Home / Projecten / Afvalwateronderzoek defensielocaties

Afvalwateronderzoek defensielocaties

Nederland

Lievense | WSP heeft de aanbesteding ‘Meten en bemonsteren van afval-, hemel- en proceswater’ gegund gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf. De aanbesteding is gegund op basis van prijs en kwaliteit en heeft een looptijd van 4 jaar met een mogelijke verlenging van 2 jaar.

Complete ontzorging

Het project betreft het volledig ontzorgen van het Rijksvastgoedbedrijf op gebied van bemonsteren en analyseren van afvalwater, hemelwater en proceswater ten behoeve van het vaststellen van de zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, controle op de lozingsnormen en de zorgplicht. Jaarlijks betreft het zo’n 668 bemonsteringen op diverse kazernes, vliegbases, marinehaven en militaire hospitalen. De bemonstering van de verschillende Defensie objecten wordt in samenwerking met Mérieux NutriSciences uitgevoerd.

Eigen meetapparatuur

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt deels gebruikgemaakt van eigen meetapparatuur. Ook behoort het jaarlijks kalibreren van de meetapparatuur van Defensie tot de scope van onze werkzaamheden.

Webapplicatie Monsterweb

Ten behoeve van het project is door Lievense | WSP de webapplicatie Monsterweb ontwikkeld waarin de veld- en analysegegevens worden ingevoerd en ingelezen en waaruit de voor het Rijksvastgoedbedrijf benodigde rapportages worden gegenereerd. De opdrachtgever heeft tevens toegang tot dit systeem om de gegevens en rapportages te kunnen raadplegen. Tot slot verzorgen wij de jaarlijkse aangifte zuiveringsheffing en vragen wij de meetbeschikkingen aan.