Projecten

Lievense is actief in vier verschillende werkvelden: bouw, infra, water en milieu. Al onze projecten hebben wij voor uw simpel en overzichtelijke gecategoriseerd onder deze werkvelden. Filter op onze werkvelden en bekijk onze gerealiseerde projecten.

Herinrichting Millingerwaard

De Millingerwaard is een natuurgebied binnen de Gelderse Poort aan de zuidkant van de Waal in de buurt van Nijmegen. Lees verder »

Baseline ontwikkeling

Baseline is een GIS-hulpmiddel om de geometrie van hydrodynamische modellen te beheren. Het is een geschikte tool bij projecten, waar Lees verder »

KRW stuwbeheer Nederrijn

Rijkswaterstaat heeft Lievense de opdracht gegeven om samen met Bureau Waardenburg een KRW-studie naar het stuwbeheer op de Nederrijn uit Lees verder »

Vernieuwbouw zeekade Grote Hout

Bedrijventerrein Grote Hout in Velsen is klaar voor de toekomst. Om het terrein optimaal te kunnen benutten is de bestaande, Lees verder »

Verlegging olieleiding TAQA

Ko Heijboer van Havenbedrijf Rotterdam N.V.: “Door de uitbreiding van de Maasvlakte neemt het scheepvaartverkeer toe. Om de veiligheid ook Lees verder »

Verlegging drinkwaterleiding Evides

In opdracht van Evides Waterbedrijf bereidde Lievense de verlegging van een DN 800 mm / DN 1000 mm drinkwaterleiding voor. Lees verder »

Verkenning nautische veiligheid passage

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is bezig met het project Maasroute, waarbij de Maas tussen Weurt en Ternaaien eind 2018 geschikt gemaakt is Lees verder »

Sterkteberekeningen Gasunie: leidingen en afsluiterstations

Lievense mag al vele jaren voor N.V. Nederlandse Gasunie regio Zuidwest berekeningen uitvoeren van bestaande en nieuwe leidingen, afsluiterschema’s en Lees verder »

Sloop en sanering boerderij Bakkeveen

Op en rondom een boerderij met varkensstallen zijn diverse onderzoeken verricht naar asbest: in de stallen en de grond. Er Lees verder »

Scaldia haven fase 2

Scaldiahaven fase 2 is de voortzetting van Scaldiahaven fase 1 die bestond uit ca. 600 m kade met een kerende Lees verder »

RRP leidingverlegging

Door zettingen in de ondergrond is de Rotterdam-Rijn pijpleiding in de Vondelingendijk verzakt. Onder directievoering van Lievense is daarom een Lees verder »

Rioolwaterzuiverings installatie Hilversum

De oude RWZI in Hilversum was verouderd en voldeed daardoor niet meer aan de gestelde eisen. Na de realisatie van Lees verder »

QRA VOPAK leidingnetwerk

VOPAK heeft in het Rotterdamse Havengebied tussen diverse terminals en afnemers ondergrondse leidingen lopen voor het vervoer van risicovol geachte Lees verder »

Provinciale inpassingsplannen Natura 2000

Voor de Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 moet op korte termijn een groot aantal herstelmaatregelen worden getroffen in en nabij de Natura Lees verder »

Provinciaal Inpassingsplan Windpark Westfrisia

Windenergie en windturbines op land zijn gevoelig onderwerpen, vanwege de enorme impact op de omgeving. Zorgvuldigheid, transparantie en overleg zijn Lees verder »

Natuurvriendelijke oevers Maas

In opdracht van aannemerscombinatie Beluga (Van den Herik & FL Liebregts) werd door Lievense het ontwerp van verschillende typen natuurvriendelijke Lees verder »

Leidingtunnel Beneluxplein

De buisleidingenstraat (tussen Rotterdam en Antwerpen) begint vlakbij een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland: het Beneluxplein in Rotterdam. De Lees verder »

Leidingenviaduct Rotterdamse Haven

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. werkte Lievense ruim 3 jaar aan een uniek project: het ontwerp en de Lees verder »

KRW maatregelen langs de IJssel

Ter voorbereiding op het uitvoeren van diverse maatregelen langs de IJssel heeft Waterschap Vallei en Veluwe Lievense opdracht gegeven voorbereidend Lees verder »

Keersluis Limmel

De schutsluis bij Limmel maakt onderdeel uit van de Maasroute. De ongeveer 80 jaar oude schutsluis die er nu ligt, Lees verder »

Kansentabel Duurzaam GWW

Rijkswaterstaat had de behoefte om een overzicht te krijgen van duurzame kansen die de afgelopen jaren zijn opgehaald voor haar Lees verder »

Gebiedsvisie Polstraat Wijk en Aalburg

Voor de Polstraat zijn wij bezig met het opstellen van een nieuwe visie voor het gebied. Tijdens een energieke werksessie Lees verder »

