Projecten

Lievense is actief in vier verschillende werkvelden: bouw, infra, water en milieu. Al onze projecten hebben wij simpel en overzichtelijk gecategoriseerd onder deze werkvelden. Filter op onze werkvelden en bekijk onze gerealiseerde projecten.

Sorteer- en distributiecentra PostNL

Al meerdere jaren werkt Lievense | WSP als hoofdconstructeur mee aan de bouw van sorteer- en distributiecentra van PostNL, dienstverlener Lees verder »

Nieuwbouw sorteerbedrijf PreZero Recycling

In samenwerking met Groothuis Bouwgroep heeft Lievense | WSP gewerkt aan de realisatie van een nieuw PMD-afval sorteercentrum van Duitse Lees verder »

Early Enabling Works Schiphol

Op Amsterdam Airport Schiphol wordt de realisatie van een nieuwe terminal voorbereid. Lievense | WSP werkt in opdracht van Heijmans Lees verder »

Technische studie stadswijk Nieuwe Rivium

Het bedrijventerrein Rivium, direct gelegen aan rijksweg A16 en de Maas, wordt de komende jaren getransformeerd naar stadswijk het Nieuwe Lees verder »

Vervanging Agorabrug

De houten fiets- en loopbrug tussen hogeschool Van Hall Larenstein en de binnenstad van Leeuwarden was aan slijtage onderhevig en Lees verder »

Herbestemming voormalige Gasfabriek

De voormalige gemeentelijke Gasfabriek is een rijksmonument gelegen aan de Cabergerweg in Maastricht. Het gebouw is in 1912 gebouwd. De Lees verder »

Realisatie 110kV hoogspanningsverbinding Windpark Fryslân

In het IJsselmeer wordt ‘s werelds grootste windpark in een binnenwater gebouwd. Windpark Fryslân zal uit 89 windturbines bestaan, die Lees verder »

Woongebouw De Maasbode

Lievense | WSP werkt mee aan de realisatie van De Maasbode, een uniek woonconcept voor gezinnen, singles en stellen midden Lees verder »

Verleggen brandstofleiding Blankenbrugverbinding (A24)

Om de bereikbaarheid van economisch kerngebied Rotterdam te versterken, wordt er een nieuwe wegverbinding aangelegd tussen Noord en Zuid: de Lees verder »

Beeld op de Rivieren

Voor Waterschap Limburg werkt Lievense I WSP aan het project ‘Beeld op de Rivieren’. Dit project is onderdeel van het Lees verder »

Integrale visie Werkendam op gebiedsopgave Merwedes

De gemeente Altena wordt aan de noordzijde begrensd door de rivier de Merwede, een belangrijke corridor voor de scheepvaart met Lees verder »

Herinrichting Ariënsplein Enschede

Het voormalige ziekenhuis op het Ariënsplein in Enschede worden doorontwikkeld tot een hippe en swingende city-campus community. Voor de nieuwe Lees verder »

Luxe woning en kookstudio

Lievense | WSP heeft als hoofdconstructeur meegewerkt aan de realisatie van een uniek luxe woonhuis en kookstudio. Het ontwerp is Lees verder »

Gevlebrug Amsterdam

De Gevlebrug in Amsterdam verbindt de Pontsteiger met het Karlskrona-eiland. De naam van de brug is ontleend aan de Zweedse Lees verder »

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte A1 Bedrijvenpark Deventer

In opdracht van gemeente Deventer heeft Lievense I WSP een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte uitgewerkt voor het bedrijvenpark in Deventer. Lees verder »

Thermische reinigingsinstallatie REKO B.V.

Recycling Kombinatie REKO B.V., gesitueerd in het Rotterdams havengebied, is een producent van zand, grind en vulstoffen vervaardigd uit minerale Lees verder »

Uitbreiding coating- en conserveringshal

Lievense werd door Sif Group gevraagd om mee te werken aan de uitbreiding van een bestaande coating- en conserveringshal van SIF Lees verder »

Kennisbijeenkomsten MER/MIRT

In opdracht van Rijkswaterstaat, en in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Lievense | WSP kennisbijeenkomsten organiseren Lees verder »

Herinrichting Ooster- en Westerdiepswal Kollum

In opdracht van Gemeente Noardeast-Fryslân werkte Lievense mee aan de herinrichting van de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum, een dorp Lees verder »

Evaluatie en monitoring flexibel peilbeheer IJsselmeergebied

Het IJsselmeer is de spil in de Nederlandse waterhuishouding. Sinds 2019 past Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Deltaplan Zoetwater, in Lees verder »

Afvalwateronderzoek defensielocaties

Lievense | WSP heeft de aanbesteding ‘Meten en bemonsteren van afval-, hemel- en proceswater’ gegund gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf. De Lees verder »

Actualisatie vegetatielegger

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Lievense aan het actualiseren van de Vegetatielegger, een instrument dat bijdraagt aan een veilige doorstroming Lees verder »

Renovatie afvalwaterpersleiding

Waterschap Brabantse Delta is beheerder van de afvalwaterpersleiding (AWP) in West-Brabant. De leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Lees verder »

Natuurbrug Asselsche Heide

De Veluwe is een beschermd natuurgebied (Natura 2000) in de provincie Gelderland. Er leeft een zeer grote verscheidenheid aan diersoorten. Lees verder »

Engineering Brug Krompad

De brug bij het Krompad in Langelille is vernieuwd. De brug over de Tjonger werd in 1943 gebouwd en zorgt Lees verder »

