig zijn.

Klimaat adaptieve steden vragen om klimaatrobuuste gebouwen. Des te beter een gebouw zelfstandig kan omgaan met hevige regenval, droogte, hitte en wind, des te minder het stedelijk systeem wordt belast en bevraagd. Moderne gebouwen bufferen water op daken of in ondergrondse tanks. Gebouwen die zelfstandig (zonder airco’s die warmte uitstoten) koel blijven, zijn klimaat adaptief en duurzaam tegelijk. Door windhinder al in het programma van eisen of de schetsontwerpfase mee te nemen, zijn veel problemen te voorkomen Onze multidisciplinaire quick scan adviseert opdrachtgevers en ontwerpteams in deze fase over vele aspecten, waaronder klimaatadaptatie.

Het juiste evenwicht vinden

Een gebouw is, zoals gezegd, altijd onderdeel van een groter systeem. Maar zij is – zeker bij grotere en complexere projecten – ook zelf een systeem. Gevels en daken dienen meerdere doelen, waaronder de primaire taak het comfort voor de gebruiker te vergroten. Hierbij dient altijd een evenwicht gevonden te worden. Ramen isoleren minder dan dichte gevels, maar bieden daglicht. Massa houdt zomerse warmte vast voor de koudere seizoenen en biedt koelte tijdens de eerste warme dagen. Eenmaal warm of koud kunnen zware wanden en vloeren ook contraproductief werken. Daarbij is klimaatadaptatie nooit het enige doel. Er dient ook gekeken te worden naar materiaalgebruik (herkomst, herbruikbaarheid en hoeveelheid), energiegebruik, kansen voor energieopwekking en (de duur van) het bouwproces (o.a. in verband met stikstofdepositie) en de bijbehorende keuze voor meer prefabricage. De toegenomen aandacht en interesse voor groene gevels en al langer groene daken past perfect hierbij.

Verschillen tussen seizoenen

Een gebouw zodanig ontwerpen dat het probleemloos omgaat met seizoensverschillen zich stevig staande houdt bij klimaatveranderingen in de komende jaren. Klimaatadaptatie gaat in onze visie 1-op-1 samen met het herintroduceren van natuur in de gebouwde omgeving: groene daken zijn mooier, water is – zolang onder controle – een pré in onze woonomgeving, natuur maken ons gelukkiger en het ervaren van de seizoenen (door bloei, droge of juist natte wadi’s) hoort bij ons ritme.

PROJECTEN

Dit bericht is geplaatst op 24 juni 2020

Nieuws

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Meer nieuws