Projecten

Lievense is actief in vier verschillende werkvelden: bouw, infra, water en milieu. Al onze projecten hebben wij simpel en overzichtelijk gecategoriseerd onder deze werkvelden. Filter op onze werkvelden en bekijk onze gerealiseerde projecten.

Early Enabling Works Schiphol

Op Amsterdam Airport Schiphol wordt de realisatie van een nieuwe terminal voorbereid. Lievense | WSP werkt in opdracht van Heijmans Lees verder »

Technische studie stadswijk Nieuwe Rivium

Het bedrijventerrein Rivium, direct gelegen aan rijksweg A16 en de Maas, wordt de komende jaren getransformeerd naar stadswijk het Nieuwe Lees verder »

Vervanging Agorabrug

De houten fiets- en loopbrug tussen hogeschool Van Hall Larenstein en de binnenstad van Leeuwarden was aan slijtage onderhevig en Lees verder »

Herbestemming voormalige Gasfabriek

De voormalige gemeentelijke Gasfabriek is een rijksmonument gelegen aan de Cabergerweg in Maastricht. Het gebouw is in 1912 gebouwd. De Lees verder »

Realisatie 110kV hoogspanningsverbinding Windpark Fryslân

In het IJsselmeer wordt ‘s werelds grootste windpark in een binnenwater gebouwd. Windpark Fryslân zal uit 89 windturbines bestaan, die Lees verder »

Woongebouw De Maasbode

Lievense | WSP werkt mee aan de realisatie van De Maasbode, een uniek woonconcept voor gezinnen, singles en stellen midden Lees verder »

Verleggen brandstofleiding Blankenbrugverbinding (A24)

Om de bereikbaarheid van economisch kerngebied Rotterdam te versterken, wordt er een nieuwe wegverbinding aangelegd tussen Noord en Zuid: de Lees verder »

Beeld op de Rivier

Voor Waterschap Limburg werkt Lievense I WSP aan het project ‘Beeld op de Rivieren’. Dit project is onderdeel van het Lees verder »

Integrale visie Werkendam op gebiedsopgave Merwedes

De gemeente Altena wordt aan de noordzijde begrensd door de rivier de Merwede, een belangrijke corridor voor de scheepvaart met Lees verder »

Herinrichting Ariënsplein Enschede

Het voormalige ziekenhuis op het Ariënsplein in Enschede worden doorontwikkeld tot een hippe en swingende city-campus community. Voor de nieuwe Lees verder »

Luxe woning en kookstudio

Lievense | WSP heeft als hoofdconstructeur meegewerkt aan de realisatie van een uniek luxe woonhuis en kookstudio. Het ontwerp is Lees verder »

Gevlebrug Amsterdam

De Gevlebrug in Amsterdam verbindt de Pontsteiger met het Karlskrona-eiland. De naam van de brug is ontleend aan de Zweedse Lees verder »

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte A1 Bedrijvenpark Deventer

In opdracht van gemeente Deventer heeft Lievense I WSP een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte uitgewerkt voor het bedrijvenpark in Deventer. Lees verder »

Thermische reinigingsinstallatie REKO B.V.

Recycling Kombinatie REKO B.V., gesitueerd in het Rotterdams havengebied, is een producent van zand, grind en vulstoffen vervaardigd uit minerale Lees verder »

Uitbreiding coating- en conserveringshal

Lievense werd door Sif Group gevraagd om mee te werken aan de uitbreiding van een bestaande coating- en conserveringshal van SIF Lees verder »

Kennisbijeenkomsten MER/MIRT

In opdracht van Rijkswaterstaat, en in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Lievense | WSP kennisbijeenkomsten organiseren Lees verder »

Herinrichting Ooster- en Westerdiepswal Kollum

In opdracht van Gemeente Noardeast-Fryslân werkte Lievense mee aan de herinrichting van de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum, een dorp Lees verder »

Evaluatie en monitoring flexibel peilbeheer IJsselmeergebied

Het IJsselmeer is de spil in de Nederlandse waterhuishouding. Sinds 2019 past Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Deltaplan Zoetwater, in Lees verder »

Afvalwateronderzoek defensielocaties

Lievense | WSP heeft de aanbesteding ‘Meten en bemonsteren van afval-, hemel- en proceswater’ gegund gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf. De Lees verder »

Actualisatie vegetatielegger

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Lievense aan het actualiseren van de Vegetatielegger, een instrument dat bijdraagt aan een veilige doorstroming Lees verder »

Renovatie afvalwaterpersleiding

Waterschap Brabantse Delta is beheerder van de afvalwaterpersleiding (AWP) in West-Brabant. De leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Lees verder »

Natuurbrug Asselsche Heide

De Veluwe is een beschermd natuurgebied (Natura 2000) in de provincie Gelderland. Er leeft een zeer grote verscheidenheid aan diersoorten. Lees verder »

Engineering Brug Krompad

De brug bij het Krompad in Langelille is vernieuwd. De brug over de Tjonger werd in 1943 gebouwd en zorgt Lees verder »

Woontoren Bankrashof

In Amstelveen wordt bij winkelcentrum Bankrashof, gelegen in de wijk Bankras-Zuid nabij rijksweg A9 in de provincie Noord-Holland, de hoogste Lees verder »

Onderzoek naar PFOA in de bodem in Zuid-Holland

Lievense heeft sinds 2017 veel ervaring met onderzoek naar PFAS in de bodem. PFAS zorgt ervoor dat materialen onbrandbaar zijn Lees verder »

