Home / Projecten / Advisering bodemverontreiniging Roerdelta

Advisering bodemverontreiniging Roerdelta

Roermond

Binnen het projectgebied RoerDelta heeft Lievense advisering gedaan voor het aspect ondergrond. Een eerste stap naar een nieuw plan betrof de inventarisatie van de vervuiling en grondwaterproblematiek. Lievense stelde hiervoor een ondergrondmodel en waterparagraaf op en was zodoende al vóór de daadwerkelijke planvorming betrokken.

Daarnaast is een schetsboek opgesteld waarin de kansen die de ondergrond bood, werden gepresenteerd op een wijze die aansluit op de wereld van de ruimtelijke ordening. Dit stelde ons in staat de planvorming af te stemmen op de kansen die de bodem bood. De hoogte van het nieuwe maaiveld en afstemming over de toekenning van functies bleken effectieve mogelijkheden om de kosten van het bouwrijp maken en de aanpak van bodemverontreiniging te beperken.

Door gebruik te maken van de beschikbare beleidsruimte beschikt Roermond nu over een mooi stadspark aan de oevers van de Roer zonder dat de aanwezige bodemverontreiniging tegen hoge kosten hoefde te worden gesaneerd. Het terugbrengen van kosten en hinder was uiteindelijk doorslaggevend voor het doorgaan van RoerDelta. Door de ondergrond tijdig te betrekken bij de invulling van het plan zijn milieukosten meegewogen bij de ruimtelijke verdeling van functies (kantoren, woningen, parkeergarages).

Lievense voerde eveneens een analyse uit van de financiële risico’s en koos ervoor de geschatte kosten voor de aanpak van bodemverontreiniging niet uit te drukken in één getal, maar ook de kans te beoordelen dat de kosten door meevallers of tegenvallers zouden toenemen of afnemen. Dit gaf inzicht in de onzekerheden en het noodzakelijke budget om met voldoende vertrouwen de ontwikkeling van het gebied te starten.