Home / Projecten / 50/10kV installaties Leidseveer Utrecht

50/10kV installaties Leidseveer

Utrecht

In het verzorgingsgebied van Stedin is een groot aantal stations aanwezig waar een primaire installatie van het fabricaat COQ is geplaatst. Dit betreft installaties op een spanningsniveau van 50, 25, 13 en 10 kV. Eaton Holec heeft aangegeven dat dit type installatie niet meer ondersteund wordt. Als gevolg hiervan heeft Stedin een contract met Eaton Holec om deze installatie types voor een termijn van 20 jaar nog te blijven onderhouden. Binnen Stedin is een programma opgezet om binnen deze termijn de COQ installaties te vervangen. Het project betreft het vervangen van de 10 kV installatie in station Utrecht Leidseveer.

Lievense heeft de opdrachtgever geadviseerd op het gebied van bouwkundige en constructieve uitwerking van de plannen. Hierin zijn de advieswerkzaamheden op het gebied van brandveiligheid en bouwkostenmanagement inbegrepen. Er is onderzocht of de vervanging kostentechnisch gunstig uitpakt voor de opdrachtgever. Toezicht op de bouwwerkzaamheden behoorde ook tot de taken van Lievense.