Duurzaam GWW: DuboCalc aanbesteding fietsbrug

Voor de jongste gemeente van Nederland, Meierijstad (Noord-Brabant), is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. In dat kader is de gemeente voornemens Lees verder »

Center Court op Brightlands Chemelot Campus

De nieuwe Chemelot campus is een onderdeel van het Chemelot terrein. Op de campus vindt onderzoek en ontwikkeling plaats van Lees verder »

Brug Simpson Bay Lagoon

Om de huidige en toekomstige verkeersproblemen op het drukke traject over de Simpson Bay Lagoon op Sint Maarten het hoofd Lees verder »

Bodemenergie Flevoland

In de provincie Flevoland wordt steeds meer gebruik gemaakt van bodemenergie. Het is een ontwikkeling die door de provincie wordt Lees verder »

Bestemmingsplan Recreatiegebied Oortjespad

In opdracht van recreatieondernemer Kameryck en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) hebben we in de periode 2014 – 2016 een Lees verder »

Bestemmingsplan Binnenstad Vianen

In 2011 is Lievense gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de historische binnenstad van Vianen. Het plan Lees verder »

Afvalwaterpersleiding Rotterdamse haven

Om het afvalwater dat vrijkomt bij olieontwatering optimaal te kunnen zuiveren en hergebruiken, diende de olietankterminal op Europoort via een Lees verder »

Afvalwaterpersleiding Haarlem

De sluiting van een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zandvoort noodzaakte het Hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe persleiding tussen Zandvoort en Noord-Oost Haarlem Lees verder »

Afvalwater Persleiding (AWP)

Lievense is ruim 30 jaar actief betrokken bij allerlei adviesdiensten en projecten rondom een van de omvangrijkste lagedruk afvalwatertransportsystemen van Lees verder »

Stedelijk Museum Amsterdam

In mei 2007 is begonnen met de renovatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daarnaast wordt er aan de kant Lees verder »

Design Contest Olympische Spelen 2028

Eind 2009 heeft Lievense onder haar eigen medewerkers in Nederland een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, genaamd de Design Contest 2010. De opdracht Lees verder »

Contractadvies sluis Diepswal Leek

Ten behoeve van het in stand houden van een monumentale sluis aan de Diepswal in Leek heeft Lievense een inspectie Lees verder »

Hoogspanningstrace Breukelen – Utrecht

In februari 2009 is gestart met de verzwaring van de hoogspanningslijnen tussen Breukelen en Utrecht. De nieuwe lijnen zijn komen Lees verder »

PostNL sorteer- en distributiecentrum

In opdracht van Heembouw Roelofarendsveen is er voor de Pakketservice van TNT Post een nieuw sorteer- en distributiecentrum op Distripark Lees verder »

Woonzorgcentrum Mariënpark – Leidschendam

In Leidschendam is, op een prachtige locatie aan het park en tegenover het oude raadhuis, het nieuwe Marienpark gerealiseerd. Op Lees verder »

Luifel treinstation Hengelo

In Hengelo wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de zuidkant van het station. Het project draagt de naam Hart van Lees verder »

Brouwhuis Grolsch Enschede

In Enschede is het bestaande Brouwhuis van Grolsch herontwikkeld. Het plan maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de wijk Lees verder »

Zwembad AquaRijn Alphen a/d Rijn

Nadat het oorspronkelijke zwembad door brand verloren is gegaan, heeft de gemeente Alphen aan den Rijn voor de vrijgekomen locatie Lees verder »

Decos Noordwijk

Bijzonder aan het ontwerp voor het ambitieuze en futuristische nieuwe hoofdkantoor van IT-onderneming Decos Technology Group is de staalconstructie. Het Lees verder »

Zorgcentrum Het Weggeler

Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) heeft in 2014 een nieuw zorgcentrum voor ouderen geopend in het plan Het Weggeler. Het gebouw, Lees verder »

R3 gebouw Fontys Hogescholen

Op de campuslocatie Rachelsmolen staan een aantal panden van Fontys hogeschool, waaronder het R3 gebouw. Deze is ongeveer 25 jaar Lees verder »

Clusius College Alkmaar

Het Clusius College verzorgt onderwijs op VMBO en MBO niveau op het gebied van natuur, voeding en milieu. Omdat de Lees verder »

Renovatie Cruise Terminal Rotterdam

De Cruise Terminal is de voormalige vertrekhal van de Holland Amerika Lijn. Het gebouw dateert uit 1949 en is inmiddels Lees verder »

Akzo Nobel Chloor Plant

In Frankfurt am Main is een nieuwe chloorverwerkingsfabriek voor Akzo Nobel gebouwd. De totale nieuwbouw bestaat uit een tiental gebouwen Lees verder »