Inventarisatie brandveiligheid eigendomspanden Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Lievense | WSP de brandveiligheid van een groot deel van de eigendomspanden in Nederland geïnventariseerd. Lees verder »

Kroongevel nieuwe Naturalis

Naturalis Biodiversity Center is één van de top vijf instituten in de wereld op het gebied van biodiversiteit. Door de Lees verder »

Beoordeling primaire waterkeringen Limburg

In opdracht van Waterschap Limburg heeft Lievense de primaire waterkeringen van Waterschap Limburg beoordeeld. Dit betreft de eerste beoordelingsronde met Lees verder »

Nieuwe uitleenstations Gobike fietsen

Gobike is een systeem van elektrische deelfietsen in Rotterdam. Sinds 2017 levert Gobike fietsen met een touchscreen tablet op het Lees verder »

Onderdoorgang station Deventer Colmschate

ProRail heeft een verkeerstunnel aangelegd bij station Deventer Colmschate. Deze tunnel gaat onder het spoor door en vervangt een gelijkvloerse Lees verder »

Spooronderdoorgangen Voorpoort en Nieuweweg-Noord

In Veenendaal worden twee onderdoorgangen onder het spoor gemaakt: een fietstunnel bij de Nieuweweg-Noord en een autotunnel in het verlengde Lees verder »

Transportleidingen en innamepompstation drinkwatervoorziening Zuidwest-Nederland

Spaarbekkens De Gijster, Petrusplaat en Honderd en Dertig, gelegen in het Nationaal Park de Biesbosch, verzorgen de drink- en industriewatervoorziening Lees verder »

Nieuwbouw kantoor AQ Group

AQ Group verzorgt onderhoudsactiviteiten aan klimaat- en drinkwatersystemen. Vanwege de groei van het bedrijf bouwt AQ Group een nieuw en Lees verder »

Milieuondersteuning productielocaties beton

MBI is een leverancier van betonproducten met vier grote productielocaties in Nederland. In het productieproces probeert MBI de impact op Lees verder »

Maatregelen wateroverlast bodemdalingsgebied Noordoostpolder

In het agrarisch gebied ten zuidwesten van Emmeloord treedt bodemdaling op en is de drooglegging afgenomen. Samen met intensievere neerslag Lees verder »

Inrichtingsplan Engboogerd

Gemeente Bunnik gaat de riolering vervangen in een groot deel van de wijk Engboogerd. Een groep actieve wijkbewoners heeft dit Lees verder »

Uitbreiding Nationaal Monument Kamp Vught

In het voormalige SS-concentratiekamp Vught werden van januari 1943 tot september 1944 bijna 32.000 mensen gevangengehouden. In 1986 is de Lees verder »

Nieuwe rijksweg A16 Rotterdam

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan tussen de A13 Lees verder »

PAS-plan Valkenswaard

In opdracht van Gemeente Valkenswaard heeft Lievense het PAS-plan Valkenswaard ontwikkeld. De gemeente Valkenswaard heeft de ambitie om een leisure-zone Lees verder »

Integrale milieuadvisering metaalrecycling

Jos Menten Metaalrecycling B.V. heeft twee locaties in Nederland waar ferro en non-ferro metaalafval wordt ingezameld en bewerkt. Lievense ondersteunt Lees verder »

Beheersen bodemrisico’s infrawerken

Omgaan met grond is een cruciaal aspect voor infrastructurele projecten, aangezien grond een aanmerkelijk effect heeft op de kosten van Lees verder »

Bestemmingsplan bedrijventerreinen Epe en Vaassen

In opdracht van gemeente Epe heeft Lievense een bestemmingsplan uitgewerkt voor de bedrijventerreinen Kweekweg in Epe en Eekterveld in Vaassen. Lees verder »

Aanleg 30kV kabels Windpark Hogezandse Polder

In 2017 startte De Wolff Nederland Windenergie (WNW), nu Eneco, met de voorbereiding en aanleg van Windpark Hogezandse Polder. Om Lees verder »

Herinrichting Millingerwaard

De Millingerwaard is een natuurgebied binnen de Gelderse Poort aan de zuidkant van de Waal in de buurt van Nijmegen. Lees verder »

Baseline ontwikkeling

Baseline is een GIS-hulpmiddel om de geometrie van hydrodynamische modellen te beheren. Het is een geschikte tool bij projecten, waar Lees verder »

KRW stuwbeheer Nederrijn

Rijkswaterstaat heeft Lievense de opdracht gegeven om samen met Bureau Waardenburg een KRW-studie naar het stuwbeheer op de Nederrijn uit Lees verder »

Vernieuwbouw zeekade Grote Hout

Bedrijventerrein Grote Hout in Velsen is klaar voor de toekomst. Om het terrein optimaal te kunnen benutten, werd de ruim Lees verder »

Verlegging olieleiding TAQA Energy

Ko Heijboer van Havenbedrijf Rotterdam N.V.: “Door de uitbreiding van de Maasvlakte neemt het scheepvaartverkeer toe. Om de veiligheid ook Lees verder »

Verlegging drinkwaterleiding Evides

In opdracht van Evides Waterbedrijf bereidde Lievense de verlegging van een DN 800 mm / DN 1000 mm drinkwaterleiding voor. Lees verder »

Verkenning nautische veiligheid passage

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is bezig met het project Maasroute, waarbij de Maas tussen Weurt en Ternaaien eind 2018 geschikt werd gemaakt Lees verder »