Woontoren Bankrashof

In Amstelveen wordt bij winkelcentrum Bankrashof, gelegen in de wijk Bankras-Zuid nabij rijksweg A9 in de provincie Noord-Holland, de hoogste Lees verder »

Onderzoek naar PFOA in de bodem in Zuid-Holland

Lievense heeft sinds 2017 veel ervaring met onderzoek naar PFAS in de bodem. PFAS zorgt ervoor dat materialen onbrandbaar zijn Lees verder »

Inventarisatie brandveiligheid eigendomspanden Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Lievense | WSP de brandveiligheid van een groot deel van de eigendomspanden in Nederland geïnventariseerd. Lees verder »

Kroongevel nieuwe Naturalis

Naturalis Biodiversity Center is één van de top vijf instituten in de wereld op het gebied van biodiversiteit. Door de Lees verder »

Beoordeling primaire waterkeringen Limburg

In opdracht van Waterschap Limburg heeft Lievense de primaire waterkeringen van Waterschap Limburg beoordeeld. Dit betreft de eerste beoordelingsronde met Lees verder »

Nieuwe uitleenstations Gobike fietsen

Gobike is een systeem van elektrische deelfietsen in Rotterdam. Sinds 2017 levert Gobike fietsen met een touchscreen tablet op het Lees verder »

Onderdoorgang station Deventer Colmschate

ProRail heeft een verkeerstunnel aangelegd bij station Deventer Colmschate. Deze tunnel gaat onder het spoor door en vervangt een gelijkvloerse Lees verder »

Spooronderdoorgangen Voorpoort en Nieuweweg-Noord

In Veenendaal worden twee onderdoorgangen onder het spoor gemaakt: een fietstunnel bij de Nieuweweg-Noord en een autotunnel in het verlengde Lees verder »

Transportleidingen en innamepompstation drinkwatervoorziening Zuidwest-Nederland

Spaarbekkens De Gijster, Petrusplaat en Honderd en Dertig, gelegen in het Nationaal Park de Biesbosch, verzorgen de drink- en industriewatervoorziening Lees verder »

Nieuwbouw kantoor AQ Group

AQ Group verzorgt onderhoudsactiviteiten aan klimaat- en drinkwatersystemen. Vanwege de groei van het bedrijf bouwt AQ Group een nieuw en Lees verder »

Milieuondersteuning productielocaties beton

MBI is een leverancier van betonproducten met vier grote productielocaties in Nederland. In het productieproces probeert MBI de impact op Lees verder »

Maatregelen wateroverlast bodemdalingsgebied Noordoostpolder

In het agrarisch gebied ten zuidwesten van Emmeloord treedt bodemdaling op en is de drooglegging afgenomen. Samen met intensievere neerslag Lees verder »

Inrichtingsplan Engboogerd

Gemeente Bunnik gaat de riolering vervangen in een groot deel van de wijk Engboogerd. Een groep actieve wijkbewoners heeft dit Lees verder »

Uitbreiding Nationaal Monument Kamp Vught

In het voormalige SS-concentratiekamp Vught werden van januari 1943 tot september 1944 bijna 32.000 mensen gevangengehouden. In 1986 is de Lees verder »

Nieuwe rijksweg A16 Rotterdam

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan tussen de A13 Lees verder »

PAS-plan Valkenswaard

In opdracht van Gemeente Valkenswaard heeft Lievense het PAS-plan Valkenswaard ontwikkeld. De gemeente Valkenswaard heeft de ambitie om een leisure-zone Lees verder »

Integrale milieuadvisering metaalrecycling

Jos Menten Metaalrecycling B.V. heeft twee locaties in Nederland waar ferro en non-ferro metaalafval wordt ingezameld en bewerkt. Lievense ondersteunt Lees verder »

Beheersen bodemrisico’s infrawerken

Omgaan met grond is een cruciaal aspect voor infrastructurele projecten, aangezien grond een aanmerkelijk effect heeft op de kosten van Lees verder »

Bestemmingsplan bedrijventerreinen Epe en Vaassen

In opdracht van gemeente Epe heeft Lievense een bestemmingsplan uitgewerkt voor de bedrijventerreinen Kweekweg in Epe en Eekterveld in Vaassen. Lees verder »

Aanleg 30kV kabels Windpark Hogezandse Polder

In 2017 startte De Wolff Nederland Windenergie (WNW), nu Eneco, met de voorbereiding en aanleg van Windpark Hogezandse Polder. Om Lees verder »

Herinrichting Millingerwaard

De Millingerwaard is een natuurgebied binnen de Gelderse Poort aan de zuidkant van de Waal in de buurt van Nijmegen. Lees verder »

Baseline ontwikkeling en data beheer

Baseline is een GIS-hulpmiddel dat wordt gebruikt om wijzigingen door door te voeren in modelschematisaties die als input dienen voor Lees verder »

KRW stuwbeheer Nederrijn

Rijkswaterstaat heeft Lievense de opdracht gegeven om samen met Bureau Waardenburg een KRW-studie naar het stuwbeheer op de Nederrijn uit Lees verder »

Vernieuwbouw zeekade Grote Hout

Bedrijventerrein Grote Hout in Velsen is klaar voor de toekomst. Om het terrein optimaal te kunnen benutten, werd de ruim Lees verder »

Verlegging olieleiding TAQA Energy

Ko Heijboer van Havenbedrijf Rotterdam N.V.: “Door de uitbreiding van de Maasvlakte neemt het scheepvaartverkeer toe. Om de veiligheid ook Lees verder »

