Home / Projecten / Afvalwater transportleiding Noordwijk

Afvalwatertransportleiding

Noordwijk - Noordwijkerhout

Het Hoogheemraadschap van Rijnland vervangt kleinere zuiveringen voor gemalen. Het afvalwater wordt dan getransporteerd naar grotere zuiveringen omdat hier een hogere zuiveringsgraad kan worden behaald tegen lagere kosten. Lievense kreeg in dit kader opdracht voor de begeleiding van de aanleg van een viertal afvalwatertransportleidingen rondom de gerenoveerde zuivering van Noordwijk.

Lievense trad gedurende het gehele project op als adviseur: van de eerste schets tot en met de ingebruikname van de leidingen. We verzorgden het voorlopige ontwerp, de uitwerking hiervan in het definitieve ontwerp, de aanbesteding en de directievoering en toezicht tijdens de uitvoering.

Binnen het project diende rekening gehouden te worden met de strenge wet- en regelgeving rondom veenkades en met de belangen van de particuliere eigenaren van de bollenvelden in dit gebied. Ons bureau was verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, toestemmingen en ontheffingen. Er waren vergunningen nodig van de beide gemeenten voor het leggen van de leiding, opbreekvergunningen en omleidingen, instemmingen van andere kabel- en leidingeigenaren, een vergunning van de provincie voor het kruisen van de provinciale weg, een waterwetvergunning voor het kruisen van diverse waterkeringen en een bestemmingsplanwijziging voor de gemeente. Voor het verkrijgen van een tweetal overeenkomsten moest ook een gedoogprocedure worden doorlopen.

Binnen het project is verder uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan en er is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd.

Het tracé heeft een totale lengte van ca 11 km en is uitgevoerd in HDPE in diameters 630 en 800 mm. In het tracé zijn zeven horizontaal gestuurde boringen opgenomen, evenals een doorpersing van vier leidingen onder de N206 door.