Sterkteberekeningen Gasunie: leidingen en afsluiterstations

Lievense voert voor N.V. Nederlandse Gasunie regio Zuidwest al vele jaren berekeningen uit van bestaande en nieuwe leidingen, afsluiterschema’s en Lees verder »

Sloop en sanering boerderij Bakkeveen

Op en rondom een boerderij in het dorp Bakkeveen in Friesland zijn diverse conditionerende onderzoeken verricht en is de totaalsloop Lees verder »

RRP leidingverlegging

Door zettingen in de ondergrond was de Rotterdam-Rijn pijpleiding in de Vondelingendijk verzakt. Onder directievoering van Lievense werd daarom een Lees verder »

Rioolwaterzuiverings- installatie Hilversum

De oude rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Hilversum was verouderd en voldeed niet meer aan de gestelde eisen. Na de realisatie van Lees verder »

QRA VOPAK leidingnetwerk

VOPAK heeft in het Rotterdams Havengebied, tussen diverse terminals en afnemers, ondergrondse leidingen lopen voor het transport van risicovol geachte Lees verder »

Provinciale inpassingsplannen Natura 2000

Voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 dient op korte termijn een groot aantal herstelmaatregelen te worden getroffen in en nabij de Lees verder »

Provinciaal Inpassingsplan Windpark Westfrisia

Windenergie en windturbines op land zijn gevoelige onderwerpen vanwege de enorme impact op de omgeving. Zorgvuldigheid, transparantie en overleg zijn Lees verder »

Natuurvriendelijke oevers Maas

In opdracht van aannemerscombinatie Beluga (Van den Herik & FL Liebregts) werd door Lievense het ontwerp van verschillende typen natuurvriendelijke Lees verder »

Leidingtunnel Beneluxplein

De buisleidingenstraat tussen Rotterdam en Antwerpen begint vlakbij een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland: het Beneluxplein in Rotterdam. Deze Lees verder »

Leidingenviaduct Rotterdamse Haven

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam N.V. werkte Lievense ruim 3 jaar aan een uniek project: het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding Lees verder »

KRW maatregelen langs de IJssel

Ter voorbereiding op het uitvoeren van diverse maatregelen langs de IJssel gaf Waterschap Vallei en Veluwe Lievense opdracht om voorbereidend Lees verder »

Keersluis Limmel

De schutsluis bij Limmel maakt onderdeel uit van de Maasroute. De ongeveer 80 jaar oude schutsluis was aan vervanging toe. Lees verder »

Kansentabel Duurzaam GWW

Rijkswaterstaat had de behoefte om een overzicht te krijgen van duurzame kansen die de afgelopen jaren zijn opgehaald voor haar Lees verder »

Gebiedsvisie Polstraat Wijk en Aalburg

De Polstraat is een belangrijke toegangsweg naar het dorp Wijk en Aalburg. De straat is volop in beweging. Bedrijvigheid breidt Lees verder »

Duurzaam GWW: DuboCalc aanbesteding fietsbrug

Voor de jongste gemeente van Nederland, Meierijstad (Noord-Brabant), is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. In dat kader is de gemeente voornemens Lees verder »

Center Court op Brightlands Chemelot Campus

De nieuwe Chemelot campus is onderdeel van het Chemelot terrein. Op de campus vindt onderzoek en ontwikkeling plaats van biomaterialen. Lees verder »

Brug Simpson Bay Lagoon

Om verkeersproblemen op het drukke traject over de Simpson Bay Lagoon op Sint-Maarten het hoofd te bieden, diende een nieuwe Lees verder »

Bestemmingsplan Recreatiegebied Oortjespad

In opdracht van Buitenplaats Kameryck en Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) heeft Lievense een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het recreatiegebied Oortjespad Lees verder »

Bestemmingsplan Binnenstad Vianen

In opdracht van gemeente Vianen heeft Lievense in 2011 een nieuw bestemmingsplan voor de historische binnenstad van Vianen opgesteld. Het Lees verder »

Afvalwaterpersleiding Rotterdamse haven

Om het afvalwater dat vrijkomt bij olie ontwatering optimaal te kunnen zuiveren en hergebruiken, diende de olietankterminal op Europoort via Lees verder »

Afvalwaterpersleiding West-Brabant Zeeland

Lievense is ruim 30 jaar actief betrokken bij allerlei adviesdiensten en projecten rondom een van de omvangrijkste lagedruk afvalwatertransportsystemen van Lees verder »

Stedelijk Museum Amsterdam

In mei 2007 werd begonnen met de renovatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daarnaast werd er aan de zijde Lees verder »

Verzwaren hoogspanningstrace Breukelen – Utrecht

In februari 2009 werd gestart met de verzwaring van de hoogspanningslijnen tussen Breukelen en Utrecht. De nieuwe lijnen zijn komen Lees verder »

PostNL sorteer- en distributiecentrum

In opdracht van Heembouw Roelofarendsveen werd voor de pakketservice van TNT Post een nieuw sorteer- en distributiecentrum op Distripark Waddinxveen Lees verder »

Brouwhuis Grolsch Enschede

In Enschede is in de periode van 2010 – 2012 het bestaande Brouwhuis van Grolsch herontwikkeld. Het plan maakte onderdeel Lees verder »

Zwembad AquaRijn Alphen aan den Rijn

Nadat het oorspronkelijke zwembad door brand verloren ging, schreef gemeente Alphen aan den Rijn voor de vrijgekomen locatie een prijsvraag Lees verder »