Verlegging drinkwaterleiding Evides

In opdracht van Evides Waterbedrijf bereidde Lievense de verlegging van een DN 800 mm / DN 1000 mm drinkwaterleiding voor. Lees verder »

Verkenning nautische veiligheid passage

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is bezig met het project Maasroute, waarbij de Maas tussen Weurt en Ternaaien eind 2018 geschikt werd gemaakt Lees verder »

Sterkteberekeningen Gasunie: leidingen en afsluiterstations

Lievense voert voor N.V. Nederlandse Gasunie regio Zuidwest al vele jaren berekeningen uit van bestaande en nieuwe leidingen, afsluiterschema’s en Lees verder »

RRP leidingverlegging

Door zettingen in de ondergrond was de Rotterdam-Rijn pijpleiding in de Vondelingendijk verzakt. Onder directievoering van Lievense werd daarom een Lees verder »

QRA VOPAK leidingnetwerk

VOPAK heeft in het Rotterdams Havengebied, tussen diverse terminals en afnemers, ondergrondse leidingen lopen voor het transport van risicovol geachte Lees verder »

Provinciale inpassingsplannen Natura 2000

Voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 dient op korte termijn een groot aantal herstelmaatregelen te worden getroffen in en nabij de Lees verder »

Provinciaal Inpassingsplan Windpark Westfrisia

Windenergie en windturbines op land zijn gevoelige onderwerpen vanwege de enorme impact op de omgeving. Zorgvuldigheid, transparantie en overleg zijn Lees verder »

Natuurvriendelijke oevers Maas

In opdracht van aannemerscombinatie Beluga (Van den Herik & FL Liebregts) werd door Lievense het ontwerp van verschillende typen natuurvriendelijke Lees verder »

Leidingtunnel Beneluxplein

De buisleidingenstraat tussen Rotterdam en Antwerpen begint vlakbij een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland: het Beneluxplein in Rotterdam. Deze Lees verder »

Leidingenviaduct Rotterdamse Haven

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam N.V. werkte Lievense ruim 3 jaar aan een uniek project: het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding Lees verder »

KRW maatregelen langs de IJssel

Ter voorbereiding op het uitvoeren van diverse maatregelen langs de IJssel gaf Waterschap Vallei en Veluwe Lievense opdracht om voorbereidend Lees verder »

Keersluis Limmel

De schutsluis bij Limmel maakt onderdeel uit van de Maasroute. De ongeveer 80 jaar oude schutsluis was aan vervanging toe. Lees verder »

Kansentabel Duurzaam GWW

Rijkswaterstaat had de behoefte om een overzicht te krijgen van duurzame kansen die de afgelopen jaren zijn opgehaald voor haar Lees verder »

Gebiedsvisie Polstraat Wijk en Aalburg

De Polstraat is een belangrijke toegangsweg naar het dorp Wijk en Aalburg. De straat is volop in beweging. Bedrijvigheid breidt Lees verder »

Duurzaam GWW: DuboCalc aanbesteding fietsbrug

Voor de jongste gemeente van Nederland, Meierijstad (Noord-Brabant), is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. In dat kader is de gemeente voornemens Lees verder »

Center Court op Brightlands Chemelot Campus

De nieuwe Chemelot campus is onderdeel van het Chemelot terrein. Op de campus vindt onderzoek en ontwikkeling plaats van biomaterialen. Lees verder »

Brug Simpson Bay Lagoon

Om verkeersproblemen op het drukke traject over de Simpson Bay Lagoon op Sint-Maarten het hoofd te bieden, diende een nieuwe Lees verder »

Bestemmingsplan Recreatiegebied Oortjespad

In opdracht van Buitenplaats Kameryck en Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) heeft Lievense een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het recreatiegebied Oortjespad Lees verder »

Bestemmingsplan Binnenstad Vianen

In opdracht van gemeente Vianen heeft Lievense in 2011 een nieuw bestemmingsplan voor de historische binnenstad van Vianen opgesteld. Het Lees verder »

Afvalwaterpersleiding Rotterdamse haven

Om het afvalwater dat vrijkomt bij olie ontwatering optimaal te kunnen zuiveren en hergebruiken, diende de olietankterminal op Europoort via Lees verder »

Afvalwaterpersleiding West-Brabant Zeeland

Lievense is ruim 30 jaar actief betrokken bij allerlei adviesdiensten en projecten rondom een van de omvangrijkste lagedruk afvalwatertransportsystemen van Lees verder »

Stedelijk Museum Amsterdam

In mei 2007 werd begonnen met de renovatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daarnaast werd er aan de zijde Lees verder »

Verzwaren hoogspanningstrace Breukelen – Utrecht

In februari 2009 werd gestart met de verzwaring van de hoogspanningslijnen tussen Breukelen en Utrecht. De nieuwe lijnen zijn komen Lees verder »

PostNL sorteer- en distributiecentrum

In opdracht van Heembouw Roelofarendsveen werd voor de pakketservice van TNT Post een nieuw sorteer- en distributiecentrum op Distripark Waddinxveen Lees verder »

Brouwhuis Grolsch Enschede

In Enschede is in de periode van 2010 – 2012 het bestaande Brouwhuis van Grolsch herontwikkeld. Het plan maakte onderdeel Lees verder »

Zwembad AquaRijn Alphen aan den Rijn

Nadat het oorspronkelijke zwembad door brand verloren ging, schreef gemeente Alphen aan den Rijn voor de vrijgekomen locatie een prijsvraag Lees verder »

