Home / MVO, CO₂ en kwaliteit

MVO, CO₂ en kwaliteit

De zorg voor mens en milieu is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf. Als advies- en ingenieursbureau zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Visie op MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is vanzelfsprekend voor ons:

het is ons streven dat klanten en medewerkers het prettig en inspirerend vinden om met of bij ons te werken. We willen dat onze bedrijfsactiviteiten een positieve maatschappelijke impact hebben en dat onze aandeelhouders een gezond rendement genieten.

We streven naar een goede balans tussen de kwaliteit van geleverde diensten en producten, arbeidsomstandigheden, milieu-impact en rentabiliteit. Wij nemen de zorg voor mens en milieu serieus en hebben de ambitie het op dit vlak beter te doen dan gemiddeld in de branche.

De CO₂-prestatieladder

Duurzaamheid is voor ons een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid, zowel in de eigen bedrijfsvoering, als in het onderzoeks- en advieswerk voor opdrachtgevers. Zo zorgen we samen voor duurzame ontwikkeling. In ons werk proberen we zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen, onder andere om CO₂-emissies te minimaliseren. Lievense is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, de projecten en in de keten terug te dringen. Dat draagt bij tot innovatie. Vanzelfsprekend adviseren we onze opdrachtgevers en delen inzichten. Voor een blijvende zorg voor verdergaande CO₂-emissiereductie hebben wij gekozen voor certificering op de CO₂-prestatieladder.

De emissie van onze bedrijfsvoering is al flink gereduceerd in de afgelopen jaren. Door een zuiniger wagenpark, maatregelen voor energiereductie in kantoren, meer gebruik van openbaar vervoer en videoconferencing.

Lievense is sinds 2013 in het bezit van het CO₂ bewust certificaat, niveau 5 (hoogste trede). In de periode 2013-2018 is de uitstoot gerelateerd aan de bruto marge met 16,6% gedaald. Het beleid heeft effect gehad en willen we doorzetten. Verdere informatie over onze inspanningen voor de CO₂-Prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO.

Doelstellingen

Het streven van Lievense is om in de toekomst de CO₂ uitstoot verder te reduceren. Dit is van belang vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt, alsook dat wij ons willen onderscheiden van concurrenten door CO₂ reductie hoog in het vaandel te hebben. De CO₂ uitstoot is gerelateerd aan de Brutomarge, om een zo goed mogelijke vergelijking te maken door de jaren heen. Het streven is om in de komende vijf jaar de CO₂ uitstoot gerelateerd aan de Brutomarge verder te verminderen, ten opzichte van het basisjaar 2018

  • Scope 1 besparing (eigen wagenpark, gasverbruik): 5%
  • Scope 2 besparing (elektriciteit, gedeclareerde kilometers, vliegverkeer): 5%
  • Scope 3 besparing (woon-werkverkeer privé auto): 5%

Het behalen van de totale doelstelling van 5% reductie van de CO₂ uitstoot, gerelateerd aan de Brutomarge in de periode 2019-2023, is leidend. De doelstelling wordt gezien als realistisch. Veel van het laaghangend fruit al is geplukt, echter is in voorgaande jaren ervaring opgedaan met het sturen op CO₂ reductie door het bedrijf. Dit beleid blijkt effectief. We gaan daarom de uitdaging aan om deze trend door te zetten in de komende jaren.

Plan van aanpak en rapportages

In het Plan van aanpak CO₂-reductie is aangegeven welke acties wij ondernemen om bovenstaande doelstelling te realiseren. De halfjaarlijkse CO₂-rapportages, geven de CO₂-footprint inclusief de voortgang op de doelstellingen weer:

Deelname aan CO₂-reductie programma’s en initiatieven

  • Lievense neemt deel aan de U15: www.u15.nl
  • Lievense werkt binnen NLIngenieurs mee aan de implementatie van de afspraken van de Greendeal DuurzaamGWW: www.duurzaamgww.nl

Certificeringen

Lievense werkt aan gezamenlijke certificeringen op holdingniveau voor ISO 9001, 14001, VCA en duurzaamheid. Per dochterbedrijf hebben wij ook nog specifieke certificeringen.

MVO jaarverslag

Bij onze MVO ambities hoort een MVO jaarverslag, dat we al een aantal jaren uitbrengen.

In het MVO jaarverslag 2018 gaan wij in op onze MVO visie op diverse thema’s en geven wij uiteraard onze resultaten, onder andere op het gebied van onze CO₂-footprint. De thema’s die we behandelen zijn mensen, omgeving, resultaten en we sluiten of met een vooruitblik op 2019.

Download hier het MVO jaarverslag 2018!

MVO jaarverslag archief

Hieronder vindt u oude versies van het MVO jaarverslag van Lievense (voorheen LievenseCSO Groep).