Decos hoofdkantoor Noordwijk

Bijzonder aan het ontwerp van het ambitieuze en futuristische nieuwe hoofdkantoor van IT-onderneming Decos Technology Group is de staalconstructie. Het Lees verder »

Zorgcentrum Het Weggeler

Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) opende in 2014 een nieuw zorgcentrum voor ouderen in het plan Het Weggeler. Het gebouw, dat Lees verder »

R3 gebouw Fontys Hogescholen

Op de campuslocatie Rachelsmolen staan een aantal panden van Fontys Hogescholen, waaronder het R3 gebouw. Omdat dit gebouw ongeveer 25 Lees verder »

Clusius College Alkmaar

Het Clusius College verzorgt onderwijs op VMBO en MBO niveau op het gebied van natuur, voeding en milieu. Omdat de Lees verder »

Renovatie Cruise Terminal Rotterdam

De Cruise Terminal is de voormalige vertrekhal van de Holland Amerika Lijn. Het gebouw dateert uit 1949 en is inmiddels Lees verder »

Akzo Nobel Chloor Plant

In Frankfurt am Main is een nieuwe chloorverwerkingsfabriek voor Akzo Nobel gerealiseerd. De totale nieuwbouw bestaat uit een tiental gebouwen Lees verder »

Stalen woningen Apeldoorn

Voor het project drie stalen woningen aan de Veenhuizerweg in Apeldoorn ontving Lievense als hoofdconstructeur de Nationale Staalprijs 2010. Als Lees verder »

Raaks Haarlem

Raaks was een grootschalig en spectaculair nieuwbouwproject in het hart van Haarlem. Het complex bestaat uit verschillende stijlen zodat het Lees verder »

Toetsing regionale waterkeringen

Het Rijk heeft circa 500 kilometer aan regionale keringen in beheer langs scheepvaartkanalen. Het betreft dijken langs de scheepvaartkanalen die Lees verder »

Omgevingsmanagement KRW maatregelen

Delfland moet in 2027 voldoen aan de strenge waterkwaliteitseisen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De op de ecologische Lees verder »

Rivierkundige modellering Haverikerwaard

De Havikerwaard is een grote uiterwaard aan de IJssel. Als onderdeel van de visie Havikerpoort realiseert K3Delta de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Lees verder »

Baseline databeheer

Deltares voert voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het project ‘KPP Hydraulica Schematisaties’ uit. Als onderdeel daarvan gaf Deltares Lees verder »

Waterberging Slenaken (Gulpdal)

In juli 2012 zorgde een ‘flash flood’ onverwacht voor overlast in delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken. Voor diverse woningen Lees verder »

Rivierverruiming Oeffelt

Om de Maasregio in de toekomst te behoeden voor overstromingen van de grote rivieren is het Deltaprogramma Maas opgesteld. De Lees verder »

Station Europapark

Vlakbij stadion de Euroborg van FC Groningen verrees is 2012 een nieuw station, genaamd station Europapark. In februari 2012 ging Lees verder »

Uitbreiding Strandhotel Cadzand-Bad

Het Strandhotel is een hotel aan Boulevard de Wielingen in het centrum van Cadzand-Bad. Het hotel is uitgebreid met extra Lees verder »

Renovatie en uitbreiding Paleis Het Loo

Museum Paleis Het Loo behoort tot de meest populaire musea van Nederland. Door veranderende behoeften en wensen en noodzakelijk onderhoud Lees verder »

Advisering Lekdijk Nieuw-Lekkerland

Bedrijfsterreinen in de uiterwaarden hebben met veel ontwikkelingen te maken. Denk hierbij aan thema’s als veranderende wet- en regelgeving, waterveiligheid Lees verder »

Advisering bodemverontreiniging Roerdelta

Binnen het projectgebied RoerDelta heeft Lievense advisering gedaan voor het aspect ondergrond. Een eerste stap naar een nieuw plan betrof Lees verder »

Actualisering bodemzoneringskaart Rijntakken

In opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft Lievense de bodemzoneringskaart voor de Rijntakken uit 2001 geactualiseerd. Hiermee is een eerste stap Lees verder »

Zuidasdok Amsterdam

Om het project Zuidasdok te kunnen realiseren, diende een project-MER te worden opgesteld en een tracébesluit en bestemmingsplannen te worden Lees verder »

Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport

Vanuit de regelgeving ‘burgerluchthavens en militaire luchthavens’ moeten voor alle regionale luchthavens van nationale betekenis, dus ook Maastricht Aachen Airport Lees verder »

Bestemmingsplan Rijsenburgsehof Driebergen

In Driebergen is de wijk Rijsenburgsehof ontwikkeld. Het terrein van circa 7,5 hectare groot ligt in de dorpskom middenin een woonwijk. Lees verder »

Stedenbouwkundig plan Bijsteren

Aan de westzijde van de kern Putten is het nieuwe woongebied Bijsteren gerealiseerd, een wijk van zo’n 800 woningen. In Lees verder »

Milieueffectrapportage DCMR Milieudienst

Lievense heeft een ervaren m.e.r.-deskundige aan de Milieudienst Rijnmond geleverd ter vervulling van de rol van bevoegd gezag m.e.r., een Lees verder »

Tunnel A2 Maastricht

Lievense heeft het projectbureau A2 Maastricht begeleid bij de aanbesteding en de planologische besluitvorming en tijdens de uitvoering van de Lees verder »

Stationspostgebouw Den Haag

In opdracht van ontwikkelaar I Love New Hague wordt het Haagse Stationspostgebouw getransformeerd. Dit gebouw ligt op een unieke locatie, Lees verder »