Decos hoofdkantoor Noordwijk

Bijzonder aan het ontwerp van het ambitieuze en futuristische nieuwe hoofdkantoor van IT-onderneming Decos Technology Group is de staalconstructie. Het Lees verder »

Zorgcentrum Het Weggeler

Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) opende in 2014 een nieuw zorgcentrum voor ouderen in het plan Het Weggeler. Het gebouw, dat Lees verder »

R3 gebouw Fontys Hogescholen

Op de campuslocatie Rachelsmolen staan een aantal panden van Fontys Hogescholen, waaronder het R3 gebouw. Omdat dit gebouw ongeveer 25 Lees verder »

Clusius College Alkmaar

Het Clusius College verzorgt onderwijs op VMBO en MBO niveau op het gebied van natuur, voeding en milieu. Omdat de Lees verder »

Renovatie Cruise Terminal Rotterdam

De Cruise Terminal is de voormalige vertrekhal van de Holland Amerika Lijn. Het gebouw dateert uit 1949 en is inmiddels Lees verder »

Akzo Nobel Chloor Plant

In Frankfurt am Main is een nieuwe chloorverwerkingsfabriek voor Akzo Nobel gerealiseerd. De totale nieuwbouw bestaat uit een tiental gebouwen Lees verder »

Stalen woningen Apeldoorn

Voor het project drie stalen woningen aan de Veenhuizerweg in Apeldoorn ontving Lievense als hoofdconstructeur de Nationale Staalprijs 2010. Als Lees verder »

Raaks Haarlem

Raaks was een grootschalig en spectaculair nieuwbouwproject in het hart van Haarlem. Het complex bestaat uit verschillende stijlen zodat het Lees verder »

Toetsing regionale waterkeringen

Het Rijk heeft circa 500 kilometer aan regionale keringen in beheer langs (scheepvaart)kanalen. Het betreft dijken langs kanalen zoals de Lees verder »

Programmamanagement KRW Delfland

Delfland moet in 2027 voldoen aan de strenge waterkwaliteitseisen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2021 moeten de Lees verder »

Rivierkundige modellering Haverikerwaard

De Havikerwaard is een grote uiterwaard aan de IJssel nabij Giesbeek. Als onderdeel van de visie Havikerpoort realiseert K3Delta de Lees verder »

Baseline databeheer

Deltares voert voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het project ‘KPP Hydraulica Schematisaties’ uit. Als onderdeel daarvan gaf Deltares Lees verder »

Waterberging Slenaken (Gulpdal)

In juli 2012 zorgde een ‘flash flood’ onverwacht voor overlast in delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken. Voor diverse woningen Lees verder »

Rivierverruiming Oeffelt

Om de Maasregio in de toekomst te behoeden voor overstromingen van de grote rivieren is het Deltaprogramma Maas opgesteld. De Lees verder »

Station Europapark

Vlakbij stadion de Euroborg van FC Groningen verrees is 2012 een nieuw station, genaamd station Europapark. In februari 2012 ging Lees verder »

Uitbreiding Strandhotel Cadzand-Bad

Het Strandhotel is een hotel aan Boulevard de Wielingen in het centrum van Cadzand-Bad. Het hotel is uitgebreid met extra Lees verder »

Renovatie en uitbreiding Paleis Het Loo

Museum Paleis Het Loo behoort tot de meest populaire musea van Nederland. Door veranderende behoeften en wensen en noodzakelijk onderhoud Lees verder »

Advisering Lekdijk Nieuw-Lekkerland

Bedrijfsterreinen in de uiterwaarden hebben met veel ontwikkelingen te maken. Denk hierbij aan thema’s als veranderende wet- en regelgeving, waterveiligheid Lees verder »

Advisering bodemverontreiniging Roerdelta

Binnen het projectgebied RoerDelta heeft Lievense advisering gedaan voor het aspect ondergrond. Een eerste stap naar een nieuw plan betrof Lees verder »

Actualisering bodemzoneringskaart Rijntakken

In opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft Lievense de bodemzoneringskaart voor de Rijntakken uit 2001 geactualiseerd. Hiermee is een eerste stap Lees verder »

Zuidasdok Amsterdam

Om het project Zuidasdok te kunnen realiseren, diende een project-MER te worden opgesteld en een tracébesluit en bestemmingsplannen te worden Lees verder »

Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport

Vanuit de regelgeving ‘burgerluchthavens en militaire luchthavens’ moeten voor alle regionale luchthavens van nationale betekenis, dus ook Maastricht Aachen Airport Lees verder »

Bestemmingsplan Rijsenburgsehof Driebergen

In Driebergen is de wijk Rijsenburgsehof ontwikkeld. Het terrein van circa 7,5 hectare groot ligt in de dorpskom middenin een woonwijk. Lees verder »

Stedenbouwkundig plan Bijsteren

Aan de westzijde van de kern Putten is het nieuwe woongebied Bijsteren gerealiseerd, een wijk van zo’n 800 woningen. In Lees verder »

Milieueffectrapportage DCMR Milieudienst

Lievense heeft een ervaren m.e.r.-deskundige aan de Milieudienst Rijnmond geleverd ter vervulling van de rol van bevoegd gezag m.e.r., een Lees verder »

Tunnel A2 Maastricht

Lievense heeft het projectbureau A2 Maastricht begeleid bij de aanbesteding en de planologische besluitvorming en tijdens de uitvoering van de Lees verder »

