Home / Projecten / Aanleg 30kV kabels Windpark Hogezandse Polder

Aanleg 30kV kabels Windpark Hogezandse Polder

Noordzijde Hollandsch Diep - industrieterrein Moerdijk

In 2017 startte De Wolff Nederland Windenergie (WNW), nu Eneco, met de voorbereiding en aanleg van Windpark Hogezandse Polder. Om de geproduceerde stroom van het windmolenpark aan het openbare net te kunnen leveren, zijn er 30 kV kabels aangelegd en is het Hollandsch Diep doorkruist met een 1300 meter lange leidingentunnel van LSNed.

Lievense heeft de 30 kV verbinding tussen het windpark en het onderstation op de zuidoever ontworpen en beschouwd op elektromagnetische invloeden. Middels elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-berekeningen is de 30 kV kabelbundel conform de NEN 3654 beschouwd op inductieve, capacitieve en weerstand beïnvloedingen. Ook is het thermisch effect van de verbinding zowel binnen als buiten de leidingentunnel beschouwd. De toe te passen type kabels, aarding van de aardschermen, thermische stabiliteit, kortsluitvastheid inclusief kortsluitkrachten, overspanningen, kabelmoffen, magneetvelden en elektrische verliezen zijn door Lievense berekend. Eind 2018 werd de kabel op het openbaar net van Tennet aangesloten.