Kantorencomplex Oosterenk Zwolle

Aan de ringweg-oost van Zwolle ligt kantorenlocatie Oosterenk. Op dit terrein worden mogelijk een vijftal kantoren, vernoemd naar Hollandse Meesters, Lees verder »

Onderhoud Uiterwaarden

Krinkels en Lievense houden zich bezig met het onderhoud van de uiterwaarden langs alle grote rivieren in Nederland. Dit is Lees verder »

Project Stroomlijn

Samen met Krinkels BV heeft Lievense 300 kilometer aan uiterwaarden in het rivierengebied ‘gestroomlijnd’. Het betreft gronden langs de Boven-Rijn, Lees verder »

Waterveiligheid Grebbedijk

Gelegen aan de Nederrijn beschermt de Grebbedijk de Gelderse Vallei tot en met Amersfoort tegen overstromingen. De dijk is een Lees verder »

Voorbeeldenboek klimaatadaptatie

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Lievense een boek samengesteld met voorbeelden van klimaatadaptatie in landelijk gebied. De vraag werd gesteld vanuit Lees verder »

Gashouder Maastricht

De Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. (WOM) wil de Gashouder, aan de Lage Frontweg in Maastricht, de komende 5 jaar tijdelijk inzetten Lees verder »

Park Triangel Waddinxveen

Park Triangel, een project van BPD en de gemeente Waddinxveen, is een wijk in Waddinxveen met een totale oppervlakte van Lees verder »

Veenoxidatie

Lievense heeft circa 5.000 grondboringen verricht in opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s. Hiertoe is over de veengebieden binnen het Lees verder »

Risicobeheer grond Ruimte voor de Rivier

Rijkswaterstaat voert een groot aantal projecten uit waarmee rivieren de nodige ruimte krijgen om afvoerpieken te kunnen opvangen. Daarbij is Lees verder »

RIVM LMM Meetnet

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert Lievense sinds 2010 bemonsteringen uit van het grondwater bij Lees verder »

Nieuwe Sluis Terneuzen

Het voormalige sluizencomplex Gent-Terneuzen vormde een knelpunt voor de vele passerende binnenvaart- en zeeschepen. In 2012 besloten Vlaanderen en Nederland Lees verder »

Grondwater-verontreiniging

Lievense heeft Bosatex geadviseerd bij de aanpak van een plaatselijke bodemverontreiniging van verschillende (voormalige) chemische wasserijen. Een van deze wasserijen Lees verder »

Grondwatermeetnet Hart van Brabant

In opdracht van de gemeenten Tilburg, Dongen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden heeft Lievense een grondwatermeetnet geïnstalleerd bestaande Lees verder »

Asbestinventarisatie Eneco

Lievense voert voor energieleverancier Eneco, op basis van een driejarig raamcontract, een wettelijke asbestinventarisatie (WAI) uit voor diverse energieruimten (ontvangststations) Lees verder »

CO2-footprints

Inzicht in de CO2-footprint helpt organisaties om de impact van hun mobiliteit én de mogelijkheden tot verduurzaming daarvan te kennen. Lees verder »

Bodemsanering Offem Zuid

In opdracht van de gemeente Noordwijk heeft Lievense het Uitwerkingsplan Offem Zuid opgesteld voor de eerste fase van het nieuwe woongebied Lees verder »

Bodemonderzoek Chemelot terrein

Lievense is al jaren huisadviseur voor diverse bedrijven op het chemische complex van Chemelot in Geleen. Wij kennen het terrein Lees verder »

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Tilburg

Lievense heeft ruime ervaring met het maken en updaten van bodemfunctieklassenkaarten, bodemkwaliteitskaarten en nota’s bodembeheer. De kaarten zijn belangrijke instrumenten Lees verder »

Asbestverwijdering Rijnstraat Den Haag

Het voormalig kantoor van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is ingrijpend gerenoveerd. Het casco van het 80.000 Lees verder »

Verleggen koelwaterleiding Petten

Om de Noord-Hollandse kust veiliger te maken, pakte het programma Kust op Kracht de zwakke schakels in het gebied grondig Lees verder »

Ondergrondse 150kV verbindingen Rotterdam

TenneT TSO is voornemens in de Rotterdamse regio twee nieuwe ondergrondse 150 kV tracéverbindingen te realiseren: de verbinding Rotterdam Marconistraat Lees verder »

Multiproductenleiding Vitol

Handelsonderneming Vitol, een grote speler in het leveren en vervoeren van onder meer vloeibare koolwaterstoffen, wil in de Europoort bij Lees verder »

Magneetveldberekening Botlekspoorbrug

In opdracht van Rijkswaterstaat bereidt ProRail de verlegging voor van het bestaande 25kV spoorwegtracé (Havenspoorlijn, als onderdeel van de Betuweroute) Lees verder »

Air Products waterstofleidingen

Air Products heeft in de periode 2009-2011 in het Botlekgebied een geavanceerde fabriek voor waterstofproductie (HYCO-4) gerealiseerd. Ten behoeve van Lees verder »

380kV Randstad Noordring – Bleiswijk

TenneT TSO breidt haar landelijke transportnet uit. In de randstad is door de toenemende vraag het project 380 kV Noordring Lees verder »

Hoogspanningskabel Harlingen – Vlieland

Nuon wilde de lokale opwekking van elektriciteit op het eiland Vlieland vervangen door een stroomvoorziening vanaf het vaste land en Lees verder »

