Home / Lievense | WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Lievense | WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Lievense | WSP werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan de verkenningsfase van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Donderdag 2 juli werd de intentieovereenkomst ondertekend. Het dijktraject Cuijk-Ravenstein is 21 kilometer lang en heeft vanwege de mogelijke gevolgen bij een dijkdoorbraak de hoogste (veiligheids)norm langs de Maas. De dijk beschermt het gebied tot en met Den Bosch tegen overstroming.

Verkenningsfase

In de verkenningsfase ontwikkelen we samen met waterschap Aa en Maas kansrijke alternatieven voor een dijkverbetering. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de afstemming en samenwerking met de omgeving. We onderzoeken hoe en waar de Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein kan worden verhoogd en versterkt, zodat het gebied voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Daarnaast willen we het gebied aantrekkelijker maken voor omwonenden. Samen met de bewoners en andere betrokken partijen wordt gekeken naar de meekoppelkansen op cultureel, natuurlijk en recreatief gebied.

Nadat diverse opties voor de dijkverbetering zijn bepaald, gaan we aan de slag met een voorkeursalternatief. De verkenningsfase duurt tot eind 2022.

Dit bericht is geplaatst op 13 juli 2020

Nieuws

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Meer nieuws