Stalen woningen Apeldoorn

Voor het project drie stalen woningen aan de Veenhuizerweg in Apeldoorn heeft Lievense als hoofdconstructeur de Nationale Staalprijs 2010 ontvangen. Lees verder »

Raaks Haarlem

Raaks is een grootschalig en spectaculair nieuwbouwproject in het hart van Haarlem. Het complex bestaat uit verschillende stijlen, zodat het Lees verder »

Toetsing regionale waterkeringen

Het Rijk heeft circa 500 km aan regionale keringen in beheer langs scheepvaartkanalen. Het betreft dijken langs de scheepvaartkanalen die Lees verder »

Bodemdaling Noordoostpolder

In het gebied ten zuidwesten van Emmeloord en ten noordwesten van Schokland treed bodemdaling op. Daardoor is de drooglegging afgenomen Lees verder »

Omgevingsmanagement KRW maatregelen

Delfland moet in 2027 voldoen aan de strenge waterkwaliteitseisen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De op de ecologische Lees verder »

Rivierkundige modellering Haverikerwaard

De Havikerwaard is een grote uiterwaard aan de IJssel. Als onderdeel van de visie Havikerpoort realiseert K3Delta deGebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid Lees verder »

Baseline databeheer

Deltares voert voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het project ‘KPP Hydraulica Schematisaties’ uit. Als onderdeel daarvan heeft Deltares Lees verder »

Waterberging Slenaken (Gulpdal)

In juli 2012 zorgt een ‘flash flood’ onverwacht voor overlast in delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken. Voor diverse woningen Lees verder »

Rivierverruiming Oeffelt

Om de Maas regio in de toekomst te behoeden voor overstromingen van de grote rivieren is het Deltaprogramma Maas opgesteld. Lees verder »

SIF Fabriek Maasvlakte

SIF is één van de drie partijen in de wereld die palen van die buitencategorie kan bouwen. Het bedrijf beschikt Lees verder »

Station Europapark

Vlakbij stadion de Euroborg van FC Groningen is een nieuw station verrezen, Station Europapark. In februari 2012 is voor de Lees verder »

Uitbreiding Strandhotel Cadzand-Bad

Het Strandhotel is een hotel aan Boulevard de Wielingen in het centrum van Cadzand-Bad. Het hotel wordt uitgebreid met extra Lees verder »

Renovatie en uitbreiding Paleis Het Loo

Museum Paleis Het Loo behoort tot de meest populaire musea van Nederland. Door veranderende behoeften en wensen en noodzakelijk onderhoud Lees verder »

Kroongevel Naturalis museum

Naturalis Biodiversity Center is één van de top vijf instituten in de wereld op het gebied van biodiversiteit. Door de Lees verder »

Advisering Lekdijk Nieuw-Lekkerland

Bedrijfsterreinen in de uiterwaarden hebben met veel ontwikkelingen te maken. Denk hierbij aan thema’s als de veranderende wet- en regelgeving, Lees verder »

Advieswerk bodemverontreiniging Roerdelta

Binnen het projectgebied RoerDelta heeft Lievense advieswerk geleverd op het aspect ondergrond. Een eerste stap naar het nieuwe plan betrof Lees verder »

Actualisering bodemzoneringskaart Rijntakken

In opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft Lievense de bodemzoneringskaart voor de Rijntakken uit 2001 geactualiseerd. Hiermee is een eerste stap Lees verder »

Zuidas Amsterdam

Om het Zuidasdok-project te realiseren dient een project-MER te worden opgesteld en moeten een Tracébesluit en Bestemmingsplannen worden vastgesteld. Lievense Lees verder »

Nieuw luchthavenbesluit Maastricht-Aachen Airport

Vanuit de “Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens” moeten voor alle regionale luchthavens van nationale betekenis, en dus ook Maastricht-Aachen-Airport (MAA), Lees verder »

Bestemmingsplan Rijsenburgsehof Driebergen

In Driebergen is de wijk Rijsenburgsehof ontwikkeld. Het terrein van circa 7,5 hectare groot ligt in de dorpskom middenin een woonwijk. Lees verder »

Stedenbouwkundig plan Bijsteren

Aan de westzijde van de kern Putten is het nieuwe woongebied Bijsteren gerealiseerd, een wijk van ca. 800 woningen. In Lees verder »

Milieueffectrapportage DCMR Milieudienst

Lievense levert een ervaren m.e.r.-deskundige aan de Milieudienst Rijnmond die de rol van bevoegd gezag m.e.r. vervult. Deze rol heeft Lees verder »

Tunnel A2 Maastricht

Lievense heeft het projectbureau A2-Maastricht begeleid bij de aanbesteding, de planologische besluitvorming en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor Lees verder »

