Home / Projecten / 380kV Randstad Noordring – Bleiswijk

380kV Randstad Noordring - Zuidelijke Ringvaart - Bleiswij

Zuid-Holland

TenneT TSO breidt haar landelijke transportnet uit. In de randstad is door de toenemende vraag het project 380 kV Noordring gerealiseerd, bestaande uit deels bovengrondse 380 kV verbindingen maar ook ondergrondse verbindingen.

Het deel Zuidelijke Ringvaart – Bleiswijk wordt door BAM uitgevoerd, die voor het omgevingsmanagement Mott Mac Donald heeft ingeschakeld, een ingenieursbureau met grote expertise in hoogspanningsverbindingen. Lievense opereert met deze beide opdrachtnemers op het gebied van het managen en coördineren van de te verleggen kabels en leidingen, inclusief verleggingsplannen en financiële project overeenstemmingen, en het uitvoeren van schouwingen van percelen ten behoeve van de zakelijk recht overeenkomsten.