Stationspostgebouw Den Haag

In opdracht van ontwikkelaar I Love New Hague wordt het Haagse Stationspostgebouw getransformeerd. Dit gebouw ligt op een unieke locatie, Lees verder »

Kantorencomplex Oosterenk Zwolle

Aan de ringweg-oost van Zwolle ligt kantorenlocatie Oosterenk. Op dit terrein worden mogelijk een vijftal kantoren, vernoemd naar Hollandse Meesters, Lees verder »

Onderhoud Uiterwaarden

Krinkels en Lievense | WSP houden zich bezig met het onderhoud van de uiterwaarden langs alle grote rivieren in Nederland. Lees verder »

Project Stroomlijn

Samen met Krinkels BV heeft Lievense | WSP 300 kilometer aan uiterwaarden in het rivierengebied ‘gestroomlijnd’. Het betreft gronden langs Lees verder »

Waterveiligheid Grebbedijk

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als Lees verder »

Voorbeeldenboek klimaatadaptatie

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Lievense een boek samengesteld met voorbeelden van klimaatadaptatie in landelijk gebied. De vraag werd gesteld vanuit Lees verder »

Gashouder Maastricht

De Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. (WOM) wil de Gashouder, aan de Lage Frontweg in Maastricht, de komende 5 jaar tijdelijk inzetten Lees verder »

Park Triangel Waddinxveen

Park Triangel, een project van BPD en de gemeente Waddinxveen, is een wijk in Waddinxveen met een totale oppervlakte van Lees verder »

Veenoxidatie

Lievense heeft circa 5.000 grondboringen verricht in opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s. Hiertoe is over de veengebieden binnen het Lees verder »

Risicobeheer grond Ruimte voor de Rivier

Rijkswaterstaat voert een groot aantal projecten uit waarmee rivieren de nodige ruimte krijgen om afvoerpieken te kunnen opvangen. Daarbij is Lees verder »

RIVM LMM Meetnet

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert Lievense sinds 2010 bemonsteringen uit van het grondwater bij Lees verder »

Nieuwe Sluis Terneuzen

Het voormalige sluizencomplex Gent-Terneuzen vormde een knelpunt voor de vele passerende binnenvaart- en zeeschepen. In 2012 besloten Vlaanderen en Nederland Lees verder »

Grondwater-verontreiniging

Lievense heeft Bosatex geadviseerd bij de aanpak van een plaatselijke bodemverontreiniging van verschillende (voormalige) chemische wasserijen. Een van deze wasserijen Lees verder »

Grondwatermeetnet Hart van Brabant

In opdracht van de gemeenten Tilburg, Dongen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden heeft Lievense een grondwatermeetnet geïnstalleerd bestaande Lees verder »

Asbestinventarisatie Eneco

Lievense voert voor energieleverancier Eneco, op basis van een driejarig raamcontract, een wettelijke asbestinventarisatie (WAI) uit voor diverse energieruimten (ontvangststations) Lees verder »

CO2-footprints

Inzicht in de CO2-footprint helpt organisaties om de impact van hun mobiliteit én de mogelijkheden tot verduurzaming daarvan te kennen. Lees verder »

Bodemsanering Offem Zuid

In opdracht van de gemeente Noordwijk heeft Lievense het Uitwerkingsplan Offem Zuid opgesteld voor de eerste fase van het nieuwe woongebied Lees verder »

Bodemonderzoek Chemelot terrein

Lievense is al jaren huisadviseur voor diverse bedrijven op het chemische complex van Chemelot in Geleen. Wij kennen het terrein Lees verder »

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Tilburg

Lievense heeft ruime ervaring met het maken en updaten van bodemfunctieklassenkaarten, bodemkwaliteitskaarten en nota’s bodembeheer. De kaarten zijn belangrijke instrumenten Lees verder »

Asbestverwijdering Rijnstraat Den Haag

Het voormalig kantoor van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is ingrijpend gerenoveerd. Het casco van het 80.000 Lees verder »

Verleggen koelwaterleiding Petten

Om de Noord-Hollandse kust veiliger te maken, pakte het programma Kust op Kracht de zwakke schakels in het gebied grondig Lees verder »

Ondergrondse 150kV verbindingen Rotterdam

TenneT TSO is voornemens in de Rotterdamse regio twee nieuwe ondergrondse 150 kV tracéverbindingen te realiseren: de verbinding Rotterdam Marconistraat Lees verder »

Multiproductenleiding Vitol

Handelsonderneming Vitol, een grote speler in het leveren en vervoeren van onder meer vloeibare koolwaterstoffen, wil in de Europoort bij Lees verder »

Magneetveldberekening Botlekspoorbrug

In opdracht van Rijkswaterstaat bereidt ProRail de verlegging voor van het bestaande 25kV spoorwegtracé (Havenspoorlijn, als onderdeel van de Betuweroute) Lees verder »

Air Products waterstofleidingen

Air Products heeft in de periode 2009-2011 in het Botlekgebied een geavanceerde fabriek voor waterstofproductie (HYCO-4) gerealiseerd. Ten behoeve van Lees verder »

380kV Randstad Noordring – Bleiswijk

TenneT TSO breidt haar landelijke transportnet uit. In de randstad is door de toenemende vraag het project 380 kV Noordring Lees verder »

Hoogspanningskabel Harlingen – Vlieland

Nuon wilde de lokale opwekking van elektriciteit op het eiland Vlieland vervangen door een stroomvoorziening vanaf het vaste land en Lees verder »

