Home / MVO en kwaliteit

MVO en kwaliteit

De zorg voor mens en milieu is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf. Als advies- en ingenieursbureau zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Visie op MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is vanzelfsprekend voor ons:

het is ons streven dat klanten en medewerkers het prettig en inspirerend vinden om met of bij ons te werken. We willen dat onze bedrijfsactiviteiten een positieve maatschappelijke impact hebben en dat onze aandeelhouders een gezond rendement genieten.

We streven naar een goede balans tussen de kwaliteit van geleverde diensten en producten, arbeidsomstandigheden, milieu-impact en rentabiliteit. Wij nemen de zorg voor mens en milieu serieus en hebben de ambitie het op dit vlak beter te doen dan gemiddeld in de branche.

De CO₂-prestatieladder

Duurzaamheid is voor ons een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid, zowel in de eigen bedrijfsvoering, als in het onderzoeks- en advieswerk voor opdrachtgevers. Zo zorgen we samen voor duurzame ontwikkeling. In ons werk proberen we zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen, onder andere om CO₂-emissies te minimaliseren. Lievense is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, de projecten en in de keten terug te dringen. Dat draagt bij tot innovatie. Vanzelfsprekend adviseren we onze opdrachtgevers en delen inzichten. Voor een blijvende zorg voor verdergaande CO₂-emissiereductie hebben wij gekozen voor certificering op de CO₂-prestatieladder.

De emissie van onze bedrijfsvoering is al flink gereduceerd in de afgelopen jaren. Door een zuiniger wagenpark, maatregelen voor energiereductie in kantoren, meer gebruik van openbaar vervoer en videoconferencing.

Lievense is in het bezit van het CO₂ bewust certificaat, niveau 5. Verdere informatie over onze inspanningen voor de CO₂-Prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO.

Doelstellingen

Voor de periode 2013-2018 hebben wij ons tot doel gesteld onze CO₂-uitstoot in relatie tot onze netto omzet met 10% te reduceren. Uitgewerkt naar scopes verwachten wij de volgende besparing te realiseren:

  • Scope 1 besparing (eigen wagenpark, gasverbruik): 3%
  • Scope 2 besparing (elektriciteit, gedeclareerde kilometers, vliegverkeer): 7%

Het halen van de totale doelstelling van 10% is hierbij leidend.

Plan van aanpak en rapportages

In het Plan van aanpak CO₂-reductie is aangegeven welke acties wij ondernemen om bovenstaande doelstelling te realiseren.

De halfjaarlijkse CO₂-rapportages, geven de CO₂-footprint inclusief de voortgang op de doelstellingen weer:

Deelname aan CO²-reductie programma’s en initiatieven

  • Lievense neemt deel aan de U15: www.u15.nl
  • Lievense werkt binnen NLIngenieurs mee aan de implementatie van de afspraken van de Greendeal DuurzaamGWW: www.duurzaamgww.nl

Certificeringen

Lievense werkt aan gezamenlijke certificeringen op holdingniveau voor ISO 9001, 14001, VCA en duurzaamheid. Per dochterbedrijf hebben wij ook nog specifieke certificeringen.

MVO jaarverslag

Bij onze MVO ambities hoort een MVO jaarverslag, dat we al een aantal jaren uitbrengen.

In het MVO jaarverslag 2018 gaan wij in op onze MVO visie op diverse thema’s en geven wij uiteraard onze resultaten, onder andere op het gebied van onze CO2-footprint. De thema’s die we behandelen zijn mensen, omgeving, resultaten en we sluiten of met een vooruitblik op 2019.

Download hier het MVO jaarverslag 2018!

MVO jaarverslag archief

Hieronder vindt u oude versies van het MVO jaarverslag van Lievense (voorheen LievenseCSO Groep).