Stationspostgebouw Den Haag

In opdracht van ontwikkelaar I Love New Hague wordt het Haagse Stationspostgebouw getransformeerd. Dit gebouw ligt op een unieke locatie, Lees verder »

Kantorencomplex Oosterenk Zwolle

Aan de ringweg-oost van Zwolle ligt kantorenlocatie Oosterenk. Op dit terrein worden mogelijk een vijftal kantoren, vernoemd naar Hollandse Meesters, Lees verder »

Beoordeling primaire waterkeringen Limburg

In opdracht van Waterschap Limburg werkt Lievense aan de beoordeling van de primaire waterkeringen van Waterschap Limburg. Dit betreft de Lees verder »

Onderhoud Uiterwaarden

Krinkels, Natuurbalans en Lievense houden zich bezig met het onderhoud van de uiterwaarden in Oost- en Zuid-Nederland. Dit is een Lees verder »

Project Stroomlijn

Samen met Krinkels BV heeft Lievense 300 km aan uiterwaarden in het rivierengebied ‘gestroomlijnd’. Het betreft gronden langs de Boven-Rijn, Lees verder »

Waterveiligheid grebbedijk

Gelegen aan de Neder-Rijn beschermt de Grebbedijk de Gelderse Vallei tot en met Amersfoort tegen overstromingen. De dijk is een Lees verder »

Voorbeeldenboek klimaatadaptatie

Rijkswaterstaat heeft Lievense op basis van beste Plan van Aanpak opdracht gegeven een boek samen te stellen met voorbeelden van Lees verder »

Gashouder Maastricht

De Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. (WOM) wil de Gashouder, aan de Lage Frontweg in Maastricht, de komende 5 jaar tijdelijk inzetten Lees verder »

Park Triangel Waddinxveen

Park Triangel, een project van BPD en de gemeente Waddinxveen, is de nieuwste wijk van Waddinxveen met een totale oppervlakte Lees verder »

Veenoxidatie

Lievense verricht circa 5.000 grondboringen. Hiertoe is over de veengebieden binnen het beheergebied een raster geprojecteerd van 300 x 300 Lees verder »

Risicobeheer grond Ruimte voor de Rivier

Rijkswaterstaat voert een groot aantal projecten uit waarmee de rivieren de nodige ruimte krijgen om afvoerpieken te kunnen opvangen. Daarbij Lees verder »

RIVM LMM Meetnet

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert Lievense sinds 2010 bemonsteringen van het grondwater bij landbouwbedrijven Lees verder »

Nieuwe Sluis Terneuzen

Het voormalige sluizencomplex Gent-Terneuzen vormde een knelpunt voor de vele passerende binnenvaart- en zeeschepen. In 2012 besloten Vlaanderen en Nederland Lees verder »

Grondwater verontreiniging Bosatex

Lievense adviseert Bosatex bij de aanpak van een bodemverontreiniging ter plaatse van verschillende (voormalige) chemische wasserijen. Een van deze wasserijen Lees verder »

Grondwatermeetnet Hart van Brabant

In opdracht van de gemeenten Tilburg, Dongen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden heeft Lievense een grondwatermeetnet geïnstalleerd bestaande Lees verder »

Asbestinventarisatie Eneco

Lievense voert voor energieleverancier Eneco, op basis van een driejarig raamcontract, een wettelijke asbestinventarisatie (WAI) uit voor diverse energieruimten (ontvangststations) Lees verder »

Chemische wasserijen

Lievense had een raamcontract met de provincie Limburg voor onderzoek bij 17 voormalige chemische wasserijen, enkele tientallen bedrijfsterreinen en enkele Lees verder »

CO2-footprints

Inzicht in de CO2-footprint helpt organisaties om de impact van hun mobiliteit én de mogelijkheden tot verduurzaming daarvan te kennen. Lees verder »

Bodemsanering Offem Zuid

In opdracht van de gemeente Noordwijk hebben we het Uitwerkingsplan Offem Zuid opgesteld voor de eerste fase van het nieuwe woongebied Lees verder »

Bodemonderzoek Chemelot terrein

Lievense is al jaren ‘huisadviseur’ voor diverse bedrijven op het chemische complex van Chemelot in Geleen. Daarom kennen wij het Lees verder »

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Tilburg

In het kader van een wettelijke verplichting die voortvloeit uit het Besluit Bodemkwaliteit maakt Lievense bodemkwaliteitskaarten voor veel gemeenten en Lees verder »

Asbestverwijdering Rijnstraat 8 Den Haag

Het voormalig VROM-kantoor is ingrijpend gerenoveerd. Het casco van het 80.000 m² grote pand is behouden, maar verder werd het compleet Lees verder »

Verleggen koelwaterleiding Petten

Om de Noord-Hollandse kust veiliger te maken pakt het programma Kust op Kracht ‘zwakke schakels’ stevig aan. De kustlijn wordt Lees verder »