Afvalwatertransportleiding Noordwijk

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft kleinere zuiveringen voor gemalen vervangen. Het afvalwater wordt dan getransporteerd naar grotere zuiveringen omdat hier Lees verder »

150kV kabeltracé Tilburg

Het TenneT TSO hoogspanningsstation in Tilburg Zuid werd enkel gevoed door de verbinding die naar Tilburg Noord loopt. Wanneer er Lees verder »

Sontbrug Groningen

De Sontbrug verbindt de wijk Meerstad met de binnenstad van Groningen. De brug over het Winschoterdiep heeft twee rijstroken voor Lees verder »

Julianabrug Zaandam

De provincie Noord-Holland wilde de Julianabrug in Zaandam vernieuwen omdat de oude brug aan het eind van haar levensduur was. Lees verder »

Fietsbrug over de Oude Rijn

Tussen de Duyfraklaan in Katwijk en de wijk Oegstgeest aan de Rijn in Oegstgeest is een brug gerealiseerd voor fietsers Lees verder »

Brug Stroomkanaal

Een nieuwe betonnen vaste brug heeft de ophaalbrug over het Stroomkanaal vervangen. De oude ophaalbrug was meer dan 50 jaar Lees verder »

Nieuwbouw Schoneveld breeding

Schoneveld Breeding ontwikkelt nieuwe soorten bloeiende potplanten en produceert zaden voor plantentelers wereldwijd. Schoneveld Breeding heeft met dit nieuwbouwplan letterlijk Lees verder »

Energieneutrale woningen Ulft

In de Bomenbuurt in Ulft zijn 61 energieneutrale woningen gerealiseerd. De duurzame en energiezuinige woningen zijn gebouwd op een manier Lees verder »

Aquaduct N201 Amstelhoek

De N201 tussen Hoofddorp en Uithoorn (Amstelhoek) is omgelegd en verbeterd om aan de eisen van het verkeersaanbod te kunnen Lees verder »

Orion gebouw Wageningen U&R

Door de bouw van Orion speelt Wageningen University & Research centre in op de sterke groei van de studentenaantallen en Lees verder »

Reconstructie Hogeweg Amersfoort

De reconstructie van de Hogeweg – Buurtas maakt deel uit van de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk het Hogekwartier in Lees verder »

Elektrische snellaadstations Fastned

De komst van de elektrische auto stelde de consument voor een lastig feit: de actieradius is nog beperkt en onderweg Lees verder »

Medisch Spectrum Twente

Het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft al haar functies in Enschede op 1 locatie geconcentreerd. Hiervoor was een masterplan ontwikkeld Lees verder »

Ecoduct Rijssen – Wierden

Het traject N350 tussen Rijssen en Wierden moest van de Provincie Overijssel worden opgewaardeerd. Onder meer door de realisatie van Lees verder »

Wapeningscorrosie galerijflats

Vrij uitkragende galerijen van een flatgebouw zijn onderzocht naar aanleiding van eerdere problemen in Nederland met dergelijke galerijflats. Er is Lees verder »

Waterliniemuseum Fort bij Vechten

Er is een prachtig museumgebouw voor het huisvesten van de centrale expositie van Fort bij Vechten gebouwd, het Waterliniemuseum. Dit Lees verder »

Go Ahead Eagles stadion

Het stadion De Adelaarshorst van voetbalclub Go Ahead Eagles ligt midden in een woonwijk van Deventer. De oude hoofdtribune bestond Lees verder »

Rioolwaterzuiverings installatie Beemster

Ten behoeve van de renovatie en capaciteitsuitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Beemster werd de zuivering uitgebreid met diverse gebouwen. Om Lees verder »

2e Fase Dennenrode Spinoza II

Dit project betrof fase 2 van studentenhuisvesting op het Spinoza terrein aan de Daalwijkdreef in de D-buurt van Amsterdam Zuidoost. Lees verder »

Nieuw Hoog Catharijne Utrecht

Het overdekte winkelcentrum Hoog Catharijne, gelegen bij het NS station in Utrecht, is herontwikkeld. Niet alleen kreeg het winkelcentrum een Lees verder »

Staalconstructie Post Zuid Apeldoorn

Post Zuid in Apeldoorn is een multifunctioneel gebouw. Er zijn onder meer een brandweerkazerne, ambulancepost, kantoren, werkplaats en voertuigstallingen in gevestigd Lees verder »

Zwembad de Geusselt Maastricht

Het Geusseltpark in Maastricht is een levendig park geworden, met onder andere het meest duurzame zwembad in de regio. Er Lees verder »

CSG Het Streek Ede

Gemeente Ede heeft in samenwerking met marktpartijen het gebied Zandlaan en omgeving ontwikkeld. In deze ontwikkeling is ruimte gemaakt voor Lees verder »

Nieuwe Randweg Doetinchem

De nieuwe randweg in Doetinchem zorgt voor een verlichting van de verkeersdrukte in de kom van Doetinchem. Deze randweg werd Lees verder »

Brug over de Welle

Voor de omlegging van de rondweg rondom Woudsend ontwierp architect Vegter uit Leeuwarden een brug over de Welle. Het ontwerp Lees verder »

Kromhout Kazerne

Op het terrein van de Kromhout Kazerne is een nieuw kantorenpark gebouwd om het Hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht centraal Lees verder »

Het Gelders Huis

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gunde het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project Lees verder »

Warsaw Spire Polen

De Warsaw Spire is het hoogste gebouw in Polen. Het gebouw biedt A+ kwaliteit kantoorruimte voor multifunctionele bedrijven die een Lees verder »