Afvalwatertransportleiding Noordwijk

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft kleinere zuiveringen voor gemalen vervangen. Het afvalwater wordt dan getransporteerd naar grotere zuiveringen omdat hier Lees verder »

150kV kabeltracé Tilburg

Het TenneT TSO hoogspanningsstation in Tilburg Zuid werd enkel gevoed door de verbinding die naar Tilburg Noord loopt. Wanneer er Lees verder »

Sontbrug Groningen

De Sontbrug verbindt de wijk Meerstad met de binnenstad van Groningen. De brug over het Winschoterdiep heeft twee rijstroken voor Lees verder »

Julianabrug Zaandam

De provincie Noord-Holland wilde de Julianabrug in Zaandam vernieuwen omdat de oude brug aan het eind van haar levensduur was. Lees verder »

Fietsbrug over de Oude Rijn

Tussen de Duyfraklaan in Katwijk en de wijk Oegstgeest aan de Rijn in Oegstgeest is een brug gerealiseerd voor fietsers Lees verder »

Brug Stroomkanaal

Een nieuwe betonnen vaste brug heeft de ophaalbrug over het Stroomkanaal vervangen. De oude ophaalbrug was meer dan 50 jaar Lees verder »

Nieuwbouw Schoneveld breeding

Schoneveld Breeding ontwikkelt nieuwe soorten bloeiende potplanten en produceert zaden voor plantentelers wereldwijd. Schoneveld Breeding heeft met dit nieuwbouwplan letterlijk Lees verder »

Energieneutrale woningen Ulft

In de Bomenbuurt in Ulft zijn 61 energieneutrale woningen gerealiseerd. De duurzame en energiezuinige woningen zijn gebouwd op een manier Lees verder »

Aquaduct N201 Amstelhoek

De N201 tussen Hoofddorp en Uithoorn (Amstelhoek) is omgelegd en verbeterd om aan de eisen van het verkeersaanbod te kunnen Lees verder »

Orion gebouw Wageningen U&R

Door de bouw van Orion speelt Wageningen University & Research centre in op de sterke groei van de studentenaantallen en Lees verder »

Reconstructie Hogeweg Amersfoort

De reconstructie van de Hogeweg – Buurtas maakt deel uit van de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk het Hogekwartier in Lees verder »

Elektrische snellaadstations Fastned

De komst van de elektrische auto stelde de consument voor een lastig feit: de actieradius is nog beperkt en onderweg Lees verder »

Medisch Spectrum Twente

Het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft al haar functies in Enschede op 1 locatie geconcentreerd. Hiervoor was een masterplan ontwikkeld Lees verder »

Ecoduct Rijssen – Wierden

Het traject N350 tussen Rijssen en Wierden moest van de Provincie Overijssel worden opgewaardeerd. Onder meer door de realisatie van Lees verder »

Wapeningscorrosie galerijflats

Vrij uitkragende galerijen van een flatgebouw zijn onderzocht naar aanleiding van eerdere problemen in Nederland met dergelijke galerijflats. Er is Lees verder »

Waterliniemuseum Fort bij Vechten

Er is een prachtig museumgebouw voor het huisvesten van de centrale expositie van Fort bij Vechten gebouwd, het Waterliniemuseum. Dit Lees verder »

Go Ahead Eagles stadion

Het stadion De Adelaarshorst van voetbalclub Go Ahead Eagles ligt midden in een woonwijk van Deventer. De oude hoofdtribune bestond Lees verder »

Rioolwaterzuiverings installatie Beemster

Ten behoeve van de renovatie en capaciteitsuitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Beemster werd de zuivering uitgebreid met diverse gebouwen. Om Lees verder »

2e Fase Dennenrode Spinoza II

Dit project betrof fase 2 van studentenhuisvesting op het Spinoza terrein aan de Daalwijkdreef in de D-buurt van Amsterdam Zuidoost. Lees verder »

Nieuw Hoog Catharijne Utrecht

Het overdekte winkelcentrum Hoog Catharijne, gelegen bij het NS station in Utrecht, is herontwikkeld. Niet alleen kreeg het winkelcentrum een Lees verder »

Staalconstructie Post Zuid Apeldoorn

Post Zuid in Apeldoorn is een multifunctioneel gebouw. Er zijn onder meer een brandweerkazerne, ambulancepost, kantoren, werkplaats en voertuigstallingen in gevestigd Lees verder »

Zwembad de Geusselt Maastricht

Het Geusseltpark in Maastricht is een levendig park geworden, met onder andere het meest duurzame zwembad in de regio. Er Lees verder »

CSG Het Streek Ede

Gemeente Ede heeft in samenwerking met marktpartijen het gebied Zandlaan en omgeving ontwikkeld. In deze ontwikkeling is ruimte gemaakt voor Lees verder »

Nieuwe Randweg Doetinchem

De nieuwe randweg in Doetinchem zorgt voor een verlichting van de verkeersdrukte in de kom van Doetinchem. Deze randweg werd Lees verder »

Brug over de Welle

Voor de omlegging van de rondweg rondom Woudsend ontwierp architect Vegter uit Leeuwarden een brug over de Welle. Het ontwerp Lees verder »

Kromhout Kazerne

Op het terrein van de Kromhout Kazerne is een nieuw kantorenpark gebouwd om het Hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht centraal Lees verder »

Het Gelders Huis

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gunde het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project Lees verder »

Warsaw Spire Polen

De Warsaw Spire is het hoogste gebouw in Polen. Het gebouw biedt A+ kwaliteit kantoorruimte voor multifunctionele bedrijven die een Lees verder »