Ondergrondse 150kV verbindingen Rotterdam

TenneT TSO is voornemens in de Rotterdamse regio twee nieuwe ondergrondse 150 kV tracéverbindingen te realiseren: de verbinding Rotterdam Marconistraat Lees verder »

Multiproductenleiding Vitol

Handelsonderneming Vitol, een grote speler in het leveren en vervoeren van o.a. vloeibare koolwaterstoffen, wil in de Europoort bij Euro Lees verder »

Magneetveld berekening Botlekspoorbrug

In opdracht van Rijkswaterstaat bereidt ProRail de verlegging voor van het bestaande 25kV spoorwegtracé (Havenspoorlijn, als onderdeel van de Betuweroute) Lees verder »

Air Products waterstofleidingen

Air Products heeft in het Botlekgebied een nieuwe, geavanceerde fabriek voor waterstofproductie (HYCO-4) gerealiseerd. Ten behoeve van deze fabriek heeft Lees verder »

380kV Randstad Noordring – Bleiswijk

TenneT TSO breidt haar landelijke transportnet uit. In de randstad is door de toenemende vraag het project 380 kV Noordring Lees verder »

Hoogspanningskabel Harlingen – Vlieland

Nuon wilde de lokale opwekking van elektriciteit op het eiland Vlieland vervangen voor een stroomvoorziening vanaf het vaste land en Lees verder »

Afvalwater transportleiding Noordwijk

Het Hoogheemraadschap van Rijnland vervangt kleinere zuiveringen voor gemalen. Het afvalwater wordt dan getransporteerd naar grotere zuiveringen omdat hier een Lees verder »

150kV kabeltracé Tilburg

Het TenneT TSO hoogspanningsstation in Tilburg Zuid wordt alleen gevoed door de verbinding die naar Tilburg Noord loopt. Als er Lees verder »

Sontbrug Groningen

De Sontbrug verbindt de nieuwbouwwijk Meerstad met de binnenstad van Groningen. De brug over het Winschoterdiep heeft twee rijstroken voor Lees verder »

Julianabrug Zaandam

De provincie Noord-Holland wilde de Julianabrug in Zaandam vernieuwen omdat de oude brug het einde van haar levensduur was genaderd. Lees verder »

Fietsbrug over Oude Rijn

Tussen de Duyfraklaan in Katwijk en de wijk Oegstgeest aan de Rijn in Oegstgeest wordt een brug gerealiseerd voor fietsers Lees verder »

Brug Stroomkanaal

Een nieuwe betonnen, vaste brug heeft de ophaalbrug over het Stroomkanaal vervangen. De oude ophaalbrug was meer dan 50 jaar Lees verder »

Nieuwbouw Schoneveld breeding

Schoneveld Breeding ontwikkelt nieuwe soorten bloeiende potplanten en produceert zaden voor plantentelers wereldwijd. Schoneveld Breeding heeft met dit nieuwbouwplan letterlijk Lees verder »

Hogeschool Inholland Rotterdam

Het bestaande gebouw van Hogeschool Inholland in Rotterdam is een rechthoekig gebouw van negen verdiepingen met een oppervlakte van 20.000 Lees verder »

Energieneutrale woningen Ulft

In de Bomenbuurt in Ulft zijn 61 energieneutrale woningen gerealiseerd. De duurzame en energiezuinige woningen zijn gebouwd op een manier Lees verder »

Aquaduct N201 Amstelhoek

De N201 tussen Hoofddorp en Uithoorn (Amstelhoek) is omgelegd en verbeterd om aan de eisen van het verkeersaanbod te kunnen Lees verder »

Orion gebouw Wageningen U&R

Door de bouw van Orion speelt Wageningen University & Research centre in op de sterke groei van de studentenaantallen en Lees verder »

Reconstructie Hogeweg Amersfoort

De reconstructie van de Hogeweg – Buurtas maakt deel uit van de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk het Hogekwartier in Lees verder »

Elektrische oplaadstations Fastned

De komst van de elektrische auto stelde de consument voor een lastig feit: de actieradius is nog beperkt en onderweg Lees verder »

Medisch Spectrum Twente

Het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft al haar functies in Enschede op een locatie geconcentreert. Hiervoor was een masterplan ontwikkeld Lees verder »

Ecoduct Rijssen – Wierden

Het traject N350 tussen Rijssen en Wierden moest van de Provincie Overijssel worden opgewaardeerd, door de realisatie van o.a. een Lees verder »

Radarmetingen Natlab Eindhoven

Het oude Philips Natlab bestaat uit drie verschillende delen die in verschillende periodes zijn gebouwd. In de twee achterste delen Lees verder »

