Home / Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor integrale technische advisering gegund gekregen. Ook waterschap Aa en Maas kiest voor Lievense I WSP met een vergelijkbare raamovereenkomst. De looptijd van beide overeenkomsten bedraagt 3 jaar, met de mogelijkheid tot driemaal een jaar verlenging.

De raamovereenkomsten betreffen de percelen waterbouwkundige werken, waterkering en afvalwaterketen. Bij alle percelen zijn wij verantwoordelijk voor het projectmanagement en een aantal specifieke werkzaamheden:

  • Waterbouwkundige werken
    Civieltechnische advies- en ontwerpwerkzaamheden ten behoeve van waterbouwkundige kunstwerken en installaties alsook het vaststellen van de onderhoudssituatie van een bestaand kunstwerk
  • Waterkeringen
    Civieltechnische advies- en ontwerpwerkzaamheden ten behoeve van een primaire of regionale waterkering (dijken, dammen, kades en duinen) en ontwerpwerkzaamheden en advisering ten behoeve van waterbouwkundige kunstwerken
  • Afvalwaterketen
    Civieltechnische advies- en ontwerpwerkzaamheden ten behoeve zuiveringstechnische werken bestaande uit slibverwerking en transport van afvalwater en ontwerpwerkzaamheden en/of advisering ten behoeve van werktuigbouwkundige installaties

“De waterschappen zochten naar partners die de komende jaren kunnen bijdragen aan hun ambities en opgaven ten aanzien van klimaatadaptatie en duurzaamheid. De door ons ingediende plannen om het optimale uit deze samenwerking te halen, zijn daarbij uitsluitend op kwaliteit beoordeeld”, aldus Maarten van Dieren, projectleider waterbeheer en contractbeheerder ITA. “Hieruit blijkt de waardering voor onze integrale kennis op het gebied van water en techniek en de goede relaties die wij hebben met de waterschappen.”

Dit bericht is geplaatst op 21 juli 2020

Nieuws

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Lievense | WSP werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan de verkenningsfase van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Donderdag 2 juli werd Lees verder »

Rijksvastgoedbedrijf gunt Lievense I WSP raamovereenkomst bodemonderzoeken

Lievense I WSP doet via raamovereenkomsten al jaren werkzaamheden voor het Rijksvastgoedbedrijf. Sinds 2014 worden er asbestinventarisaties uitgevoerd in diverse Lees verder »

Meer nieuws