N23 Westfrisiaweg

In Noord-Holland werkt de provincie aan de verbetering van de leefbaarheid in de regio, waartoe ook bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid hoort. Lees verder »

Parkeergarage P3 Schiphol

Voor een capaciteitsuitbreiding van het parkeren bij Schiphol werd een nieuwe parkeergarage op het lang parkeren terrein P3 gerealiseerd. Het Lees verder »

Nieuwbouw Hanos Delft

Voor Hanos werd een bedrijfsgebouw gerealiseerd met een totaal vloeroppervlak van ongeveer 32.000 m2. In opdracht van Heembouw Roelofarendsveen was Lievense Lees verder »

World of Food Amsterdam

In de Bijlmer in Amsterdam is een oude parkeergarage omgetoverd tot Food Court. De bestaande constructie is hergebruikt en biedt Lees verder »

Grondstof overslagfaciliteit Vitelia

Een van de grootste mengvoedercoöperaties in Nederland, Vitelia, heeft in het Limburgse Wanssum een nieuwe grondstofoverslagfaciliteit gebouwd. Op deze locatie Lees verder »

Jiffy International Plant Zwijndrecht

Aan de Oude Maasweg in Zwijndrecht is een productielocatie met havenfaciliteiten gerealiseerd voor Jiffy International. Lievense heeft de engineering voor Lees verder »

Danone Innovation Center

OVG heeft voor Danone in Utrecht op het Science Park een duurzaam R&D centrum ontwikkeld, genaamd het Danone Innovation Center. Lees verder »

Nieuw Argentinië Amsterdam

In Amsterdam aan de Oostelijke Handelskade werd gebouwd aan een nieuw woon- en werkgebouw, Argentinië. Dit trendy gebouw biedt plaats Lees verder »

Vervanging kademuur Prins Hendrikkade Sneek

Met behoud van haar historische aanzicht is de Prins Hendrikkade in Sneek totaal vervangen. De nieuwe constructie bestaat uit een Lees verder »

Oeverbeschermingen Nijkerk

Op diverse locaties binnen de gemeente Nijkerk waren de oeverbeschermingen aan vervanging toe en voldeden deze niet meer aan de Lees verder »

Nieuwbouw 150kV schakelstation Zuidbroek

Door TenneT en Liander is in Zuidbroek een nieuw 150kV onderstation gebouwd. Het project bestaat uit twee delen op één Lees verder »

50/10kV installaties Leidseveer Utrecht

In het verzorgingsgebied van Stedin is een groot aantal stations aanwezig waar een primaire installatie van het fabricaat COQ is Lees verder »

Onderdoorgang De Westereen Feanwâlden

De Centrale As (N356) is een dubbelbaans autoweg die is gerealiseerd tussen de Friese stad Dokkum en de autoweg N31 Lees verder »

Appartementen / parkeerkelder HAGA terrein

In Den Haag Zuid, op slechts een paar kilometer afstand van het centrum en strand en nabij het winkelcentrum de Lees verder »

Parkeergarage Jaarbeurs Utrecht

Het Jaarbeursplein, aan de westkant van Utrecht Centraal, is compleet vernieuwd. Hierbij is ook een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Na recente Lees verder »

Revitalisering IJsbaan Thialf

Nadat bekend werd dat Thialf niet in aanmerking kwam voor nieuwbouw, werd besloten tot revitalisering van het bestaande schaatsstadion. Onderdeel Lees verder »

Parkeergarage RAI Amsterdam

Aan de Stegge Twello heeft in opdracht van RAI Amsterdam een flexibel inzetbare garage met duizend parkeerplaatsen bij het RAI-complex Lees verder »

OV Terminal Breda

Het nieuwe treinstation heeft door de opvallende architectuur een ware metamorfose ondergaan. Lievense verwierf eind 2011 de opdracht voor de Lees verder »

Olympic Plaza Amsterdam

Aan de Zuidas in Amsterdam staat het kantoorgebouw Olympic Plaza (tegenwoordig Edge Olymic). Dit gebouw is door OVG Projectonwikkeling volledig Lees verder »

PostNL distributiecentrum Nieuwegein

Het gebouw voor PostNL past in een reeks gelijkvormige sorteercentra, waarvan er in de afgelopen vijf jaar meer dan tien Lees verder »

Hospital Nobo Otrobanda

Op Curaçao is een schitterend nieuw ziekenhuis gerealiseerd, Nobo Otrobanda. Het project Hospital Nobo Otrabanda komt voort uit het St. Lees verder »

Renovatie Leidsebrug Amsterdam

In het centrum van Amsterdam wordt gewerkt aan de vernieuwing van het Leidseplein en omgeving. Na een half jaar ontwerpen Lees verder »

Herontwikkeling RDM haventerrein

Lievense won eind 2012 de aanbesteding om constructieve werkzaamheden te verrichten bij de ontwikkeling van het bestaande RDM vastgoed in Lees verder »

Parkeergarage Lammermarkt

In het centrum van Leiden is een zeer gebruiksvriendelijke parkeergarage gerealiseerd. Met zeven ondergrondse bouwlagen heeft de parkeergarage een diepte van Lees verder »

Koning Willem-Alexander sportcomplex

Sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp was voor Lievense een mooie uitdaging samen met architect Slangen+Koenis en aannemer Vaessen. Het gebouw, Lees verder »

Zwembad 2521 + Sporthal Almere Poort

In het nieuwe Olympia Kwartier in Almere Poort is een indoor sportcomplex gerealiseerd op basis van het 2521 Gewoon Zwemmen Lees verder »

