Home / Projecten / 150kV kabeltracé Tilburg

150kV kabeltracé hoogspanningsstation

Tilburg

Het TenneT TSO hoogspanningsstation in Tilburg Zuid werd enkel gevoed door de verbinding die naar Tilburg Noord loopt. Wanneer er onverhoopt een storing optreedt in die verbinding, kon deze niet opgevangen worden. Met een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Tilburg West en Tilburg Zuid krijgt Tilburg Zuid voortaan vanuit twee verbindingen elektriciteit. Zo blijft de leveringszekerheid gegarandeerd en is de kans op stroomuitval in geval van een storing in één van de verbindingen kleiner. De ondergrondse kabelverbinding is 10 kilometer lang.

Lievense heeft ten behoeve van het ontwerp en realisatie van de TenneT TSO 150 kV verbinding tussen Tilburg Zuid en Tilburg West (veld)onderzoeken, analyses en adviezen uitgevoerd. Samen met Bügel Hajema hebben wij de procedure begeleid voor een partiële herziening van het bestemmingsplan voor de aanleg van de kabels en aanpassing van hoogspanningsstation zuid. Ook hebben wij een bureaustudie voor een alternatief tracé uitgevoerd. Met deze aanpassingen ontstaat er een zogenaamde ringstructuur in de elektriciteitsvoorziening van Tilburg.