Wapeningscorrosie galerijflats

Vrij uitkragende galerijen van een flatgebouw zijn onderzocht naar aanleiding van eerdere problemen in Nederland met dergelijke galerijflats. Er is Lees verder »

Waterliniemuseum Fort bij Vechten

Er is een prachtig museumgebouw voor het huisvesten van de centrale expositie van Fort bij Vechten gebouwd, het Waterliniemuseum. Dit Lees verder »

Go Ahead Eagles stadion

Het stadion De Adelaarshorst van voetbalclub Go Ahead Eagles ligt midden in een woonwijk van Deventer. De oude hoofdtribune bestond Lees verder »

CoVo2 Gemalen Zutphen

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de dijkverlegging Cortenoever Voorsterklei laten realiseren. Opdrachtnemer van dit project is de Vries en van Lees verder »

Rioolwaterzuiverings installatie Beemster

Ten behoeve van de renovatie en capaciteitsuitbreiding van de  rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Beemster is de zuivering uitgebreid met diverse gebouwen. Om Lees verder »

2e Fase Dennenrode Spinoza II

Dit project betreft de 2e fase van studentenhuisvesting op het Spinoza terrein aan de Daalwijkdreef in de D-buurt van Amsterdam Lees verder »

Nieuw Hoog Catharijne Utrecht

Het overdekte winkelcentrum Hoog Catharijne, gelegen bij het NS station in Utrecht, is herontwikkeld. Niet alleen kreeg het winkelcentrum een Lees verder »

Rioolwaterzuivering Heiloo

Om de onttrekking van grondwater te beperken wordt deze rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Heiloo bijna helemaal bovengronds uitgevoerd. Slechts het ontvangstwerk Lees verder »

Staalconstructie PostZuid Apeldoorn

Post Zuid in Apeldoorn is een multifunctioneel gebouw, waar onder andere een brandweerkazerne in is gevestigd, een ambulancepost, kantoren, werkplaats Lees verder »

Zwembad de Geusselt Maastricht

Het Geusseltpark in Maastricht is een levendig park geworden, met onder andere een het meest duurzame zwembad in de regio Lees verder »

CSG Het Streek Ede

De Gemeente Ede heeft in samenwerking met marktpartijen het gebied Zandlaan en omgeving ontwikkeld. In deze ontwikkeling is ruimte gemaakt Lees verder »

Nieuwe Randweg Doetinchem

De nieuwe randweg in Doetinchem zorgt voor een verlichting van de verkeersdrukte in de kom van Doetinchem. Deze randweg is Lees verder »

Brug over de Welle

Voor de omlegging van de rondweg rondom Woudsend heeft architect Vegter uit Leeuwarden een brug over de Welle ontworpen. “Het Lees verder »

Kromhout Kazerne

Op het terrein van de Kromhout kazerne is een nieuw kantorenpark gebouwd om het Hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht centraal Lees verder »

Het Gelders Huis

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project Lees verder »

Warsaw Spire Polen

De Warsaw Spire is het hoogste gebouw in Polen. Het gebouw biedt A+ kwaliteit kantoorruimte voor multifunctionele bedrijven die een Lees verder »

N23 Westfrisiaweg

In Noord-Holland werkt de provincie aan de verbetering van de leefbaarheid in de regio, waartoe natuurlijk ook bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid Lees verder »

Parkeergarage P3 Schiphol

Voor een capaciteitsuitbreiding van het parkeren bij Schiphol wordt gebouwd aan een nieuwe parkeergarage op het lang parkeren terrein P3. Lees verder »

Nieuwbouw Hanos Delft

Voor Hanos is een bedrijfsgebouw gerealiseerd met een totaal vloeroppervlak van ca. 32.000m2. Het grootste deel van het gebouw is Lees verder »

World of Food Amsterdam

In de Bijlmer in Amsterdam is een oude parkeergarage omgetoverd tot Food Court. De bestaande constructie is hergebruikt en biedt Lees verder »

Grondstof overslagfaciliteit Vitelia

Een van de grootste mengvoedercoöperaties in Nederland, Vitelia, laat momenteel in het Limburgse Wanssum een nieuwe grondstofoverslagfaciliteit bouwen. Straks worden Lees verder »

Nieuwbouw CPO-woningen Plan Boddegat

Het project omvat de nieuwbouw van 26 woningen namens de vereniging Het Boddegat, een project op basis van collectief particulier Lees verder »

Jiffy International Plant Zwijndrecht

Aan de Oude Maasweg in Zwijndrecht is aannemer Heembouw gestart met de realisatie van een productielocatie met havenfaciliteiten voor Jiffy Lees verder »

Danone Innovation Center

OVG heeft voor Danone in Utrecht op het science park een duurzaam R&D centrum ontwikkeld, met een laboratorium en kantoorruimte, Lees verder »