Sportcentrum Nieuw Tijenraan

In sportcomplex Nieuw Tijenraan gaan sport en beweging samen met sociale en maatschappelijke functies als ontmoeting, educatie en zorg. Lievense Lees verder »

Scheldebad Temse België

Net buiten het centrum van Temse, ligt in het Scheldepark zwembad Scheldebad. Het zwembad is gebouwd in de jaren zestig. Lees verder »

Zwembadcomplex Den Uyt

In de Netevallei bij de plaats Mol in België ligt zwembad Den Uyt. Er is hier een compact gebouw gerealiseerd Lees verder »

Zwembad Den Bessem

Het oude zwembadcomplex voldeed niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd, waarop gekozen werd voor complete nieuwbouw. Lees verder »

Parkeergarage Museumkwartier Den Haag

Eind december 2016 is, in hartje Den Haag, de hypermoderne ondergrondse parkeergarage Museumkwartier officieel geopend en opengesteld voor publiek. In Lees verder »

Beweegbare verkeersbrug Dronryp

Bij het Friese dorp Dronryp wordt een nieuwe beweegbare brug over het Van Harinxmakanaal gerealiseerd. De huidige, ruim 75 jaar Lees verder »

Parkeergarage Garenmarkt

Het centrum van Leiden krijgt, naast de diepste parkeergarage van Nederland onder de Lammermarkt, nog een bijzondere ondergrondse parkeergarage: een Lees verder »

Harselaartunnel Barneveld

Door ProRail is, in opdracht van Gemeente Barneveld, een verkeerstunnel aangelegd onder het spoortraject Apeldoorn – Amersfoort. De onderdoorgang vervangt Lees verder »

Stadswijk Koningsdaal

In Nijmegen wordt aan de westkant van Waalfront een nieuwe, groene en ruim opgezette stadswijk gerealiseerd. De woonwijk krijgt een Lees verder »

Sportcomplex Hogekwartier / Amerena

Amersfoort heeft een nieuw sportcomplex in het Hogekwartier. Het complex heet Amerena en de sporthal en het zwembad voldoen aan Lees verder »

Renovaties RWZI Nieuwveer

Lievense is vaste leverancier van diensten aan het waterschap Brabantse Delta op gebied van leidingenprojecten. Wij verzorgen werkzaamheden zoals leidinginspecties Lees verder »

Spaarndammertunnel Amsterdam

De Spaarndammertunnel is een belangrijke schakel tussen de Spaarndammerbuurt en het woongebied in de Houthaven. De 800 meter lange tunnel Lees verder »

Mega Cruise Pier Willemstad Curaçao

Door het toenemend aantal cruiseschepen en de toenemende grootte van de cruiseschepen werd een tweede Mega Cruise Pier MPII ontwikkeld Lees verder »

Renovatie en herbestemming Nettenfabriek

Het oude jaren 50 pand ‘De Nettenfabriek’ in Apeldoorn is compleet gerenoveerd, zodat Hogeschool Saxion zich hierin kon vestigen. In Lees verder »

Topsportcomplex Ede

Lievense was hoofdconstructeur voor het nieuwbouwproject op de Kenniscampus in Ede. De nieuwe, hoogwaardige topsportaccommodatie in Ede was een bijzonder Lees verder »

Natuurontwikkeling Demen-Dieden

‘Meer Maas’ is een initiatief van Natuurmonumenten en heeft als doel om 800 hectare extra natuur te realiseren langs de Lees verder »

Omgevingsmanagement vooronderzoeken ViA15

In het kader van het project ViA15 wordt de rijksweg A15 vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de rijksweg A12 tussen Lees verder »

PAS Terschelling / Vlieland

Door middel van een legerwijziging is de ligging van de primaire waterkering op Vlieland en Terschelling gewijzigd. Om te kunnen Lees verder »

Overnachtings plaatsen Merwedes, Bergambacht en Lobith

De aanwezigheid van voldoende overnachtingsplaatsen is van belang voor vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op deze manier kunnen binnenschippers zich aan Lees verder »

Bochtafsnijding vloedgeul Holwerd-Ameland

Doel van het project is het verbeteren van de betrouwbaarheid van de dienstregeling door het realiseren van een bochtafsnijding in Lees verder »

Beperking wateroverlast Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen beheert een stelsel aan waterlopen, stuwen, gemalen en retentiegebieden waarmee wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door klimaatverandering krijgen Lees verder »

Sterke Lekdijk

De Sterke Lekdijk is 55 kilometer lang en biedt bescherming aan Centraal Holland, waar ruim een miljoen mensen woonachtig zijn Lees verder »

Herstel haveninfrastructuur Sint-Maarten

Op 6 september 2017 raasde orkaan Irma door het Caribisch gebied en richtte een grote ravage aan, waaronder op het Lees verder »

Haalbaarheidsstudie brug Demerara Rivier, Guyana

Lievense heeft in opdracht van het Ministerie van Publieke Werken in Guyana een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het bouwen van een Lees verder »

Derde kolk Prinses Beatrixsluis

In opdracht van Rijkswaterstaat is door de combinatie Sas van Vreeswijk (BESIX, Heijmans, Jan de Nul) een derde kolk voor Lees verder »

Duinhotel Tien Torens

Lievense was hoofdconstructeur van het project Duinhotel Tien Torens. Dit vroeger witte gebouw is nu een trapeziumvormig hotel bedekt met Lees verder »