Home / Projecten / 150kV kabeltracé Tilburg

150kV kabeltracé hoogspanningsstation

Tilburg

Het TenneT TSO hoogspanningsstation in Tilburg Zuid wordt alleen gevoed door de verbinding die naar Tilburg Noord loopt. Als er onverhoopt een storing optreedt in die verbinding, kan deze niet opgevangen worden. Met een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Tilburg West en Tilburg Zuid krijgt Tilburg Zuid vanuit twee verbindingen elektriciteit. Zo blijft de leveringszekerheid gegarandeerd en is de kans op stroomuitval in geval van een storing in één van de verbindingen kleiner. De ondergrondse kabelverbinding is 10 kilometer lang.

Lievense heeft ten behoeve van het ontwerp en realisatie van de TenneT TSO 150 kV verbinding tussen Tilburg-Zuid en Tilburg-West (veld)onderzoeken, analyses en adviezen uitgevoerd. Samen met Bügel Hajema hebben we de procedure begeleid voor een partiële herziening van het bestemmingsplan voor de aanleg van de kabels en aanpassing van hoogspanningsstation zuid.

Daarnaast hebben wij een bureaustudie voor een alternatief tracé uitgevoerd. Met deze aanpassingen ontstaat er een zogenaamde ringstructuur in de elektriciteitsvoorziening van Tilburg.