N23 Westfrisiaweg

In Noord-Holland werkt de provincie aan de verbetering van de leefbaarheid in de regio, waartoe ook bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid hoort. Lees verder »

Parkeergarage P3 Schiphol

Voor een capaciteitsuitbreiding van het parkeren bij Schiphol werd een nieuwe parkeergarage op het lang parkeren terrein P3 gerealiseerd. Het Lees verder »

Nieuwbouw Hanos Delft

Voor Hanos werd een bedrijfsgebouw gerealiseerd met een totaal vloeroppervlak van ongeveer 32.000 m2. In opdracht van Heembouw Roelofarendsveen was Lievense Lees verder »

World of Food Amsterdam

In de Bijlmer in Amsterdam is een oude parkeergarage omgetoverd tot Food Court. De bestaande constructie is hergebruikt en biedt Lees verder »

Grondstof overslagfaciliteit Vitelia

Een van de grootste mengvoedercoöperaties in Nederland, Vitelia, heeft in het Limburgse Wanssum een nieuwe grondstofoverslagfaciliteit gebouwd. Op deze locatie Lees verder »

Jiffy International Plant Zwijndrecht

Aan de Oude Maasweg in Zwijndrecht is een productielocatie met havenfaciliteiten gerealiseerd voor Jiffy International. Lievense heeft de engineering voor Lees verder »

Danone Innovation Center

OVG heeft voor Danone in Utrecht op het Science Park een duurzaam R&D centrum ontwikkeld, genaamd het Danone Innovation Center. Lees verder »

Nieuw Argentinië Amsterdam

In Amsterdam aan de Oostelijke Handelskade werd gebouwd aan een nieuw woon- en werkgebouw, Argentinië. Dit trendy gebouw biedt plaats Lees verder »

Vervanging kademuur Prins Hendrikkade Sneek

Met behoud van haar historische aanzicht is de Prins Hendrikkade in Sneek totaal vervangen. De nieuwe constructie bestaat uit een Lees verder »

Oeverbeschermingen Nijkerk

Op diverse locaties binnen de gemeente Nijkerk waren de oeverbeschermingen aan vervanging toe en voldeden deze niet meer aan de Lees verder »

Nieuwbouw 150kV schakelstation Zuidbroek

Door TenneT en Liander is in Zuidbroek een nieuw 150kV onderstation gebouwd. Het project bestaat uit twee delen op één Lees verder »

50/10kV installaties Leidseveer Utrecht

In het verzorgingsgebied van Stedin is een groot aantal stations aanwezig waar een primaire installatie van het fabricaat COQ is Lees verder »

Onderdoorgang De Westereen Feanwâlden

De Centrale As (N356) is een dubbelbaans autoweg die is gerealiseerd tussen de Friese stad Dokkum en de autoweg N31 Lees verder »

Appartementen / parkeerkelder HAGA terrein

In Den Haag Zuid, op slechts een paar kilometer afstand van het centrum en strand en nabij het winkelcentrum de Lees verder »

Parkeergarage Jaarbeurs Utrecht

Het Jaarbeursplein, aan de westkant van Utrecht Centraal, is compleet vernieuwd. Hierbij is ook een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Na recente Lees verder »

Revitalisering IJsbaan Thialf

Nadat bekend werd dat Thialf niet in aanmerking kwam voor nieuwbouw, werd besloten tot revitalisering van het bestaande schaatsstadion. Onderdeel Lees verder »

Parkeergarage RAI Amsterdam

Aan de Stegge Twello heeft in opdracht van RAI Amsterdam een flexibel inzetbare garage met duizend parkeerplaatsen bij het RAI-complex Lees verder »

OV Terminal Breda

Het nieuwe treinstation heeft door de opvallende architectuur een ware metamorfose ondergaan. Lievense verwierf eind 2011 de opdracht voor de Lees verder »

Olympic Plaza Amsterdam

Aan de Zuidas in Amsterdam staat het kantoorgebouw Olympic Plaza (tegenwoordig Edge Olymic). Dit gebouw is door OVG Projectonwikkeling volledig Lees verder »

PostNL distributiecentrum Nieuwegein

Het gebouw voor PostNL past in een reeks gelijkvormige sorteercentra, waarvan er in de afgelopen vijf jaar meer dan tien Lees verder »

Hospital Nobo Otrobanda

Op Curaçao is een schitterend nieuw ziekenhuis gerealiseerd, Nobo Otrobanda. Het project Hospital Nobo Otrabanda komt voort uit het St. Lees verder »

Renovatie Leidsebrug Amsterdam

In het centrum van Amsterdam wordt gewerkt aan de vernieuwing van het Leidseplein en omgeving. Na een half jaar ontwerpen Lees verder »

Herontwikkeling RDM haventerrein

Lievense won eind 2012 de aanbesteding om constructieve werkzaamheden te verrichten bij de ontwikkeling van het bestaande RDM vastgoed in Lees verder »

Parkeergarage Lammermarkt

In het centrum van Leiden is een zeer gebruiksvriendelijke parkeergarage gerealiseerd. Met zeven ondergrondse bouwlagen heeft de parkeergarage een diepte van Lees verder »

Koning Willem-Alexander sportcomplex

Sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp was voor Lievense een mooie uitdaging samen met architect Slangen+Koenis en aannemer Vaessen. Het gebouw, Lees verder »