Nieuw Argentinië Amsterdam

In Amsterdam aan de Oostelijke Handelskade wordt gebouwd aan een nieuw woon- en werkgebouw, Argentinië. Dit trendy gebouw biedt straks Lees verder »

Vervanging kademuur Prins Hendrikkade Sneek

Met behoud van haar historische aanzicht is de Prins Hendrikkade in Sneek totaal vervangen. De nieuwe constructie bestaat uit een Lees verder »

Oeverbeschermingen Nijkerk

Op diverse locaties binnen de gemeente Nijkerk waren de oeverbeschermingen aan vervanging toe en voldeden niet meer aan de eisen. Lees verder »

Nieuwbouw 150kV schakelstation Zuidbroek

Door TenneT en Liander is in Zuidbroek een nieuw 150kV onderstation gebouwd. Het project bestaat uit twee delen op één Lees verder »

50/10kV installaties Leidseveer Utrecht

In het verzorgingsgebied van Stedin is een groot aantal stations aanwezig waar een primaire installatie van het fabricaat COQ is Lees verder »

Onderdoorgang De Westereen Feanwâlden

De Centrale As (N356) is een nieuwe dubbelbaans autoweg die is gerealiseerd tussen de Friese stad Dokkum en de autoweg Lees verder »

Appartementen / parkeerkelder HAGA terrein

In Den Haag Zuid, op slechts een paar kilometer afstand van het centrum en strand en nabij het winkelcentrum de Lees verder »

Parkeergarage Jaarbeurs Utrecht

Het Jaarbeursplein, aan de westkant van Utrecht Centraal, is compleet vernieuwd. Hierbij is ook een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Na recente Lees verder »

Revitalisering IJsbaan Thialf

Nadat bekend werd dat Thialf niet in aanmerking zou komen voor nieuwbouw, is toch besloten tot de revitalisering van het Lees verder »

Parkeergarage RAI Amsterdam

Aan de Stegge Twello heeft in opdracht van RAI Amsterdam een flexibel inzetbare garage met duizend parkeerplaatsen bij het RAI-complex Lees verder »

OV Terminal Breda

Het nieuwe treinstation heeft door de opvallende architectuur een ware metamorfose ondergaan. Lievense verwierf eind 2011 de opdracht voor de Lees verder »

Olympic Plaza Amsterdam

Aan de Zuidas in Amsterdam staat het kantoorgebouw Olympic Plaza. Dit gebouw wordt door OVG Projectonwikkeling volledig gerenoveerd, verduurzaamd en Lees verder »

PostNL distributiecentrum Nieuwegein

Het gebouw voor PostNL past in een reeks gelijkvormige sorteercentra, waarvan er in de afgelopen vijf jaar meer dan tien Lees verder »

Hospital Nobo Otrobanda

Op Curaçao wordt een schitterend nieuw ziekenhuis gerealiseerd, Nobo Otrobanda. Het project Hospital Nobo Otrabanda komt voort uit het St. Lees verder »

Leidsebrug Amsterdam

In het centrum van Amsterdam wordt gewerkt aan de vernieuwing van het Leidseplein en omgeving. Na een half jaar ontwerpen Lees verder »

Herontwikkeling RDM haventerrein

Lievense heeft eind 2012 de aanbesteding gewonnen om de constructieve werkzaamheden te verrichten bij de ontwikkeling van het bestaande RDM Lees verder »

Parkeergarage Lammermarkt

In het centrum van Leiden is een zeer gebruiksvriendelijke parkeergarage gerealiseerd. Met zeven ondergrondse bouwlagen heeft de parkeergarage een diepte Lees verder »

Koning Willem Alexander sportcomplex

Het Sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp was voor Lievense een mooie uitdaging samen met architect Slangen+Koenis en aannemer Vaessen. Het Lees verder »

Zwembad 2521 + Sporthal Almere Poort

In het nieuwe Olympia Kwartier in Almere Poort is een indoor sportcomplex gerealiseerd op basis van het 2521 Gewoon Zwemmen Lees verder »

Sportcentrum Nieuw Tijenraan

In sportcomplex Nieuw Tijenraan gaan sport en beweging samen met sociale en maatschappelijke functies als ontmoeting, educatie en zorg. Lievense Lees verder »

Scheldebad Temse België

Net buiten het centrum van Temse, ligt in het Scheldepark zwembad Scheldebad. Het zwembad is gebouwd in de jaren zestig. Lees verder »

Zwembadcomplex Den Uyt

In de Netevallei bij de plaats Mol in België ligt zwembad Den Uyt. Er wordt hier een compact gebouw gerealiseerd Lees verder »

Zwembad Den Bessem

Het bestaande zwembadcomplex voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd, waarop gekozen is voor complete nieuwbouw. Lees verder »

