Home / Projecten / 380kV Randstad Noordring – Bleiswijk

380kV Randstad Noordring - Zuidelijke Ringvaart - Bleiswij

Zuid-Holland

TenneT TSO breidt haar landelijke transportnet uit. In de randstad is door de toenemende vraag het project 380 kV Noordring gerealiseerd, bestaande uit bovengrondse en ondergrondse 380 kV verbindingen.

Het deel Zuidelijke Ringvaart – Bleiswijk wordt door BAM uitgevoerd, die voor het omgevingsmanagement Mott Mac Donald heeft ingeschakeld. Lievense opereert met beide opdrachtnemers op het gebied van managen en coördineren van de te verleggen kabels en leidingen, inclusief verleggingsplannen en financiële projectovereenstemmingen alsook het uitvoeren van schouwingen van percelen ten behoeve van de zakelijk recht overeenkomsten.