Home / Lievense op Vakbeurs Openbare Ruimte

Lievense op Vakbeurs Openbare Ruimte

Op woensdag 2 en donderdag 3 oktober vindt de Vakbeurs Openbare Ruimte 2019 plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Dit jaarlijks terugkerend evenement richt zich op ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte. Tijdens de beurs kun je aanschuiven bij lezingen over uiteenlopende thema’s en vraagstukken, gegeven door professionals uit het vakgebied. In de middag kun je deelnemen aan de ‘circulaire route’ en gedurende beide dagen heb je de mogelijkheid om je te laten inspireren door onze collega’s in de Klimaattuin.

Presentatie ‘Circulair denken’
Op donderdag om 11:00 uur geven Annemarie Weersink (Senior adviseur duurzaamheid), Jilt Draaijer (Stedenbouwkundig adviseur) en Royny Mathan (Adviseur gebiedsmanagement) in de lezingruimte ‘Cirkelstad Sessies’ (hal 2) een presentatie over welke keuzes mogelijk en van belang zijn op weg naar een 100% circulaire wijk. 100% circulair is haalbaar, maar alles in één keer realiseren is vaak niet betaalbaar. Door bij elke (her)ontwikkelingskans te kiezen voor circulaire ontwerpoplossingen, komt 100% circulair stap voor stap dichterbij. We laten voorbeelden zien van meerwaardecreatie en meekoppelkansen met andere opgaven in het gebied. Om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken is ruimtereservering nodig om toekomstig innovatieve oplossingen niet te belemmeren. Getoond wordt aan de hand van voorbeelden hoe ontwerptools als de Toets en Toolbox zijn in te zetten om duurzame en circulaire ontwikkeling van een gebied te monitoren.

Circulaire route over de beurs
Op woensdag en donderdag kun je om 13:00 uur starten met een driekwartier durende tour langs exposanten die koploper zijn in de circulaire economie. In korte tijd maak je kennis met het Gemeenteplein, BOOT, Signify, Schagen-infra, Antea Group, OBB, Gemeentewerf, Donkergroen en Lievense.

Klimaattuin
De Klimmaattuin is een ontmoetingsplek waar interactie en het delen van ervaringen over klimaatthema’s centraal staan. Aan de grote houten tafel, in het midden van de tuin, vinden gedurende de dag klimaatgesprekken plaats tussen beursbezoekers en klimaatadviseurs. Hieromheen staan bedrijven die in hun missie en visie het klimaat centraal hebben staan.

Ben je benieuwd naar de Toets en Toolbox voor een gezonde leefomgeving? Een praktisch hulpmiddel die de klimaatbestendigheid, circulariteit en gezondheid binnen een gebied inzichtelijk maakt en concrete maatregelen aandraagt voor verbetering van de leefomgeving. Heb je hulp nodig om jouw omgeving gezonder te maken? Voor elk vraagstuk rondom gezonde leefomgeving, klein of groot, hebben wij een oplossing die werkt! Ontmoet Annemarie, Jilt en Royny in de Klimaattuin op de Vakbeurs Openbare Ruimte!

Dit bericht is geplaatst op 1 oktober 2019

Nieuws

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Lievense | WSP werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan de verkenningsfase van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Donderdag 2 juli werd Lees verder »

Meer nieuws