Parkeergarage Museumkwartier Den Haag

Eind december 2016 is, in hartje Den Haag, de hypermoderne ondergrondse parkeergarage Museumkwartier officieel geopend en opengesteld voor publiek. In Lees verder »

Beweegbare verkeersbrug Dronryp

Bij het Friese dorp Dronryp wordt een nieuwe beweegbare brug over het Van Harinxmakanaal gerealiseerd. De huidige, ruim 75 jaar Lees verder »

Parkeergarage Garenmarkt

Het centrum van Leiden krijgt, naast de diepste parkeergarage van Nederland onder de Lammermarkt, nog een bijzondere ondergrondse parkeergarage: een Lees verder »

Harselaartunnel Barneveld

Door ProRail wordt, in opdracht van Gemeente Barneveld, een verkeerstunnel aangelegd onder het spoortraject Apeldoorn – Amersfoort. De onderdoorgang vervangt Lees verder »

Stadswijk Koningsdaal

In Nijmegen wordt aan de westkant van Waalfront een nieuwe, groene en ruim opgezette stadswijk gerealiseerd. De woonwijk krijgt een Lees verder »

Sportcomplex Hogekwartier / Amerena

Amersfoort heeft een nieuw sportcomplex in het Hogekwartier. Het complex heet Amerena en de sporthal en het zwembad voldoen aan Lees verder »

Renovaties RWZI Nieuwveer

Lievense is al lange tijd vaste leverancier van diensten aan het waterschap Brabantse Delta op het gebied van leidingenprojecten, zowel Lees verder »

Spaarndammertunnel Amsterdam

De Spaarndammertunnel is een belangrijke schakel tussen de Spaarndammerbuurt en het toekomstige woongebied in de Houthaven. De 800 meter lange Lees verder »

Mega Cruise Pier Willemstad Curaçao

Door het toenemend aantal cruiseschepen en ook de toenemende grootte van de cruiseschepen is er een tweede Mega Cruise Pier Lees verder »

Renovatie en herbestemming Nettenfabriek

Het oude jaren 50 pand ‘De Nettenfabriek’ in Apeldoorn wordt compleet gerenoveerd, zodat Hogeschool Saxion hierin kan trekken. In totaal Lees verder »

Topsportcomplex Ede

Lievense was hoofdconstructeur voor het nieuwbouwproject op de Kenniscampus in Ede. De nieuwe, hoogwaardige topsportaccommodatie in Ede was een bijzonder Lees verder »

Natuurontwikkeling Demen-Dieden

‘Meer Maas’ is een initiatief van Natuurmonumenten en heeft als doel om 800 hectare extra natuur te realiseren langs de Lees verder »

Omgevingsmanagement vooronderzoeken ViA15

In het kader van het project ViA15 wordt de A15 vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Lees verder »

PAS Terschelling / Vlieland

Door middel van een legerwijziging is de ligging van de primaire waterkering op Vlieland en Terschelling gewijzigd. Om te kunnen Lees verder »

Overnachtingsplaatsen Merwedes, Bergambacht en Lobith

De aanwezigheid van voldoende overnachtingsplaatsen is van belang voor vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op deze manier kunnen binnenschippers zich aan Lees verder »

Bochtafsnijding vloedgeul Holwerd-Ameland

Doel van het project is het verbeteren van de betrouwbaarheid van de dienstregeling door het realiseren van een bochtafsnijding in Lees verder »

Beperking wateroverlast Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen beheert een stelsel aan waterlopen, stuwen, gemalen en retentiegebieden waarmee wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door klimaatverandering krijgen Lees verder »

Sterke Lekdijk

De Sterke Lekdijk is 55 kilometer lang en biedt bescherming aan Centraal Holland, waar ruim een miljoen mensen woonachtig zijn Lees verder »

Herstel haveninfrastructuur Sint-Maarten

Op 6 september 2017 raasde orkaan Irma door het Caribisch gebied en richtte een grote ravage aan, waaronder op het Lees verder »

Haalbaarheidsstudie brug Demerara Rivier, Guyana

Lievense heeft in opdracht van het Ministerie van Publieke Werken in Guyana een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het bouwen van een Lees verder »

Vernieuwbouw Zeekade Grote Hout

Bedrijventerrein Grote Hout in Velsen is klaar voor de toekomst. Om het terrein optimaal te kunnen benutten is de bestaande, Lees verder »

Derde kolk Prinses Beatrixsluis

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt door de combinatie Sas van Vreeswijk (BESIX, Heijmans, Jan de Nul) een derde kolk voor Lees verder »

Duinhotel Tien Torens

Lievense was hoofdconstructeur van het project Duinhotel Tien Torens. Dit vroeger witte gebouw is nu een trapeziumvormig hotel bedekt met Lees verder »