Zwembad 2521 + Sporthal Almere Poort

In het nieuwe Olympia Kwartier in Almere Poort is een indoor sportcomplex gerealiseerd op basis van het 2521 Gewoon Zwemmen Lees verder »

Sportcentrum Nieuw Tijenraan

In sportcomplex Nieuw Tijenraan gaan sport en beweging samen met sociale en maatschappelijke functies als ontmoeting, educatie en zorg. Lievense Lees verder »

Scheldebad Temse België

Net buiten het centrum van Temse, ligt in het Scheldepark zwembad Scheldebad. Het zwembad is gebouwd in de jaren zestig. Lees verder »

Zwembadcomplex Den Uyt

In de Netevallei bij de plaats Mol in België ligt zwembad Den Uyt. Er is hier een compact gebouw gerealiseerd Lees verder »

Zwembad Den Bessem

Het oude zwembadcomplex voldeed niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd, waarop gekozen werd voor complete nieuwbouw. Lees verder »

Parkeergarage Museumkwartier Den Haag

Eind december 2016 is, in hartje Den Haag, de hypermoderne ondergrondse parkeergarage Museumkwartier officieel geopend en opengesteld voor publiek. In Lees verder »

Beweegbare verkeersbrug Dronryp

Bij het Friese dorp Dronryp wordt een nieuwe beweegbare brug over het Van Harinxmakanaal gerealiseerd. De huidige, ruim 75 jaar Lees verder »

Parkeergarage Garenmarkt

Het centrum van Leiden krijgt, naast de diepste parkeergarage van Nederland onder de Lammermarkt, nog een bijzondere ondergrondse parkeergarage: een Lees verder »

Harselaartunnel Barneveld

Door ProRail is, in opdracht van Gemeente Barneveld, een verkeerstunnel aangelegd onder het spoortraject Apeldoorn – Amersfoort. De onderdoorgang vervangt Lees verder »

Stadswijk Koningsdaal

In Nijmegen wordt aan de westkant van Waalfront een nieuwe, groene en ruim opgezette stadswijk gerealiseerd. De woonwijk krijgt een Lees verder »

Sportcomplex Hogekwartier / Amerena

Amersfoort heeft een nieuw sportcomplex in het Hogekwartier. Het complex heet Amerena en de sporthal en het zwembad voldoen aan Lees verder »

Renovaties RWZI Nieuwveer

Lievense is vaste leverancier van diensten aan het waterschap Brabantse Delta op gebied van leidingenprojecten. Wij verzorgen werkzaamheden zoals leidinginspecties Lees verder »

Spaarndammertunnel Amsterdam

De Spaarndammertunnel is een belangrijke schakel tussen de Spaarndammerbuurt en het woongebied in de Houthaven. De 800 meter lange tunnel Lees verder »

Mega Cruise Pier Willemstad Curaçao

Door het toenemend aantal cruiseschepen en de toenemende grootte van de cruiseschepen werd een tweede Mega Cruise Pier MPII ontwikkeld Lees verder »

Renovatie en herbestemming Nettenfabriek

Het oude jaren 50 pand ‘De Nettenfabriek’ in Apeldoorn is compleet gerenoveerd, zodat Hogeschool Saxion zich hierin kon vestigen. In Lees verder »

Topsportcomplex Ede

Lievense was hoofdconstructeur voor het nieuwbouwproject op de Kenniscampus in Ede. De nieuwe, hoogwaardige topsportaccommodatie in Ede was een bijzonder Lees verder »

Natuurontwikkeling Demen-Dieden

‘Meer Maas’ is een initiatief van Natuurmonumenten en heeft als doel om 800 hectare extra natuur te realiseren langs de Lees verder »

Omgevingsmanagement vooronderzoeken ViA15

In het kader van het project ViA15 wordt de rijksweg A15 vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de rijksweg A12 tussen Lees verder »

PAS Terschelling / Vlieland

Door middel van een legerwijziging is de ligging van de primaire waterkering op Vlieland en Terschelling gewijzigd. Om te kunnen Lees verder »

Overnachtings plaatsen Merwedes, Bergambacht en Lobith

De aanwezigheid van voldoende overnachtingsplaatsen is van belang voor vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op deze manier kunnen binnenschippers zich aan Lees verder »

Bochtafsnijding vloedgeul Holwerd-Ameland

Rijkswaterstaat werkt sinds 2016 aan de betrouwbaarheid van de veerverbinding met Ameland. Een van de voorgenomen maatregelen is het realiseren Lees verder »

Beperking wateroverlast Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen beheert een stelsel aan waterlopen, stuwen, gemalen en retentiegebieden waarmee het optreden van wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Lees verder »

Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming, waar ruim een miljoen mensen woonachtig zijn en Lees verder »

Herstel haveninfrastructuur Sint-Maarten

Op 6 september 2017 raasde orkaan Irma door het Caribisch gebied en richtte een grote ravage aan, waaronder op het Lees verder »

Haalbaarheidsstudie brug Demerara Rivier, Guyana

Lievense heeft in opdracht van het Ministerie van Publieke Werken in Guyana een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het bouwen van een Lees verder »

Derde kolk Prinses Beatrixsluis

In opdracht van Rijkswaterstaat is door de combinatie Sas van Vreeswijk (BESIX, Heijmans, Jan de Nul) een derde kolk voor Lees verder »

Duinhotel Tien Torens

Lievense was hoofdconstructeur van het project Duinhotel Tien Torens. Dit vroeger witte gebouw is nu een trapeziumvormig hotel bedekt met Lees verder »